Ranking funduszy emerytalnych (luty 2012)

05.03.2012 14:17  OFE
Ranking funduszy emerytalnych (luty 2012) Styczniowe wzrosty na rynkach finansowych były kontynuowane także w lutym, tylko już z mniejszym nasileniem. W minionym miesiącu na rynek w dalszym ciągu pozytywny wpływ miały grudniowe operacje płynnościowe przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny, które w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko bankructw gospodarek europejskich. Ponadto zeszłomiesięczne dane makroekonomiczne potwierdziły relatywnie korzystne tendencje gospodarcze w Europie, czy w USA.W lutym indeks szerokiego rynku WIG zwiększył swoją wartość o +1,6%. Wyraźnie najlepiej zachowywały się spółki o mniejszej kapitalizacji rynkowej. Odpowiadające im indeksy, tj. mWIG40 oraz sWIG80 zwiększyły swoją wartość odpowiednio o +5,0% i +10,3%. Z kolei wartość indeksu spółek o największej kapitalizacji rynkowej, czyli WIG20 spadła o -0,7%. Wśród indeksów branżowych w Polsce zdecydowanie najlepiej wypadła branża  informatyczna oraz spożywcza. WIG-informatyka oraz WIG-spożywczy w lutym wzrosły na wartości odpowiednio +12,4% oraz +7,9%.

Wzrostom cen akcji na krajowym parkiecie towarzyszył również wzrost cen obligacji. Po styczniowych silnych wzrostach, luty charakteryzował się niewielką zmiennością cen tych papierów. Wygląda na to, że inwestorzy na swój sposób przyzwyczajali się do nowych poziomów rentowności znajdujących się na najniższych poziomach od września 2011 roku. Indeks IROS, mierzący stopy zwrotu obligacji skarbowych, wzrósł w lutym o +0,67%. W największym stopniu wzrosły ceny obligacji o dłuższym terminie zapadalności. indeksy IROS-10 i IROS-5 zyskały na wartości odpowiednio +1,3% oraz +0,8%.

W lutym wszystkie otwarte fundusze emerytalne wypracowały dodatnie stopy zwrotu. Średnio jednostka rozrachunkowa OFE zyskała w ciągu miesiąca +1,3%. Jednocześnie wszystkie OFE osiągnęły wynik lepszy od przyjętego przez nas benchmarku składającego się w 30% z indeksu WIG oraz w 70% z indeksu IROS, którego wynik za luty wyniósł +0,9%. W ciągu minionego miesiąca zdecydowanie najwięcej zyskała na wartości jednostka rozrachunkowa OFE Polsat, bo aż +2,8%. Zarządzający tym funduszem, tj. Wojciech Olszewski, utrzymywał na koniec stycznia największe zaangażowanie w akcjach wynoszące prawie 39%. Poza tym w czołówce znalazły się również PKO BP Bankowy OFE (+1,3%) oraz ING OFE (+1,3%). Na drugim biegunie znalazły się natomiast fundusze AXA OFE (+0,8%), Allianz Polska OFE (+1,1%) oraz OFE Pocztylion (+1,1%).

Komentarz do rankingu
W naszym comiesięcznym rankingu opartym na wskaźniku Information Ratio, wyraźnie poprawia się sytuacja dwóch funduszy. Amplico OFE, po ponad rocznej przerwie, otrzymał najwyższą notę 5a w horyzoncie 3-letnim. To efekt nie tylko ograniczenia ryzyka, ale również poprawy wyników na tle konkurentów. Według danych na koniec lutego fundusz ten zarobił w ciągu ostatnich 3 lat +35,85% i jest to trzeci wynik wśród funduszy emerytalnych. W krótszym terminie – 12-miesięcznym, fundusz wypada nieco słabiej, choć nota 4a jest całkiem dobra.

Drugim funduszem, który notuje wyraźną poprawę not jest Aviva OFE. W lutowym rankingu otrzymał w obu horyzontach dobrą ocenę 4a, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy temu utrzymywał najsłabszą notę 1a. W zestawieniu stóp zwrotu zarówno dla ostatnich 12 mies., jak i 36 mies. – plasuje się w środku stawki.

Jeszcze jeden fundusz notuje wyraźną poprawę ocen, tylko w tym przypadku poprawa dotyczy jedynie rocznego horyzontu. W lutym fundusz Generali OFE otrzymał notę 5a. To efekt bardzo dobrych wyników. W skali ostatniego roku fundusz ten wypracował najwyższą stopę zwrotu (+1,07%) spośród wszystkich OFE.

Funduszem, który w lutym istotnie pogorszył swoje oceny jest AXA OFE. W horyzoncie rocznym jego nota została obniżona do 3a, a w 3-letnim do 2a. To efekt słabych wyników wypracowywanych od grudnia 2010 roku. Każdy z ostatnich 3 miesięcy, fundusz kończył na ostatnich miejscach zestawień stóp zwrotu, tracąc do średniej w styczniu i lutym -0,5 pkt proc.Zespół Analiz Online

az • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

 • Dokładnie, warto głębiej zastanowić się na wyborem właściwego funduszu, gdyż to ma duży wpływ na naszą przyszłość. Najlepiej postawić na polską markę, która ma wypracowany kapitał i wieloletnie doświadczenie.

  marietka   (26 października 2012 o 15:30)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%
 • Patrzę na rankingi, aczkolwiek uważam, że każde zestawienie można przygotować z korzyścią dla danego funduszu, dlatego mi nie zależy na pierwszym miejscu w rankingu, ważne że pozycja jest dobra i stabilna od tylu lat.

  ~Zenka   (11 października 2012 o 16:12)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste