Millennium DM: Kernel - 'akumuluj'

25.03.2013 09:04  Analizy spółek giełdowych
Pomimo wysokich wolumenów sprzedaży w I półroczu KERNEL obniżył prognozę całorocznego zysku netto z 215 mln USD do 200 mln USD, co ma związek ze wzrostem nakładów na kapitał obrotowy i kosztów finansowania. Wysokie zapasy powinny jednak przełożyć się na wyższe od wcześniejszych oczekiwań przychody - ich prognozę podwyższono z 2400 mln USD do 2800 mln USD.

Prognozę EBITDA utrzymano na poziomie 350 mln USD, co sugeruje, że w kolejnych kwartałach marże w poszczególnych segmentach powinny się poprawić w stosunku do I półrocza. Zarząd powtórzył zapowiedź wprowadzenia polityki dywidendowej pod koniec roku obrotowego - uważamy, że taka informacja miałaby pozytywny wpływ na kurs nawet przy niewielkiej dywidendzie (nasza prognoza to 0.48 USD, czyli 2.5% DY). Naszym zdaniem dzięki inwestycjom w Rosji, m.in. przejętemu terminalowi zbożowemu, oraz perspektywie lepszych zbiorów słonecznika wyniki nadchodzącego roku obrotowego powinny istotnie się poprawić i dlatego podnosimy rekomendację dla akcji spółki z neutralnie do akumuluj. Wyniki za I półrocze były dobre pod względem wzrostu przychodów, jednak rentowności najważniejszych segmentów okazały się rozczarowujące. W segmencie olejowym widoczna była presja na marże tłumaczona słabymi zbiorami słonecznika na Ukrainie i w Rosji. Gorsze r/r wyniki segmentu rolnego były według zarządu spowodowane m.in. zbyt wolną integracją przejętych gospodarstw rolnych. Naszym zdaniem w przyszłym roku wyniki Kernela powinny istotnie się poprawić - prognozujemy wzrost EBITDA o 16% r/r, a zysku netto o 20% r/r. Przyczyną tegorocznych niskich marż w segmencie olejowym były słabe zbiory słonecznika na Ukrainie (-14% r/r), co przełożyło się na wyższe ceny skupu. Tym razem zbiory powinny być lepsze m.in. z uwagi na większy obszar upraw słonecznika. Istotnym czynnikiem poprawy rezultatów będzie pierwsza znacząca kontrybucja biznesu zbożowego w Rosji (terminal w porcie Taman).

Rekomendacja

Oprócz perspektywy poprawy rezultatów w kolejnym roku obrotowym, zakładamy, że pod względem wyników także II półrocze 2012/2013 okaże się dla Kernela lepsze od pierwszego - oczekujemy wtedy wzrostu zysku netto o 18% r/r wobec spadku o 32% w I półroczu, dzięki m.in. wyższym r/r wolumenom sprzedaży oraz corocznej rewaluacji aktywów w segmencie rolnym. Również zapowiadana publikacja polityki dywidendowej powinna mieć pozytywny wpływ na kurs akcji. Z tych powodów podnosimy rekomendację dla akcji spółki z neutralnie do akumuluj.

... więcej informacji w załączniku


Millennium DM

kk


Notowania KERNEL
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda