DM PKO BP: Netia - 'trzymaj', TPSA - 'sprzedaj"

07.10.2013 10:22  Analizy spółek giełdowych
Podnosimy naszą cenę docelową dla akcji Netii do 5,1 PLN za akcję z 4,9 PLN poprzednio, lecz ze względu na 6% potencjał wzrostu kursu, obniżamy rekomendację z Kupuj do Trzymaj. Podnosimy naszą cenę docelową dla akcji TPSA do 6,3 PLN z 6,0 PLN poprzednio i utrzymujemy rekomendację Sprzedaj.

Średnioterminowe perspektywy wypłaty dywidendy nie ulegają zmianie — Dywidenda w dalszym ciągu pozostaje jedyną nagrodą dla akcjonariuszy, przy utrzymującej się niepewności, co do tempa kurczenia się rynku telekomunikacyjnego i rosnącej konkurencji. Dla Netii przewidujemy w 2014 roku wypłatę 0,42 PLN dywidendy na akcję, co implikuje 8,65% stopę dywidendy. Dla TPSA spodziewamy się podobnej wypłaty jak w 2013 roku, czyli 0,5 PLN na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 6,4%.

NETIA wypada lepiej od TPSA w porównaniu do europejskich telekomów — Nominalna stopa dywidendy dla Netii wynosi 8,65%. Po odjęciu stopy wolnej od ryzyka (4,4%), oznacza to realną stopę dywidendy na poziomie 4,25%. Wynik ten jest o 12% wyższy od realnej stopy dywidendy dla europejskich telekomów (3,80%). W przypadku TPSA wypłata 0,5 PLN dywidendy na akcję w 2014 roku, będzie implikowała stopę na poziomie 6,4%. Po odjęciu stopy wolnej od ryzyka (4,4%), oznacza to 2,0% realną stopę dywidendy. Jest to aż o 48% mniej, niż realna stopa dywidendy dla europejskich telekomów.

Netia, wycena podniesiona do 5,1PLN za akcję – Wyceniamy Netię na podstawie modelu DDM (zdyskontowane dywidendy) i DCF. Do modelu DDM użyliśmy stopy dyskontowej równej WACC dla Netii (od 8,7% do 8,9% w okresie prognozy), przewidywanej dywidendy na poziomie 0,42 PLN na akcję w 2014 roku oraz stopniowo rosnącej dywidendy o 0,05 PLN rocznie w latach następnych. Wycena akcji uzyskana tą metodą to 4,9 PLN na akcję. W modelu DCF użyliśmy stopy wolnej od ryzyka na poziomie 4,4%, 5% premii za ryzyko i bety w wysokości 1,0. Uzyskaliśmy wycenę akcji Netii na poziomie 5,3 PLN. Średnia z tych wycen to 5,1 PLN za akcję.

TPSA, wycena podniesiona do 6,3PLN za akcję – Nasza wycena dla TPSA składa się z modelu DDM (zdyskontowane dywidendy) i DCF. Do modelu DDM użyliśmy stopy dyskontowej równej WACC dla TPSA (od 7,9% do 8,3% w okresie prognozy) i przewidywanej dywidendy na poziomie 0,5PLN w latach 2013 i 2014 oraz 0,6PLN później. Wycena akcji uzyskana tą metodą to 5,4PLN na akcję. W modelu DCF użyliśmy stopy wolnej od ryzyka na poziomie 4,4%, 5% premii za ryzyko i bety w wysokości 1,0. Uzyskaliśmy wycenę akcji TPSA na poziomie 7,1 PLN. Średnia z tych wycen to 6,3PLN za akcję. Ponieważ nasza nowa cena docelowa wraz z oczekiwaną dywidendą (0,5PLN) jest o 17,2% niższa od ceny rynkowej, utrzymujemy rekomendację Sprzedaj.

...Więcej informacji w załączniku

DM PKO BP

auNotowania NETIA
Notowania TPSA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda