Noble Securities: Wielton S.A. - "AKUMULUJ"

20.10.2017 10:42  Analizy spółek giełdowych
Noble Securities: Wielton S.A. - "AKUMULUJ"
Utrzymująca się koniunktura w branży, udane akwizycje oraz ambitne plany rozwoju, w powiązaniu z bezpieczną strukturą bilansu skłoniły nas do rewizji prognoz finansowych na 2017 rok i lata kolejne. Oczekujemy, że powrót sentymentu do spółek o średniej kapitalizacji i solidnych fundamentach przełoży się na wzrost kursu akcji Wieltonu. Wydajemy rekomendację AKUMULUJ podnosząc cenę docelową do 17,06 zł.
 
Dobra koniunktura na rynku UE
 
Utrzymuje się dobra koniunktura w branży transportowej w UE. Rośnie rejestracja nowych pojazdów ciężarowych DMC>16 ton (rynek silnie skorelowany ze sprzedażą przyczep/naczep) zarówno na tradycyjnym dla Wieltonu rynku polskim, jak i ważnych rynkach eksportowych: włoskim, francuskim czy rosyjskim.
 
Ambitna strategia Wielton’2020
 
Strategia zakłada 2-krotne zwiększenie wolumenu sprzedaży i przychodów do roku 2020. Za 4 lata spółka miałaby generować ok. 2,4 mld zł przychodów i prawie 200 mln zł EBITDA. Wzrost ten bazuje na rozwoju organicznym (w oparciu o już posiadane aktywa) oraz poprzez akwizycje. Nasze prognozy i wycenę oparliśmy na scenariuszu rozwoju
organicznego, wzrosty akwizycyjne traktując jako opcję mogącą docelowo podnieść wycenę spółki.
 
Wysoki CF operacyjny pozwala finansować CAPEX i wypłacać dywidendę Rozwój organiczny nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Za prawdopodobne uważamy zwiększenie EBITDA do ok. 145 mln zł w 2020 r. (+33%) przy założonym w strategii poziomie CAPEX (160 mln zł). Dodatkowo Wielton korzysta z ulg inwestycyjnych, co obniża realne obciążenia podatkowe i zwiększa generowane przepływy gotówkowe. Prognozowany CF operacyjny z nadwyżką pokrywa wydatki inwestycyjne oraz wypłatę dywidendy w przyszłych latach. 

Więcej informacji w załączniku
 
Noble Securities

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda