Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU


OFE – w co inwestują?

04.10.2007 11:18  OFE
OFE – w co inwestują? Czy zastanawialiście się Państwo w co inwestują Otwarte Fundusze Emerytalne? Jakie posiadają strategie inwestycyjne? Jakie są zasady ograniczające poziom inwestycji? Dlaczego niektóre fundusze, które mimo istniejących rygorów inwestycyjnych radzą sobie lepiej niż inne? Zapraszam do lektury.

Co mówi ustawa?

Ustawa o funduszach emerytalnych (i jej nowelizacja) narzuciły Otwartym Funduszom Emerytalnym ograniczenia inwestycyjne. Oto limity aktywów netto w procentach:

Limity %

Rodzaj ograniczenia

Bez ograniczeń

Obligacje i inne papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

40%

Listy zastawne

40%

Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym akcje NFI (dodatkowy warunek: papiery notowane na rynku równoległym GPW nie mogą przekraczać wartości 7,5% aktywów)

40%

Obligacje komunalne dopuszczone do obrotu publicznego

20%

Lokaty bankowe i bankowe papiery wartościowe

20%

Obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu publicznego

20%

Zabezpieczone obligacje komunalne, dopuszczone do obrotu publicznego

20%

Obligacje przychodowe

15%

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (TFI) - otwartych i specjalistycznych

10%

Akcje dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie notowane na GPW

10%

Kwity depozytowe

10%

Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

10%

Zabezpieczone obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu publicznego

10%

Niezabezpieczone obligacje spółek publicznych

5%

Niezabezpieczone obligacje spółek niepublicznych, dopuszczone do obrotu publicznego


Procedura inwestowania

Aby zarządzający funduszami mogli zainwestować muszą spełnić szereg warunków stawianych przez prawo oraz statut Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Inwestycje poczynione przez fundusze emerytalne podlegają kontroli sprawowanej przez Inspektora Nadzoru. Aby skutecznie zainwestować, konieczna jest analiza sytuacji makroekonomicznej oraz aktualnej sytuacji na rynku akcji i papierów dłużnych. Wpływ na inwestowanie mają także inne wyjątkowe zdarzenia (np. duże oferty publiczne prywatyzowanych firm). Każdy fundusz emerytalny przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu środków w akcje danej spółki zarządzający przeprowadza szereg analiz, które ostatecznie powinny pokazać, czy inwestycja w analizowaną spółkę jest inwestycją perspektywiczną.

Jak to wygląda w praktyce?

Najbardziej popularną formą inwestowania są obligacje oraz bony skarbowe. W ten sposób inwestowane jest ponad 60% aktywów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również akcje na regulowanym. Poniższy wykres pokazuje w jaki sposób, za pomocą czego, inwestują fundusze emerytalne.W co inwestują fundusze?
Z danych zbieranych przez analityków wynika, że zarządzający najbardziej wierzą w sektor budowlany i deweloperski. Na spore inwestycje w tych dziedzinach zdecydowało się 10 funduszy.
Większość funduszy nadal inwestuje podobnie jak konkurencja. Nie zauważono większych niespodzianek. Do tzw. „nieoficjalnego kanonu inwestycyjnego” w portfelu wszystkich OFE należą: PKN Orlen i Telekomunikacja Polska oraz PKO BP (z wyjątkiem Bankowy OFE, bo nie może, jako że jest jego właścicielem). Tylko dwa fundusze nie mają akcji KGHM (Winterthur i Polsat) i Pekao (Polsat i Pekao - tu znów bank jest właścicielem funduszu). Jeśli dodać do tego, że dziesięć funduszy ma w swym portfelu akcje BPH, pięć ING Bank Śląski, a cztery BZ WBK i Getin Bank, to widać, że fundusze nadal w swych inwestycjach stawiają na banki. Jedyną nietypową inwestycją w sferze bankowej jest decyzja Commercial Union, który postawił na BRE Bank, Polsat zainwestował w Millenium natomiast Pekao w Bank Handlowy.

Alicja Szakiel
www.ubezpieczeniaonline.pl

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste