DM PKO BP: CEZ - 'Kupuj', cena docelowa 509 CZK (85,5 PLN)

08.07.2013 10:31  Analizy spółek giełdowych
 Inicjujemy wydawanie rekomendacji dla akcji CEZ od rekomendacji kupuj z ceną docelową w perspektywie 12 miesięcy na poziomie 509 CZK (85,5 PLN), co daje oczekiwaną stopę zwrotu z uwzględnieniem wypłaty dywidendy na poziomie 16%.

W naszej ocenie mimo problemów w krajach Europy Południowo-Wschodniej dzięki niskim kosztom i zmniejszonym nakładom inwestycyjnym Spółka w najbliższych latach będzie w stanie generować przepływy pieniężne, które pozwolą na utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendy. Głównym ryzykiem pozostają niskie ceny energii oraz środowisko regulacyjne w energetyce, w krajach, w których działa Grupa.
 
¨ Marże i wyniki finansowe osiągane przez CEZ ze względu na strukturę przychodów i zysków opartą na wytwarzaniu są silnie skorelowane z cenami energii. Obecny poziom kursu uwzględnia już naszym zdaniem bieżące ceny energii, których spadki zostaną nieco złagodzone przez hedging. Emisyjność spółki jest poniżej średniej europejskiej, co oznacza że CEZ ma mniejsze ryzyko w odniesieniu do dalszego zacieśniania polityki klimatycznej UE.
 
¨ Ekspansja jakiej dokonał CEZ głównie w krajach Europy Południowo- Wschodniej głównie w segmenty regulowane rynku nie wszędzie zakończyła się sukcesem. W czasie kryzysu gospodarczego rosnące koszty energii wywoływały problemy płatnicze, a nawet protesty społeczne, co doprowadziło do problemów w Albanii i Bułgarii. Pomijając wpływ zdarzeń jednorazowych (np.: odpisów), udział tych biznesów w ogólnych aktywach grupy CEZ i generowanej marży nie jest jednak duży.
 
¨ Spółka zabezpiecza ceny energii na rynku niemieckim, na którym do tej pory ceny były nieco wyższe niż na rynku polskim i czeskim, co pozwalało uzyskiwać relatywnie wyższe marże. Atutem spółki nadal pozostaje efektywność kosztowa, oraz silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które pozwalają na utrzymanie stopy wypłaty dywidendy na poziomie 50-60% założonej w strategii.
 
¨ Zagrożeniem dla wyników spółki pozostaje sytuacja gospodarcza w krajach Europy Południowo Wschodniej, która może prowadzić do obniżenia zysków biznesów regulowanych. Potencjalnym zagrożeniem dla CEZ może być także ryzyko regulacyjne dotyczące ewentualnego wprowadzenia rynków mocy. CEZ jest eksporterem energii na rynek niemiecki co nasuwa pytanie, czy będzie mógł być objęty krajowym system rynków mocy, W przypadku Czech, które posiadają istotne nadwyżki mocy istnieje ryzyko, że potencjalnie stawki mogą być niższe niż w krajach sąsiednich....Więcej informacji w załączniku

DM PKO BP

az

Notowania CEZ
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda