Dekpol prognozuje 20,7 mln zł zysku netto na koniec 2014 roku

11.12.2014 16:01  Analizy spółek giełdowych
Dekpol prognozuje 20,7 mln zł zysku netto na koniec 2014 roku Dekpol S.A., prowadzący ofertę publiczną akcji, opublikował prognozę finansową na bieżący rok. Zgodnie z audytowanymi danymi firma budowlana w 2014 r. uzyska 239 mln zł przychodów oraz 20,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem odpowiednio o 22,9% i 16,6%.

Firma budowlana Dekpol S.A. opublikowała aneks do prospektu emisyjnego prezentujący prognozowane, podstawowe dane finansowe na 2014 r. Zostały przedstawione w związku z otrzymaniem opinii biegłego rewidenta wydanej przez Biuro Usług Księgowych Finans-Buk.

Zarząd Dekpol S.A. prognozuje uzyskanie w br. łącznie 239 mln zł przychodów, w tym  generalne wykonawstwo zapewni 208 mln zł obrotów, działalność deweloperska 19 mln zł, a produkcja oprzyrządowania maszyn i urządzeń kolejne 12 mln zł. W efekcie w 2014 r. zakładany jest zysk na sprzedaży w wysokości 28,1 mln zł. Z kolei wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) sięgnie 31,1 mln zł.

Zarząd zakłada wypracowanie w tym roku 20,7 mln zł zysku netto. Dla porównania w minionym 2013 r. Dekpol osiągnął 194,5 mln zł przychodów i 17,8 mln zł zysku netto.
 
„Finansowanie działalności objętej prognozą nastąpi ze środków własnych spółki, obligacji, kredytów bankowych, kredytów kupieckich oraz faktoringu” – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A.

Przychody z działalności Generalnego wykonawstwa oparto o aktualnie posiadany portfel zleceń. Przychody ze sprzedaży osprzętu do maszyn budowlanych oparto o aktualnie posiadany portfel zleceń oraz portfel nowych zleceń o wysokim prawdopodobieństwie realizacji. Natomiast przychody ze sprzedaży z tytułu działalności deweloperskiej oparto wyłącznie o inwestycje, których  realizacja jest przesądzona, przy założeniu stabilnego funkcjonowania administracji  i gospodarki.

Dekpol S.A. jest w trakcie prowadzenia oferty publicznej. Na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego Dekpol S.A. oraz jej główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin oferują łącznie 2.950.000 akcji, w tym: Spółka oferuje 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B, a akcjonariusz 650.000 akcji serii A. Na potrzeby przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych w dniu 8 grudnia br. ustalona została cena maksymalna akcji na poziomie 21 zł. Cena ostateczna zostanie opublikowana 12 grudnia br. W ramach transzy detalicznej planowane jest zaoferowanie do 600.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych do 2.350.000 akcji.

Inwestorzy indywidualni mogą jeszcze dziś składać zapisy na akcje Dekpol.

Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.


Dekpol S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda