JR INVEST S.A. zwiększa zaangażowanie w Columbus Energy

17.06.2015 10:59  Analizy spółek giełdowych
JR INVEST S.A. zwiększa zaangażowanie w Columbus Energy JR INVEST S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, objęła 6.500.000 szt. akcji serii F Spółki Columbus Energy S.A. Emitent zwiększył tym samym swój udział w kapitale zakładowym tego podmiotu do 33,61%.

Cena emisyjna obejmowanych akcji wynosiła 0,10 zł za szt., a całkowita wartość inwestycji sięgnęła 650 tys. zł. Po przeprowadzonej transakcji JR INVEST S.A. posiada 7.000.000 akcji spółki Columbus Energy S.A., które stanowią 33,61% udziałów w kapitale zakładowym i 32,42% w łącznej liczbie głosów na WZA. Podmiot ten zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

„Zwiększenie zaangażowania w Columbus Energy S.A. jest zgodne z naszą strategią rozwoju w zakresie rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Uważamy, że branża ta ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, a zwłaszcza rynek fotowoltaiki, w którym specjalizuje się Columbus Energy S.A. Będziemy chcieli dobrze wykorzystać tą szansę, dlatego nie wykluczam dalszego wzrostu naszego zaangażowania w tym podmiocie. Jestem przekonany, że przyniesie to zamierzone efekty w postaci wzrostu przychodów oraz zysków całej Grupy Kapitałowej.” - mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.

Branża OZE powinna być dynamicznie rosnącym rynkiem dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz realizacji naborów w ramach Programu Prosument realizowanego przez NFOŚiGW. Columbus Energy S.A. chce być z liderem w segmencie fotowoltaiki w Polsce. Poprzez generowanie dodatnich przepływów finansowych Spółka ta będzie posiadała środki finansowe, które zamierza przeznaczać na realizowanie kolejnych projektów inwestycyjnych związanych z rynkiem OZE.

„Cele Columbus Energy S.A. są bardzo ambitne, ale wierzymy, że uda się je zrealizować. Spółka posiada prężnie działający Dział Handlowy, który stale zwiększa portfel zamówień na montaże instalacji fotowoltaicznych. Na początku kwietnia br. wartość podpisanych kontraktów przekroczyła poziom 50 mln zł, i nadal rośnie.

Właśnie rozpoczynamy pierwsze montaże, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.” - komentuje Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR INVEST S.A. także poszerza prowadzoną działalność poprzez zwiększanie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.JR INVEST S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda