BM BPH: Węże sektorowe

22.06.2015 18:10  Analizy spółek giełdowych
Opis koncepcji „węży” sektorowych:

Sektory (indeksy sektorowe) GPW charakteryzują się różną atrakcyjnością względem całego rynku. Macierz A-B-C-D prezentuje koniunkturę panującą w danym sektorze GPW na tle indeksu WIG w oparciu o wskaźnik MACD. Węże obrazują położenie i kierunek zmian danego sektora GPW w odniesieniu do indeksu WIG.

Poszczególnewęże zmieniają w czasie swoje położenie, przechodząc modelowo przez ćwiartki A-B-C-D, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Umacnianie  się  danego  sektora  względem  indeksu  WIG  rozpoczyna  się,  gdy  wąż  sektorowy  przechodzi  z  pola D  do  pola  A (przecięcie się średnich MACD, co oznacza, że histogram MACD wzrasta z ujemnego na dodatni).

Przejście węża z pola A do B oznacza, że wzrastający sektor stał się wyraźnie silniejszy od indeksu WIG (MACD liczony z siły relatywnej sektora względem WIG osiąga dodatnie wartości), co zwiększa atrakcyjność danego sektora.


...Więcej informacji w załączniku


BM BPH


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda