DM Millennium: Kernel - 'neutralnie'

18.12.2012 08:59  Analizy spółek giełdowych
Zapowiedź pierwszej  dywidendy z  Ukrainy

W raporcie rocznym spółka przedstawiła prognozy na rok 2012/2013. Nie były one zaskakujące - KERNEL oczekuje 2400 mln USD przychodów (+11.2% r/r), 350 mln USD EBITDA (+8.7% r/r) i 215 mln USD zysku netto (+4.0% r/r). Oznacza to, że może to być trzeci z rzędu rok o zbliżonym wyniku netto. Znacznie bardziej pozytywną informacją w raporcie za rok 2011/2012 była zapowiedź publikacji polityki dywidendowej w ciągu trwającego roku obrotowego. Ewentualna dywidenda Kernela byłaby pierwszą wypłaconą przez spółkę ukraińską notowaną na GPW, co powinno zostać dobrze odebrane przez rynek.


W perspektywie długoterminowej priorytetem pozostaje ekspansja w Rosji. Na początku października ogłoszono nabycie za 132.5 mln USD 50% udział‚w w terminalu do eksportu zboża w porcie Taman w Rosji w ramach joint venture ze sp‚ółką zależną Glencore International. Jest on kluczowym elementem strategii rozwoju na rynku rosyjskim, któ‚ra w ciągu 3-4 lat ma wymagać 350-400 mln USD capex i docelowo generować 120 mln USD EBITDA rocznie. Realizacja plan‚w do roku 2015/2016 ma oznaczać wzrost możliwości eksportu zboża o 2.5 mln ton i osiągnięcie wolumenu przetwarzania słonecznika na poziomie 1.0 mln ton (teraz 0.4 mln ton). Skala rozwoju wydaje się ambitna, biorąc pod uwagę, że w roku 2011/2012 Kernel wyeksportował 2.1 mln ton zb‚óż, przetworzył 2.5 mln ton słonecznika oraz osiągnął 322 mln USD EBITDA.

Nakłady na Ukrainie w ciągu 3-4 lat mają sięgnąć 300-350 mln USD, co ma posłużyć do sfinansowania rozwoju organicznego w każdym z obecnych segment‚w biznesu, jak ró‚wnież przejęcia 0.5 mln ton mocy w przetwarzaniu słonecznika (obecne moce szacowane na 3.0 mln ton) i 120 tys. ha ziemi uprawnej (na koniec czerwca 2012 r. 248.6 tys. ha). Rekomendacja Podczas telekonferencji po ogłoszeniu wynik‚w kwartalnych przewodniczący rady dyrektor‚w Andrey Verevskiy poinformował o zamiarze wypłaty dywidendy z zysku za trwający rok obrotowy. Biorąc pod uwagę prowadzone inwestycje, wypłata nie będzie raczej wysoka - prognozujemy 1.65 PLN na akcję (2.5% DY). Uważamy, że strategia rozwoju w Rosji w długim terminie powinna być korzystna dla Kernela, jednak w najbliższych kwartałach wyniki będą jedynie płaskie r/r. Do wzrostu kursu mogą przyczynić się konkretne informacje o dywidendzie, ale naszym zdaniem pojawią się one dopiero pod koniec roku obrotowego (trwa do 30 czerwca).

Z  wymienionych  powod‚ów  utrzymujemy  rekomendację  neutralnie  dla  akcji Kernela.

... więcej informacji w załączniku


DM Millennium

es


Notowania KERNEL
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda