DM Trigon: Medicalgorithmics - 'kupuj'

17.12.2013 12:26  Analizy spółek giełdowych
Wyniki  Medicalgorithmics  za  ostatnie  kwartały  są  potwierdzeniem systematycznego wzrostu Spółki. Wysoka dynamika przychodów w ujęciu r/r oraz  utrzymanie  bardzo  wysokich  marż  świadczą  o  świetnym  modelu biznesowym, a przede wszystkim doskonałym produkcie flagowym – PocketECG.

Podpisana  w  ostatnim  czasie  umowa,  w  wyniku  której  Spółka  rozpocznie współpracę z Partnerem działającym w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz wymiana urządzeń na najnowszą generację –  PocketECG III powinny przyczynić się do dalszego dynamicznego wzrostu przychodów Spółki w kolejnych latach przy równoczesnym  utrzymaniu  wysokich  marż  operacyjnych  (>60%).  Dodatkowy potencjał, którego nie uwzględniamy w naszej wycenie i prognozach widzimy w wejściu na kolejne rynki – największe szanse upatrujemy w Brazylii (gdzie Spółka prowadzi  obecnie  negocjacje  z  potencjalnymi  partnerami)  oraz  Australii  i Holandii.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  czynniki  podtrzymujemy  naszą rekomendację Kupuj dla akcji Spółki oraz podnosimy cenę docelową do 191,7 PLN (ze 100 PLN wcześniej).  

...Więcej informacji w załączniku

DM Trigon

auNotowania MEDICALG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda