NAR - Hossa Pro Capital: spółki tygodnia

05.01.2014 09:35  Analizy spółek giełdowych
NAR - Hossa Pro Capital: spółki tygodnia
Publikujemy kolejny biuletyn „Niedzielna Analiza Rynku” przygotowany przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym razem m.in. analiza techniczna S&P 500 i WIG 20, analizy techniczne walut, komentarz do rynku surowców i ciekawych spółek.

Kopex S.A.


Spółka Kopex otrzymała w piątek propozycję na połączenie się ze spółką Famur. Kurs akcji spółki zyskał ponad 10% podczas jednej sesji.

Famur zaproponował rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia przedsiębiorstw. Miałoby ono polegać na przeniesieniu majątku Kopeksu w zamian za akcje Famuru. Parytet rozliczeniowy oparty na cenie akcji zakłada, że za 1 akcje Kopeksu wydawane byłyby 2 akcje spółki Famur. Dodatkowo Famur zawarł umowę z TDJ, dającą mu prawo do zakupu akcji spółki Kopex, stanowiących 9,9996% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umowa obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku.

Inwestorzy zareagowali bardzo optymistycznie na tę informację. Akcje Kopeksu podczas piątkowej sesji w szczytowym momencie zyskiwały nawet 13,2%. Ostatecznie cena zamknęła się na poziomie 11,59 zł, dając wzrost o 10,17%. Również akcje Famuru zyskały na wartości, zamykając sesję 3,78% na plusie.

Jeszcze tego samego dnia spółka Kopex ustosunkowała się do otrzymanej propozycji. W komunikacie prasowym prezes Rady Nadzorczej oraz większościowy akcjonariusz spółki Krzysztof Jędrzejewski stanowczo stwierdza, że nie ma zamiaru w żaden sposób pozbywać się akcji Kopeksu. W tej sprawie od dwóch lat docierały do nas różne sygnały ze strony Famuru. Nigdy jednak nie były to tak konkretne propozycje, nie prowadziliśmy również konkretnych rozmów w tej sprawie – dodaje w komunikacie. Prezes Kopeksu, Józef Wolski, mówi, że żadne rozmowy w tej sprawie nie będą podejmowane ze względu na jasne stanowisko pana Krzysztofa Jędrzejewskiego.

Spółka odnotowała słabe wyniki za pierwsze półrocze 2013 roku. Tłumaczy to złą koniunkturą, panującą na krajowym rynku. W III kwartale o lepszych wynikach zadecydowało zwiększenie udziału sprzedaży zagranicznej. Przychody zagraniczne stanowią 50,2% przychodów Grupy ogółem w trzech pierwszych kwartałach 2013. Aby uniezależnić się od krajowej koniunktury, spółka planuje w dalszym ciągu zwiększać przychody z rynków zagranicznych.W III kwartale spółka wypracowała przychody na poziomie 388,8 mln zł i jest to o 27% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBIT spadł o 34% i wyniósł 39,8 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 29,3 mln zł, zmniejszając się o 31% w porównaniu do III kwartału 2012 roku.

Technicznie kurs akcji znajduje się w trendzie bocznym. Istotnym wsparciem jest cena 10,22 zł, wyznaczona przez poziom 38,20% Fibonacciego, a oporem ostatni szczyt na poziomie 12,15 zł. Po przebiciu linii oporu kolejnym testem przed ukształtowaniem się nowego trendu będzie przebicie szczytu 12,69 zł, wyznaczonego 19. czerwca. W przypadku przebicia wsparcia, istotnym poziomem będzie cena 9 zł, jako kolejne silne wsparcie oraz poziom psychologiczny.

Ciekawe spółki mijającego tygodnia

Gorenje - nieudany debiut słoweńskiej spółki


Słoweński producent sprzętu AGD był ostatnią z 23 spółek debiutujących w 2013 roku na warszawskim parkiecie. Spółka z emisji nowych akcji chciała pozyskać w sumie 45 mln EUR na GPW i na giełdzie w Lublanie, na której jest notowana od 1998 roku. Ostatecznie Gorenje z emisji akcji pozyskało zaledwie 16,71 mln EUR, z czego 10,55 mln EUR to środki pochodzące z IPO na warszawskiej giełdzie. Tak małe zainteresowanie walorami Spółki było spowodowane przede wszystkim słabą kondycją finansową Gorenje, związaną z bardzo wysokim poziomem zadłużenia oraz brakiem konkretnego planu restrukturyzacji.

Co więcej, perspektywy całej branży nie są najlepsze, gdyż obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem, którego konsekwencją jest wypieranie mniejszych firm przez największe światowe koncerny. Przytoczone fakty miały niebagatelny wpływ na notowania na warszawskim parkiecie akcji spółki - na otwarciu ostatniej sesji w 2013 roku jej walory były notowane o 7,5% poniżej ceny emisyjnej. Gorenje to 4. z zagranicznych firm, które zadebiutowały w ubiegłym roku oraz 47. zagraniczna firma ze wszystkich 450 spółek notowanych na GPW.

Gant - zapadła decyzja sądu w sprawie dewelopera

Jak wynika z komunikatu giełdowego spółki, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej postanowił o ogłoszeniu upadłości Gant Development z możliwością zawarcia układu. W konsekwencji nie dojdzie do likwidacji, której domagali się wierzyciele, jednakże Gant będzie mógł dalej realizować swoją działalność pod warunkiem, że zawrze porozumienie z wierzycielami dotyczące spłaty zadłużenia. W ramach propozycji układowych wrocławski deweloper zaproponował spłatę wierzytelności do kwoty 20 tys. PLN w całości jednorazowo, natomiast wierzytelności powyżej wspomnianej kwoty mają być spłacane w 16 równych kwartalnych ratach.

Kurs akcji Ganta po pomyślnej dla akcjonariuszy decyzji Sądu poszybował w górę o ponad 40% jednakże trzeba pamiętać, że w długim horyzoncie czasowym kurs akcji Spółki znajduje się w trendzie spadkowym od 2007 roku. Dodatkowo warto odnotować, że po sesji 8 stycznia akcje Gant Development zostaną usunięte z indeksów: sWIG80, WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy wskutek nadzwyczajnej korekty indeksów.

LPP - rekordowe przychody spółki w 2013 r.

Właściciel 5 wiodących marek odzieżowych; Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay w opublikowanym raporcie bieżącym podał, że Grupa osiągnęła w 2013 roku 4,111 mld PLN przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 28% lepszym od osiągniętego w analogicznym okresie rok wcześniej. Co więcej, grudzień który jest miesiącem zwykle najlepszym dla spółek z branży odzieżowej i w konsekwencji charakteryzującym się wynikami trudnymi do pobicia, także okazał się rekordowy dla LPP. Spółka w ostatnim miesiącu 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 526 mln PLN, co stanowi wynik o 29% lepszy niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Warto dodać, że pomimo bardzo dobrych wyników, w tym marży brutto ze sprzedaży utrzymującej się na poziomie około 57%,

LPP cały czas poszukuje sposobów na poprawę efektywności prowadzonej działalności. 24 grudnia spółka poinformowała, że zawarła umowę z cypryjską spółką Gothals Limited na używanie znaków towarowych, która następnie przeniosła je do Jaradi Limited - spółki prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju. Jak wynika z komunikatu LPP, przeniesienie znaków towarowych do spółek zależnych ma na celu przede wszystkim ich ochronę i zwiększanie wartości oraz pomóc zachować optymalną strukturę podatkową.

... pełny tekst Niedzielnej Analizy Rynku Hossy ProCapital w załączniku

Adrian Mackiewicz
Maciej Kobylczak

kk

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda