DM Banku BPS: BBZ - Kupuj

29.03.2011 10:01  Analizy spółek giełdowych
DM Banku BPS: BBZ - Kupuj
Sektor: energetyczny
 
Wyniki IVQ 2010

 
Czwarty kwartał 2010 roku w dalszym ciągu przebiegał pod znakiem nieukończonej inwestycji w Wałczu oraz przeciągającego się uruchomienia inwestycji biogazowej w Skrzatuszu. W tym okresie strata netto powiększyła się do 2,8 mln zł (+48,2% r/r), zaś całoroczna strata do 7,8 mln zł (+25% r/r). Powiększenie się straty wynikało ze wzrostu kosztów zarządu, które częściowo można tłumaczyć rozrostem struktury kapitałowej spółki. Dalsze przeciąganie się rozpoczęcia produkcji w Ozen Plus oraz Biogaz Zeneris skutkowało w tym okresie utrzymaniem przychodów na symbolicznym poziomie. 
 

Perspektywy długoterminowe
 
Portfolio spółki składa się ze spółek czyli sektora energetyki odnawialnej. Kluczową inwestycją grupy kapitałowej jest realizowany przez Ozen Plus zakład produkcji węgla drzewnego oraz energii elektrycznej, która będzie posiadała status energii odnawialnej. Roczna produkcja węgla drzewnego stanowiąca 60% przychodów ogółem zakładu wyniesie około 20 000 ton, zaś energii elektrycznej 52 500 MWh. Spółka realizuje część inwestycji (produkcja węgla drzewnego) w specjalnej strefie ekonomicznej, co implikuje zwolnienia podatkowe do  2017 roku,  średnia stopa podatkowa w tym okresie wyniesie około 7%. Przeciągający się termin oddania inwestycji do użytku wynikał z problemów technologicznych, z którymi nie potrafił sobie poradzić generalny wykonawca. Generalny wykonawca nie dotrzymał pierwotnie założonego terminu 23 września 2010 roku jak i późniejszego 23 grudnia 2010 roku.
 

Po długim okresie przeciągania się oddania inwestycji do użytku w naszej opinii w ciągu najbliższych tygodni powinno dojść do oddania inwestycji do użytku, co będzie skutkowało rozpoczęciem sprzedaŜy w drugim kwartale 2011 roku. Także druga znacząca inwestycja Energo Eko, czyli zakład produkcji energii elektrycznej z odpadów komunalnych, nie przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Ponadto w dalszym ciągu spółka nie podpisała z PARP umowy dotacyjnej na 39,6 mln zł, pomimo uzyskania pozytywnej opinii GDOŚ. W naszej opinii w najbliższych 6 tygodniach powinno dojść do podpisania dotacji - wskazanie zakładu w Jastrzębiu Zdój do unijnego programu NER 300 daje podstawy sądzić iż temat dofinansowania zostanie rozpatrzony pozytywnie. 
 
Wycena

Spółkę wyceniliśmy dwoma metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz porównawczą. W wycenie uwzględniliśmy ryzyko dalszych opóźnień inwestycji, współczynnik Beta został tak jak w poprzednim raporcie utrzymany na poziomie 1,5. Do ustalenia wyceny końcowej posłużyliśmy się średnią z obu uzyskanych wyników. Wycena została ustalona na poziomie 1,49 PLN, co implikuje utrzymanie przez nas rekomendacji „Kupuj”.

DM Banku PBS
 
es

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda