BDM: Patentus - prognoza wyników

04.05.2012 21:25  Analizy spółek giełdowych
Podobnie jak w 3Q’12, także w 4Q’12 PATENTUS rozczarował wynikami. Zwracamy jednak uwagę, że główny wpływ na regres wyników miała nowo utworzona spółka: Patentus - Strefa.

Wygenerowana strata EBIT w 3Q’11 założonej w 1H’11 spółki pogłębiła się w 4Q’11 do poziomu -2 mln PLN EBIT, co ostatecznie przesądziło o skonsolidowanej stracie całej grupy w 4Q’11. Tym samym oczekiwania zarządu w stosunku do Patentus Strefy nie zrealizowały się i obecnie upatrujemy na tej płaszczyźnie głównego ryzyka wyników Patentusa w 2012 roku. Dodatkowo negatywnie należy oceniać kapitał obrotowy w spółce. Na koniec 2011 roku na kontach Patentusa znajdowało się 387 tys. PLN gotówki (ponad 14,0 mln PLN na koniec 2010 roku). CFO’11 wyniósł -11,5 mln PLN, a zadłużenie wzrosło do poziomu 21,7 mln PLN (6,4 mln PLN 2010 eop). Biorąc po uwagę plany zarządu związane z przekroczeniem w 2012 roku 100 mln PLN przychodów (PBDM=110 mln PLN), należy oczekiwać dalszego zwiększania długu w bieżącym roku. Spodziewamy się w 1Q’12 przychodów zbliżonych do 1Q’11 (19,0 mln PLN) oraz zysku operacyjnego w granicach 1,5 mln PLN (- 9% r/r).


Podkreślamy, że dużym czynnikiem ryzyka są wyniki Patenuts Strefy (według wypowiedzi zarządu spółka ma już backlog na 2012 rok na poziomie 3,0 mln PLN, a ma zrobić w całym 2012 roku 12 mln PLN przychodów oraz rentowość 6-7% netto) niemniej trudno jednoznacznie ocenić realność tych założeń. Konserwatywnie oczekujemy, że PS pokaże wynik zbliżony do zera, co wniesie w stosunku do 2010 roku dodatnią kontrybucję do wyników grupy. Prognozujemy zysk EBIT’12=8,0 mln PLN oraz zysk netto’12=6,9 mln PLN.


Krzysztof Zarychta
BDM

es


Notowania PATENTUS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda