Noble Securities S.A.: LW Bogdanka S.A. - "TRZYMAJ"

11.01.2018 15:20  Analizy spółek giełdowych
Noble Securities S.A.: LW Bogdanka S.A. - "TRZYMAJ"
Pomimo bardzo dobrej koniunktury na rynku węgla, Bogdanka nie będzie w pełni beneficjentem tych zmian. Funkcjonowanie w ramach grupy energetycznej o znaczeniu strategicznym może zaś rodzić konieczność angażowania się w projekty inwestycyjne spoza core biznesu spółki i tym samym ograniczać potencjał do wypłaty dywidendy.

Nie widzimy potencjału do wzrostu wyceny znacząco ponad kurs bieżący, dlatego wydajemy rekomendację TRZYMAJ z ceną docelową 71,5 zł.

Koniunktura w kraju trudna do wykorzystania

Choć na rynku krajowym nastała bardzo dobra koniunktura na węgiel, możliwości szybkiego reagowania Bogdanki na te zmiany są mocno ograniczone. Obecnie spółka wykorzystuje 100% swojego potencjału i nie jest w stanie znacząco podnieść wolumenu produkcji.

Stopniowe zrównanie cen krajowych i ARA, w okresie koniunktury ceny w LWB niższe Biorąc pod uwagę stopniowe dostosowywanie się poziomu produkcji węgla na głównych rynkach (USA, Chiny), należy oczekiwać powrotu do równowagi i korekty cen na rynkach światowych. Krajowy rynek węgla energetycznego jest mniej wrażliwy na czynniki globalne, a
ceny LWB charakteryzują się jeszcze niższą zmiennością (w okresie koniunktury ceny LWB są
niższe niż rynkowe).
 
Presja płacowa i ryzyko spadku marż

Wskazujemy na wysoki udział kosztów pracowniczych oraz powiązanych z nimi kosztów usług obcych. Dotychczas Bogdanka znana była z wysokiej efektywności kosztowej, szczególnie w odniesieniu do nieefektywnych kopalń śląskich. Sytuacja może się pogorszyć, tym bardziej, że w najbliższej okolicy planowana jest budowa konkurencyjnego zakładu górniczego. Wrażliwość wyników na zmiany kosztów pracy jest wysoka.
 
Więcej informacji w załączniku

Noble Securities S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda