BLIRT po czterech kwartałąch 2014: wzrost sprzedaży i przychodów z dotacji

09.02.2015 14:20  Analizy spółek giełdowych
BLIRT po czterech kwartałąch 2014: wzrost sprzedaży i przychodów z dotacji Blirt SA – Biolab Innovative Research Technologies, firma badawczo – rozwojowa prowadząca działalność w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej, wypracowała po czterech kwartałach 2014 r. skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 6,098 mln zł wobec 3,223 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 89%.

Dodatkowo Spółka pozyskała kolejne środki na rozwijanie rozpoczętych projektów badawczo-rozwojowych, o łącznej kwocie 2,640 mln zł wobec 0,867 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 204%.

Po czterech kwartałach Spółka odnotowała wynik netto na poziomie -1,119 mln zł wobec -3,308 mln zł rok wcześniej.

W IV kwartale 2014 r. Blirt SA kontynuował prace nad 4 głównymi projektami badawczo-rozwojowymi: cząsteczką przeciwnowotworową, innowacyjnym związkiem przeciwgrzybiczym, związkiem przeciwko chorobom autoimmunologicznym
i nowotworowym oraz nad płynem do prezerwacji organów przeznaczonych do transplantacji.

Pracujemy nad kilkoma innowacyjnymi projektami, które realizujemy zgodnie
z harmonogramem. Dzięki pozyskanym w tym roku umowom na outsourcing badań, w tym umowie – w ramach konsorcjum - o wartości ponad 3 mln zł dotowanej przez NCBiR, odnotowaliśmy 89-proc. wzrost przychodów sprzedaży. Łączne przychody z dotacji na realizowane przez  BLIRT przedsięwzięcia wzrosły z kolei rok do roku o ponad 204%, co pokazuje potencjał prowadzonych przez nas badań. Cieszymy się, że dwa z czterech kluczowych projektów R&D są dofinansowywane przez NCBiR.

Staramy się o kolejne dotacje. W IV kwartale trwały prace m.in. nad związkami przeciwgrzybiczymi – zakończyliśmy opracowanie szczegółowych planów badawczych dla dalszego rozwoju związków oraz sfinalizowaliśmy badanie ostatecznej kompozycji płynu do transplantacji narządów. Wierzymy, że docelowo nasze projekty badawczo-rozwojowe podniosą komfort życia pacjentów - mówi Marian Popinigis, członek zarządu Blirt SA.


PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE


Cząsteczka przeciwnowotworowa - projekt realizowany jest przez spółkę BS-154 Sp.
z o.o. (powołaną przez Blirt SA i Agencję Rozwoju Pomorza) jako Lidera oraz współwykonawców: BLIRT S.A., Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny, jest na etapie wczesnych badań przedklinicznych (badania na modelach zwierzęcych). To kandydat na innowacyjny lek onkologiczny, który może stanowić przełom w terapii wielolekoopornych nowotworów i pozwolić na zatrzymanie niezwykle groźnego trendu uodporniania się nowotworów na istniejące leki, co dotyczy już 40% wszystkich przypadków.

Odkryty cytostatyk może mieć zastosowanie w leczeniu różnych typów białaczki czy nowotworów, m.in. raka płuc, piersi, czy raka jelita, w przypadku pacjentów, u których zawiodła pierwsza – podstawowa – chemoterapia. Prace nad realizacją cytostatyku kontynuowane są zgodnie z harmonogramem.

Projekt przeciwnowotworowy został dofinansowany kwotą 3,27 mln zł w II kwartale 2014 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jest realizowany w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH.

Innowacyjne pochodne antybiotyków przeciwgrzybiczych opracowane pod kierunkiem profesora Edwarda Borowskiego, rozpoznawalnego w świecie specjalisty w zakresie chemii leków, mogą znaleźć szerokie zastosowanie w skutecznym, i znacząco mniej toksycznym od stosowanych obecnie rozwiązań, leczeniu grzybic układowych - jednej z najniebezpieczniejszych chorób cywilizacyjnych, stanowiącej poważny problem terapeutyczny. W IV kwartale 2014 r. zakończono Trwają opracowywanie szczegółowych planów badawczych dla dalszego rozwoju opracowanych związków przeciwgrzybiczych.

Projekt rozwoju biolepszych związków przeciwko schorzeniom immunologicznym, chorobom oka i celom onkologicznym może znaleźć zastosowanie
w leczeniu chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których układ odpornościowy omyłkowo atakuje komórki własnego organizmu oraz w leczeniu nowotworów. Projekt jest w fazie prac związanych z syntezą i charakteryzacją zaproponowanych wariantów innowacyjnych koniugatów ADC (ang. antibody drug conjugates); jest dofinansowywany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Płyn do prezerwacji organów przeznaczonych do transplantacji realizowany jest przez spółkę Transmedium Sp. z o.o. należącą do Blirt SA i Agencję Rozwoju Pomorza. Płyn transplantacyjny ma poprawić jakość przeszczepianych organów (m.in. poprzez zdolność do utrzymywania wysokiej żywotności komórek w przeszczepianym organie) i tym samym komfort życia pacjentów po transplantacji. W IV kwartale 2014 r. BLIRT na zlecenie spółki Transmedium, zakończył badania skuteczności i bezpieczeństwa nowych formulacji płynu. Dokonano wyboru ostatecznej kompozycji płynu oraz zakończono badania bezpieczeństwa
i potwierdzono wysoką skuteczność prezerwacji.


BLIRT


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda