BM Alior Bank - GPW Tygodniowy

06.11.2017 14:09  Analizy spółek giełdowych
Sytuacja rynkowa

Zeszły tydzień, obejmujący dla krajowego rynku 4 sesje giełdowe, przyniósł lekki wzrost indeksu WIG (wzrósł WIG20 i mWIG40, spadł sWIG80), przy czym ostatnie dwie sesje października były wzrostowe, zaś dwie pierwsze
sesji listopada spadkowe (i relatywnie słabsze od otoczenia zewnętrznego,gdzie bito nowe rekordy cenowe, jak w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych).

Dobry tydzień zanotowały banki (WIG-Banki: +2,3%), gdzie szereg spółek zaraportowało już wyniki finansowe za III kw. br.(które generalnie nie odbiegały znacząco od konsensusów rynkowych).

W otoczeniu zewnętrznym polityka monetarna, co prawda powoli, ale jednak, zmierza ku zacieśnianiu (w zeszłym tygodniu Bank Anglii oraz czeski bank centralny podwyższyły referencyjne stopy procentowe o 25 pb.), co może zwiększać presję na podobny ruch w Polsce, aczkolwiek w RPP wciąż w większości panują gołębie nastroje, które wciąż znajdują uzasadnienie w odczytach inflacyjnych (szybki szacunek CPI za październik z zeszłego wtorku wskazał na lekkie spowolnienie tempa inflacji konsumenckiej z 2,2% r/r we wrześniu do 2,1% r/r w październiku; cel inflacyjny NBP to 2,5% +/- 1 p.p., a więc odczyty cały czas są niższe niż środek przedziału). Perspektywa ewentualnego wzrostu krajowej stopy procentowej jest czynnikiem pozytywnym dla sentymentu wobec banków z uwagi na potencjalny wzrost marży odsetkowej.
 
Początek miesiąca to okres publikacji comiesięcznych raportów sprzedażowych/publikacji ze strony szeregu spółek. W segmencie odzieżowym październik był dość trudnym miesiącem, o czym świadczą raporty sprzedażowe CCC i LPP, a przyczyn można upatrywać w relatywnie wysokiej średniej temperaturze w miesiącu, co nie sprzyjało sprzedaży
kolekcji jesienno – zimowej (z wypowiedzi wiceprezesa CCC wynika wszak,że spółka nie decydowała się z tego tytułu na obniżki cen i marż, oczekuje bowiem przesunięcia popytu z października na bieżący miesiąc, tj.
listopad).

Dobrą modelową marżę rafineryjną za październik pokazał LOTOS (odczyt niższy niż w rekordowym wrześniu, wspieranym przejściowym czynnikiem tj. wpływem huraganów w Ameryce Płn. na ceny benzyn i diesla w relacji do ropy naftowej, ale mimo to był to drugi najlepszy odczyt tegoroczny). Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN z kolei była w październiku na najniższym poziomie od marca br.
 
Więcej informacji w załączniku

Notowania WIG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda