BM BPH: Wzrosty na GPW

23.08.2013 10:16  Analizy spółek giełdowych
Niejednoznaczna interpretacja publikacji protokołu FOMC, która przeceniła indeksy w USA, spadki w Azji przy pozytywnych publikacjach makroekonomicznych z przemysłu Chin (odczyt PMI 50,1 przy prognozie 48,3) były dużą niewiadomą co do kierunku notowań w Warszawie jak i w Europie.

Na starcie WIG wzrósł o 0,26% do 49253,68 pkt, a WIG20 zyskał 0,12% do 2386,05 pkt., by po dwóch godzinach handlu notować ponad jednoprocentowe wzrosty. Dobre dane z Chin poparte analogicznymi raportami z największej gospodarki europejskiej Niemiec i całej strefy Euro przekonały inwestorom do zakupów. W Polsce przed sesją wyniki finansowe za drugi kwartał podały TVN, LPP i Tauron. Pozytywnie zaskoczyły wyniki Tauronu i LPP, zaś w przypadku TVN strata była nieco mniejsza od oczekiwań analityków. Największe wzrosty wśród polskich blue chipów notowały około południa akcje PKNOrlen (+3,2%), KGHM (+2,50%%) i Lotosu (+1,8%). Najmocniej traciły walory PGNiG (-0,96%) i Eurocash (-0,95%). Optymistom nie przeszkodził gorszy odczyt PMI dla przemysłu USA i dane z amerykańskiego rynku pracy. Do końca sesji popyt dominował na parkiecie w Warszawie. Ostatecznie WIG wzrósł o 1,46% przy obrotach 907 mln zł, a WIG20 zakończył notowania 1,57% zwyżką, (2 420 pkt).

Na rynku wolta: w myśl zasady, że niewykorzystane szanse lubią się mścić, wyraźny brak woli podaży do pogłębienia wtorkowych minimów zachęcił byki do kontrataku. Blisko 1,5% wzrost indeksu szerokiego rynku znalazł odzwierciedlenie w wyrysowaniu relatywnie wysokiej białej świecy, której zasięg zdaje się sygnalizować odbudowę siły strony popytowej. Rynek dosyć gładko pokonał kluczową z taktycznej perspektywy strefę oporu wyznaczoną zakresem ostatniej spadkowej luki, co aktualnie otwiera drogę do testu zeszłotygodniowego maksimum, które gwoli przypomnienia znajduje się praktycznie tylko kilkadziesiąt punktów poniżej maksimum hossy z 2011 r. Rynkowy zwrot ładnie komponuje się z obroną poziomego wsparcia na RSI, choć echa pełzającej dywergencji mogą jeszcze znaleźć przełożenie na osłabienie woli popytu do pokaźniejszych akcji (uwaga na wtorkowe minimum). Pozytywnie wygląda również układ na ADX – przegięcie na oscylatorze może się okazać fałszywym sygnałem.

AmRest

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2013 r.
BM BPH Wyniki gastronomicznej grupy w 2Q okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych. O ile jeszcze skonsolidowane przychody na poziomie 665 mln zł (+17,1% r/r) okazały się nieznacznie (o 1,3%) wyższe od konsensusu, to już na niższych poziomach rachunku wyników spółka pokazała spadek rentowności. Wynik operacyjny grupy spadł w 2Q do ledwie 2,4 mln zł z 23,1 mln zł przed rokiem i oczekiwań rynkowych na poziomie 17,3 mln zł, natomiast skonsolidowana EBITDA skurczyła się do 49,2 mln zł (-34,5% r/r) podczas gdy rynek zakładał wypracowanie na tym poziomie przeszło 62 mln zł wyniku. Spadek EBITDA to efekt m.in. 17 mln zł straty wynikającej z kosztów związanych z ekspansją marki La Tagliatella w Chinach, Indiach, Niemczech i USA. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała w 2Q 51,5 mln zł zysku (wobec 9,4 mln zł przed rokiem i 4,1 mln zł konsensusu), co stanowi jednak pochodną zdarzeń o charakterze jednorazowym w postaci zaksięgowania zysku z tytułu wykonania opcji put w wysokości 65,4 mln zł (63 mln zł w wynikach I półrocza). W całym I półroczu grupa wykazała 41,8 mln zł zysku netto (+84,1% r.r za sprawą wspomnianego wyżej one-offu, 7,5 mln zł EBIT (-85% r/r), 100,5 mln zł EBITDA (-29% r/r) przy 1 274 mln zł obrotów (+15% r/r). Jak podała spółka, wpływ na wzrost przychodów w I półroczu 2013 miała konsolidacja wyników generowanych przez AmRest na nowych rynkach - ponad 61 mln zł. Restauracje marek Blue Frog i Kabb dodały do obrotów grupy ponad 50 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej grupy ukształtowały się w I półroczu na poziomie 87,8 mln zł,, podczas gdy w analogicznym okresie minionego roku było to blisko 102 mln zł. /konsensus PAP/

wawel
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał.
BM BPH W okresie II kwartału przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,7% r/r do 108,7 mln zł, co było poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 116,4 mln zł (konsensus PAP). Spółka poprawiła marżę brutto ze sprzedaży o 2,2 p.p. do 36,9%, co łącznie przełożyło się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 7,3% r/r do 40,15 mln zł. W analizowanym okresie koszty sprzedaży spadły o 3,2% r/r do 19,2 mln zł, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o 5% r/r do 6,16 mln zł. Marża EBIT zwiększyła się o 3,4 p.p. do 13,3%, co przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego o 35,8% do 14,5 mln zł. Rynek oczekiwał zysku EBIT na poziomie 14,8 mln zł. Z kolei zysk netto zwiększył się 42,5% r/r do 12,31 mln zł przy marży netto na poziomie 11,3% i oczekiwaniach na poziomie 12,4 mln zł. W okresie minionego kwartału spółka osiągnęła lepsze od oczekiwań marże EBIT oraz netto. W II kwartale cash flow operacyjny wyniósł 33,2 mln zł wobec 12,12 mln zł przed rokiem. Półroczne przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 0,8% r/r do 256,74 mln zł, a zysk netto zwiększył się o nieco ponad 1/4 r/r do 34,7 mln zł.

IPOPEMA
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał.
BM BPH Przychody z działalności podstawowej w II kwartale zwiększyły się o 1/5 r/r i wyniosły 24,61 mln zł. Spółka zaraportowała jednak symbolicznie niższy zysk z działalności podstawowej, który w II kwartale wyniósł 2,84 mln zł. Osiągnięta w minionym kwartale marża EBIT spadła o 1,4 p.p. do 6,9%, co pociągnęło za sobą spadek zysku operacyjnego o 1,3% r/r do 1,69 mln zł. Marża netto w minionym kwartale zmniejszyła się o 5,2 p.p. do pułapu 4,7 mln zł, po przełożyło się na spadek zysku netto o 43,4% r/r do kwoty 1,15 mln zł. W całym pierwszym półroczu przychody z działalności podstawowej zwiększyły się o 15,4% r/r, przy czym spółka zanotowała spadek zysku na wszystkich poziomach w rachunku wyników. Półroczny zysk netto zmniejszył się o 10,3% r/r i wyniósł 4,36 mln zł, przy marży EBIT wynoszącej 11,1% oraz marży netto na poziomie 8,5%.

SOLAR
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2013 r.
BM BPH Przychody odzieżowej grupy w 2Q wzrosły – zgodnie z raportowanym wynikami sprzedaży miesięcznej – o 7,1% r/r do poziomu 35 mln zł. Na niższych poziomach rachunku wyników w dalszym ciągu widać jednak pokaźny ubytek marży, który rzutował na wypracowanie jedynie 2,1 mln zł zysku operacyjnego (-68,4% r/r) a więc spadek rentowności EBIT o przeszło 14 pp względem analogicznego okresu minionego roku. Na poziomie wyniku netto w 2Q grupa wykazała 1,7 mln zł zysku (-68,3% r/r). Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 3,2 mln zł (-58,6% r/r). W całym I półroczy grupa wykazała 0,4 mln zł straty netto (względem 13 mln zł zysku przed rokiem), 0,4 mln zł starty na poziomie EBIT (względem 16 mln zł zysku operacyjnego w I półroczu 2012 r.) przy przychodach na poziomie 70,1 mln zł (-3,0% r/r). Skonsolidowana EBITDA spadła do poziomu 1,8 mln zł (-90% r/r). Jak wskazuje spółka, w I półroczu wobec słabej koniunktury w salonach spółki, walcząc o zachowanie poziomu sprzedaży grupa została zmuszona do zakrojonych na szeroką obniżek cen, co ograniczyło spadek przychodów, jednak pociągnęło za sobą spadek marży brutto na sprzedaży towarów z 75% w I półroczu 2012 r. do 54% w I półroczu 2013 r., wywierający duży wpływ na wynik operacyjny. Równocześnie, spadek przychodów nie pociągnął za sobą równoległego spadku kosztów działalności operacyjnej.

TAURON PE

Tauron nadal spodziewa się, że EBITDA grupy spadnie w 2013 roku o mniej niż 15% w ujęciu rocznym. Spółka nie wyklucza kolejnych odpisów w segmencie wytwarzania, jednak by do nich doszło, ceny energii musiałyby spaść wyraźnie - powiedział K. Zawadzki, wiceprezes spółki. PGNiG wycofał się z projektu budowy kogeneracyjnego bloku gazowego w Elektrowni Łagisza, a Tauron rozważa udział Polskich Inwestycji Rozwojowych w tym projekcie.

TVN

TVN widzi poprawę na rynku reklamy, który odzyskuje stabilność i staje się bardziej przewidywalny - powiedział M. Tellenbach, prezes TVN. Dodał, że w drugiej połowie roku spółka może zwiększyć nakłady na programing kanałów TVN7 i TTV. Koszty restrukturyzacji platformy nc+ w drugiej połowie 2013 roku mogą być wyższe niż te, zanotowane przez platformę w pierwszej połowie roku - dodał J. Driscoll, wiceprezes TVN. TVN podtrzymuje prognozę spadku rynku reklamy TV w 2013 roku o średniej jednocyfrowej dynamice.

LPP

LPP liczy, że w ciągu najbliższych miesięcy sfinalizuje umowy z franczyzobiorcami dotyczące budowy sieci w krajach arabskich. Sprzedaż może ruszyć w przyszłym roku – poinformował D. Pachla, wiceprezes firmy. Spółka odkłada natomiast na razie wejście na rynek chiński.

IMPEXMETAL

Impexmetal spodziewa się, że sprzedaż grupy w segmencie aluminium będzie w drugim półroczu 2013 podobna jak rok wcześniej, w czwartym kwartale mogą natomiast wzrosnąć uzyskiwane marże. Baterpol, produkująca ołów spółka z grupy ma w całym 2013 roku wypracować zysk, wobec 1 mln zł straty po pierwszym półroczu.

ASSECO POLAND
Oferta Asseco Poland za 32,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle - podała ARiMR.

REDAN
Redan w 2014 roku pokaże wyraźny zysk - ocenił wiceprezes spółki B. Kruszyński. Według zapowiedzi przedstawicieli firmy, również ten rok ma przynieść istotną poprawę wyników w porównaniu z rokiem 2012.

PA NOVA
PA Nova spodziewa się, że II połowa roku będzie pod względem wyników lepsza od I półrocza. Spółka optymistycznie patrzy na rok przyszły, na który backlog wynosi obecnie 70 mln zł.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH


kk


Notowania AmRest
Notowania ASSECOPOL
Notowania IMPEXMET
Notowania IPOPEMA
Notowania LPP
Notowania PANOVA
Notowania REDAN
Notowania SOLAR
Notowania TAURONPE
Notowania TVN
Notowania wawel
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda