Rosną przychody i koszty związane z inwestycjami

05.03.2015 13:34  Analizy spółek giełdowych
Rosną przychody i koszty związane z inwestycjami Grupa poprawiła w 2014 roku sprzedaż o 11,5 proc. w stosunku do 2013 roku. Obniżka wyniku netto, to głównie rezultat prowadzonych inwestycji i wdrożonego programu motywacyjnego.

Aplisens konsekwentnie realizuje założenia ze swojej strategii na lata 2014-16. Grupa nie wyklucza przejęć i zapowiada kolejne inwestycje.

Ubiegłoroczna sprzedaż grupy wyniosła 89,32 mln zł i wzrosła o 11,5 proc. w porównaniu z rokiem 2013.

- Wzrost przychodów nastąpił na rynkach krajów Unii Europejskiej oraz na pozostałych rynkach zagranicznych. Na rynkach krajów WNP w zeszłym roku odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 7,9 proc. odnotowano również na rynku krajowym – tłumaczy Adam Żurawski, prezes grupy Aplisens.

W 2014 roku nastąpił spadek marży brutto uzyskiwanej na sprzedaży (-3,2 proc.).
- Sytuacja ta jest spowodowana kosztami związanymi z uruchomieniem produkcji w zakładzie w Radomiu, w którym przez okres kilku miesięcy trwał proces uruchamiania procesu produkcyjnego, a w kolejnych miesiącach potencjał zakładu nie był w pełni wykorzystany – tłumaczy Adam Żurawski.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w 2014 roku w porównaniu do roku ubiegłego o 1,27 mln zł. W kosztach operacyjnych grupy w 2014 roku ujęto z kolei koszt programu motywacyjnego z 2013 roku o wartości 1,73 mln zł. Grupa odnotowała w 2014 roku rentowność operacyjną na poziomie 19,1 proc., co oznacza spadek o niespełna 4 proc. w stosunku do roku 2013. W 2014 roku grupa osiągnęła wynik netto w wysokości 12,62 mln zł, co oznacza spadek o 12,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

- Spadek marży netto jest skumulowanym efektem takich czynników jak: wzrost kosztów związany z uruchomieniem produkcji w zakładzie w Radomiu, poniesione przez spółkę zależną w Rosji koszty, związane z otwarciem nowej siedziby, czy ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Aplisens spółce zależnej w Rosji – wymienia Żurawski.

W okresie 2014-16 grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 39,2 mln zł. W kolejnych latach odpowiednio: 16,4 mln zł, 13,3 mln zł i 9,5 mln zł. Planowane nakłady obejmują m.in. wydatki na składniki rzeczowego majątku trwałego, prace badawczo-rozwojowe, nowe technologie, nakłady na zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz zwiększenie kapitału obrotowego w poszczególnych spółkach.

Grupa nadal nie wyklucza przejęcia podmiotu posiadającego komplementarne produkty i/lub usługi, mogące rozszerzyć jej ofertę kierowaną do branży AKPiA.

- Jednak koszty powinny być w takim przypadku w korzystnym stosunku do spodziewanych efektów akwizycji. Produkty oferowane przez podmiot powinny charakteryzować się wysokim poziomem zaawansowania technicznego i jakości, umożliwiającym ich eksport na większość rynków obsługiwanych przez grupę – zaznacza Adam Żurawski.Grupa APLISENS

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda