ZUS pomoga przedsiębiorcom z przejściowymi problemami finansowymi

28.12.2015 11:35  ZUS
ZUS pomoga przedsiębiorcom z przejściowymi problemami finansowymi Od początku grudnia przedsiębiorcy, którzy zmagają się z przejściowymi problemami finansowymi mogą skorzystać z nowych zasad umarzania składek, które muszą opłacić do ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami, mogą oni m.in. rozłożyć na raty składki finansowane przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że od stycznia do sierpnia tego roku, przedsiębiorcy złożyli blisko 34 tys. wniosków w sprawie rozłożenia płatności składek na raty.  Pozytywną odpowiedź otrzymało ponad 50 proc. wnioskujących. Odmowna decyzja dotyczyła zaledwie 2 proc. wniosków. Natomiast 19 proc. z ponad 14 tys. wniosków ZUS pozostawił bez rozpoznania. Powodem było nieuregulowanie zaległości z tytułu składek, które nie podlegały uldze, czyli składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Agnieszka Jakubiec z Departamentu Realizacji Dochodów w ZUS podkreśla, że nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która obowiązuje od grudnia, zniosła tę zasadę. Wyjaśnia, że aktualnie przedsiębiorca ma możliwość objęcia ulgą składek za ubezpieczonych w części przez nich finansowanej, czyli potrącanych przez pracodawcę z ich wynagrodzenia. Wynika z tego, że należności objęte umową są ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego oraz przekazywane do otwartych funduszy emerytalnych wraz z należną opłatą prolongacyjną i ewentualnie odsetkami za zwłokę.

Przedsiębiorcy z problemami z płynnością finansową mogą też skorzystać z drugiej ulgi oferowanej przez ZUS - odroczenia terminu płatności składek. Zasada jest podobna, jak  przy spłacie ratalnej – ulga dotyczy również składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami. Jednak w tym przypadku, ta ulga obejmuje jedynie należności, których termin płatności nie upłynął. Oznacza to, że wniosek należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia upływu terminu płatności. Można nadać go na poczcie. Wniosek można złożyć nawet na kilka kolejnych miesięcy.

Jeszcze jednym narzędziem, które ZUS proponuje przedsiębiorcom w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub zdrowotnej jest umorzenie należności. Jednak to rozwiązanie jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy należności są całkowicie nieściągalne. Nowe przepisy nie zmieniają zasady, zgodnie z którą można umorzyć wyłącznie należności dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą. W wypełnianiu stosownych dokumentów pomogą doradcy na miejscu w wybranym oddziale ZUS.


Sylwia Stwora
Inwestycje.pl


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste