Polnord zrealizował cele dwuletniej strategii: osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży i obniżył zadłużenie

08.01.2015 16:09  Analizy spółek giełdowych
Polnord zrealizował cele dwuletniej strategii: osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży i obniżył zadłużenie W 2014 roku Polnord zawarł 1251 umów sprzedaży lokali, co stanowi najlepszy wynik w historii firmy. Spółka zrealizowała założone plany sprzedażowe i dokonała znacznej redukcji zadłużenia netto, do 428,2 mln zł. W 2015 roku Polnord będzie kontynuował dotychczasową strategię.

W 2014 roku Grupa Kapitałowa Polnord odnotowała znaczy wzrost sprzedaży mieszkań. Liczba zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych wyniosła rekordowe 1251 i jest o 14 proc. wyższa od wyniku z 2013 roku, kiedy Polnord sprzedał 1094 lokale.

W ostatnim, czwartym kwartale 2014 roku, zostało podpisanych 328 umów i tym samym był to najlepszy kwartał w całym 2014  roku.

W 2014 roku Polnord przekazał 948 mieszkań, w 2013 roku było to 891 lokali. Najlepsze wyniki odnotowano w Warszawie i Trójmieście, gdzie Polnord koncentruje swoje działania deweloperskie i sprzedażowe.

- Mamy za sobą bardzo dobry rok, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych mieszkań. Widoczny jest znaczy wzrost popytu na rynku mieszkaniowym, czemu sprzyja stabilna sytuacja gospodarcza i niskie stopy procentowe. Dlatego  z optymizmem patrzymy w przyszłość i spodziewamy się dalszej poprawy wyników sprzedaży w 2015 roku -  mówi Tomasz Sznajder, Wiceprezes Polnord SA.

Polnord konsekwentnie realizuje strategię redukcji zadłużenia. Nominalne zadłużenie netto z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosło na koniec 2014 roku  428,5 mln zł. Oznacza to spadek o 71,5  mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2013 r., kiedy zadłużenie wynosiło  499,7 mln zl.   W 2015 roku spółka planuje dalsze obniżanie zadłużenia poprzez poprawę wyników sprzedaży mieszkań a także zbycie wybranych gruntów.

Polnord w 2015 roku zamierza rozszerzyć i zdywersyfikować ofertę mieszkaniową.

- Aby utrzymać, a nawet zwiększyć tempo sprzedawanych mieszkań, będziemy uruchamiali nowe projekty i nowe etapy inwestycji. Naszym celem jest osiągnięcie w 2015 roku sprzedaży na poziomie 1.500  mieszkań, z czego z projektów, które w 100 proc. należą do spółki ok. 1.200, a resztę w ramach spółek celowych stworzonych z partnerami – mówi Tomasz Sznajder, Wiceprezes Polnord SA.

Polnord realizuje projekty deweloperskie poprzez spółki celowe, które zawiązuje samodzielnie lub z partnerami. Na koniec  2014 roku w trakcie realizacji było 14 projektów inwestycyjnych w Trójmieście, Redzie, Szczecinie, Olsztynie, Łodzi, Warszawie i Ząbkach.
 
Do końca I półrocza 2015 roku Polnord planuje rozpocząć realizację 18 nowych inwestycji deweloperskich lub kolejnych etapów aktualnie realizowanych projektów. Do oferty zostanie wprowadzonych ok.  2,5 tys. mieszkań. Łącznie z już uruchomionymi w projektami oferta Polnordu zostanie zwiększona w 2015 roku do ok. 3,6 tys. mieszkań.


Polnord


Notowania Polnord
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda