DM Banku BPS: HARPER - KUPUJ (5,2 PLN)

21.05.2014 17:13  Analizy spółek giełdowych
DM Banku BPS: HARPER - KUPUJ (5,2 PLN) Spółka po 2 latach realizacji intensywnego programu inwestycyjnego, uruchomi swój kluczowy projekt - innowacyjną linię do produkcji włókniny. Uważamy, że realizacja projektu pozwoli na znaczące obniżenie kosztów wytworzenia, co przy zwiększonym potencjale w segmencie chusteczek przełoży się na wzrost generowanych zysków.

Jednocześnie silny brand wspierany przez ożywienie gospodarcze umożliwi wzrost sprzedaży w pozostałych segmentach, a stabilne ceny surowców będą wspierały dotychczas uzyskiwane marże. Spółka upora się ze spadkiem sprzedaży w kategorii marek własnych, a zmniejszone uzależnienie od kluczowego odbiorcy zmniejszy ryzyko kolejnej dywersyfikacji. Strategie rozwoju oceniamy jako właściwą, a zrealizowania inwestycja przełoży się na wzrost generowanych przepływów pieniężnych.

Przewidujemy, że ze względu na realizacje nowych kontraktów oraz silny wzrost marżowości w segmencie chusteczek spółka ma duży potencjał wzrostowy. Zakładając tempo wzrostu w okresie rezydualnym na poziomie 2% wyceniamy spółkę na 5,2 PLN, co przy ponad 30% potencjalne wzrostu składania nas jednoznacznie do wydania rekomendacji KUPUJ.

Uruchomienie projektu Arvell. W naszych szacunkach zakładamy, że realizacja projektu Arvell pozwoli na obniżenie kosztów wytworzenia w segmencie chusteczek o około 24%. Znacząco niższe koszty pozytywnie wpłyną na realizowana przez spółkę marżę brutto, która wraz ze stopniowym przejściem na nową technologie wzrośnie z obecnego poziomu 31,4% w 2013 do 40,1% w 2016. Jednocześnie wyższa konkurencyjność kosztowa przy dużym potencjale produkcyjnym (w ostatnich latach spółka zwiększyła potencjał produkcyjny w segmencie chusteczek o 75%) dają możliwość pozyskania nowych kontraktów, które będą realizowane na zlecenie europejskich sieci handlowych.

Ze względu na wartość tych rynków oraz jego specyfikę, gdzie panuje wysoka konkurencja kosztowa, sieci handlowe poszukują najtańszych dostawców swoich marek własnych, co stanowi istotną szansę dla Harpera. Bazując na tej charakterystyce oraz na potencjale wzrostu zdolności produkcyjnych prognozujemy, że przychody ze sprzedaży wzrosną na poziomie ogólnym o 2,9% w 2014, 19% w 2015 i około 9% w 2016.

Stabilne ceny surowców. Oczekujemy, że ceny surowców pozostaną stabilne, a realizowane marże na pozostałych segmentach (płatki, patyczki) nie będą odbiegać od dotychczasowych poziomów. Obecnie przy spadającej konsumpcji, zapasy bawełny są na historycznie wysokim poziomie, a inne czynniki rynkowe takie jak zastępowanie bawełny przez włókna syntetyczne czy zgromadzenie 50% zapasów przez największego konsumenta, wspierają stabilizację ceny. Dodatkowo, nowa technologia pozwala na produkcję włókniny w oparciu o celulozę, której cena znacząco odbiega on innych surowców wykorzystywanych do produkcji włóknin, a sama cena podlegała historycznie znacznie mniejszym wahaniom.

Dodatkowe koszty. Pozyskanie nowych kontraktów oraz komercjalizacja projektu Arvell będą związane z dodatkowymi kosztami(m.in. marketing, listing), które zwiększą obciążanie wyniku finansowego. Uważamy, że spółka chcąc zwiększyć skalę działalności poprzez zaistnienie na rynkach Europejskich, będzie zobligowana do ponoszenia dodatkowych kosztów sprzedaży i zarządu, których ogólny poziom wzrośnie z 24,9% do 26,7% w 2016.

Rosnące zyski. Znaczący wzrost sprzedaży w segmencie chusteczek, przy jednoczesnym wzroście marżowości przełożą się na skokowy wzrost zysku na wszystkich poziomach rachunku wyników. Według naszych szacunków zysk operacyjny w 2014 nieznacznie spadnie o -5%, po czym istotnie wzrośnie odpowiednio o 127,1% i 13,3% w 2015 i 2016. Z kolei zysk netto wspierany przez dodatkowe odliczenia z tytułu inwestycji w SSE wzrośnie latach 2015- 2016 odpowiednio o 207,5% i 20,8%.

DM BPS

kk

Notowania HARPER
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda