EVA pomoże inwestorom

23.05.2012 11:39  Analizy spółek giełdowych
EVA pomoże inwestorom Specjaliści z firmy doradczej Value Based Advisors sporządzili coroczny ranking spółek giełdowych w oparciu o wskaźnik Ekonomicznej Wartości Dodanej.
 
Wnioski wypracowane przez analityków mogą być interesujące dla zarządów, dyrektorów finansowych, analityków giełdowych i finansowych, a przede wszystkim inwestorów giełdowych. Materiał składa się z dwóch części: „Ekonomiczna Wartość Dodana – EVA. Ranking Spółek Giełdowych 2011” – to raport dostarczający informacji o wartości dodanej mierzonej wskaźnikiem EVA uzyskanej przez spółki niefinansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sumarycznie przez poszczególne sektory. Druga część materiałów przygotowanych przez specjalistów z VBA, to „Bankowa Ekonomiczna Wartość Dodana – BEVA. Ranking banków giełdowych 2011”, ten raport przedstawia wartość dodaną mierzoną wskaźnikiem EVA wypracowaną przez polskie banki notowane na warszawskim parkiecie.
 
Ekonomiczna wartość dodana, zwana potocznie EVA to – jak zaznaczają twórcy raportów - znacznie więcej niż prosty miernik wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa, który odzwierciedla jego wartość. EVA stanowi szkielet dla systemu planowania i raportowania finansowego oraz jest kluczowym ogniwem łączącym ekonomiczne wyniki firmy z system premiowym dla wszystkich pracowników, budującym motywację do realizacji założonych przez organizację celów. Pełne wdrożenie systemu zarządzania opartego o EVA powoduje, że każda decyzja podejmowana przez zarząd, dyrektorów, kierowników, czy innych członków organizacji pomnaża bogactwo właścicieli, klientów i ich samych. Idea EVA opiera się o fundamentalną zasadę, że firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

Praktyczne obliczenie EVA jest dość skomplikowane. Wynika to z konieczności stosowania korekt, których celem jest przełożenie wyników księgowych na wyniki ekonomiczne firmy. Podyktowane jest to bardzo słabym związkiem danych księgowych z wartościami rynkowo-ekonomicznymi. Wraz ze wzrostem fiskalizmu i wprowadzaniem nowych regulacji podatkowo-prawnych, sprawozdania w ujęciu księgowym są bezużyteczne z biznesowego punktu widzenia. Praktycznie obliczenia przeprowadza się w kilku etapach, dobierając metodę w ten sposób aby osiągnąć, tzw. „prawdziwą EVA”.

Pierwszym krokiem w obliczeniu EVA jest zamiana zysku księgowego na zysk ekonomiczny, uzyskuje się to poprzez korektę zysku operacyjnego netto o zapłacony podatek dochodowy - otrzymujemy NOPAT. Drugim jest zamiana wartości księgowej kapitałów na wartość ekonomiczną, uzyskuje się to przyjmując jako kapitał sumę kapitałów własnych i zobowiązań odsetkowych, a jako koszt przyjmuje się średnią ważoną kosztów tych dwóch składników.

Ponadto uwzględnia się cały szereg innych korekt, Stern Stewart wyznaczył ich aż 164, przy czym praktycznie stosuje się ich od pięciu od dziesięciu zależnie od przedsiębiorstwa, pozostałe są z reguły do pominięcia. Korekty wprowadzane są najczęściej w kilku obszarach: badania i rozwój, inwestycje strategiczne, amortyzacja, zasady uznawania kosztów i przychodów, podatki i odpisy oraz korekty do bilansu.

W czołówce rankingu przygotowanego przez Value Based Advisors znalazły się podmioty, które wygenerowały największą wartość dla akcjonariuszy w roku 2011. Rankingi opracowane zostały przez specjalistw VBA na podstawie danych dostarczonych przez Notoria, które nie są powszechnie dostępne i jest to jedyna taka publikacja w Polsce.
 
Pełne teksty raportów są dostępne w załącznikach.

opr.mt


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

 • Każdy ma inne pieniądze i oczekiwania więc nie ma jednej dobrej rady. Ja korzystam z pomocy opena przy tego rodzaju decyzjach i sobie bardzo je chwalę.

  ~kasia   (25 maja 2012 o 11:33)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%
 • teraz wszystko lepsze niż zus.tylko co tak naprawdę pomoże nam ustrzec się problemów na emeryturze?

  ~Gość   (25 maja 2012 o 00:06)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda