Trigon DM: LC Corp - kupno części komercyjnej wieżowca SkyTower we Wrocławiu

11.12.2013 13:05  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: LC Corp - kupno części komercyjnej wieżowca SkyTower we Wrocławiu LC Corp po raz drugi, tym razem skutecznie, przejął udziały w części komercyjnej SkyTower we Wrocławiu. Cena transakcji wyniosła 259 mln PLN. Wyliczona na podstawie bieżących danych operacyjnych wartość aktywów netto to 150 mln PLN. Docelowa, po spełnieniu kilku warunków opisanych poniżej to 335 mln PLN.

Realna cena, po której LCC nabywa nieruchomość wynosi 216 mln PLN. Ryzyko utraty wartości stanowi więc 66 mln PLN (-0,15 PLN/akcję, -9% obecnego kursu), natomiast potencjalny zysk 119 mln PLN (0,27 PLN/akcję, +16%). Przy takich założeniach oraz nadając równe prawdopodobieństwo dla obu scenariuszy, warunki transakcji są korzystne dla LCC.

Sprzedającym była firma kontrolowana przez głównego udziałowca LCC, p. Leszka Czarneckiego. Obiekt w części komercyjnej ma 29,8 tys. mkw. powierzchni handlowej i 27 tys. mkw. powierzchni biurowej (z czego 8,3 tys. mkw. wynajęte zostało innym spółkom z grupy p. Czarneckiego). Przedmiotem transakcji jest powierzchnia z wyłączeniem powierzchni najmowanej przez wspomniane spółki siostrzane.

Zgodnie umową kwota 259 mln PLN została rozłożona na 6 lat, ostatnia płatność ma nastąpić do 31.12.2019 r. Uwzględniając zapisany w umowie harmonogram i przyjmując koszt kapitału na poziomie 6%, bieżąca wartość przyszłych płatności to 216 mln PLN.

Transakcja finansowana ma być w pełni ze środków własnych, zarząd nie wyklucza refinansowania kredytem, jednak dopiero po zwiększeniu wartości nieruchomości. Tak rozłożone płatności mają nie wpłynąć negatywnie na rozwój LCC, szczególnie w segmencie mieszkaniowym. Zarząd podczas ostatnich spotkań, po wynikach Q3’13, wskazywał na wyhamowanie wydatków na zakup gruntów, po dużej aktywności w roku bieżącym.

Przejmowana spółka ma zobowiązania w postaci 10-lotniego kredytu inwestycyjnego o wartości 56,8 mln EUR. Zgodnie z powszechną praktyką rynkową, kredyt rozłożony jest na równe raty kapitałowo-odsetkowe, co powoduje niskie obciążenie spłatami kapitału w początkowym okresie. W latach 2014-2015 raty kapitałowe wynosić będą po ok. 1,6-1,7 mln EUR. Dodatkowo koszty odsetkowe (przy oprocentowaniu na poziomie 4,5%) wyniosą ok. 2,5 mln EUR. Łączne wydatki wynikające z obsługi długu to 4,2 mln EUR rocznie (ok. 17 mln PLN).

Wartość nieruchomości przyjęta na potrzeby transakcji to 119 mln EUR (9 mln EUR rocznego dochodu, 7,5% yield). Po skorygowania o 56,8 mln EUR długu, NAV określono na 62 mln EUR, tj. 259 mln PLN.

Podczas dzisiejszej telekonferencji zarząd podał informacje, które wskazują, że powierzchnia jest wynajęta w ok. 75%, kolejne negocjowane umowy pozwolą osiągnąć średnio 80% na koniec br. Obecne stawki czynszowe wynoszą ok. 14 EUR/mkw. Ponadto zarząd liczy na ok. 0,5 mln EUR dodatkowych przychodów. Przy takich poziomach yield przyjęty do wyceny wyniósł średnio 7,5%.

Przyjmując powyższe parametry do wyceny, bieżąca wartość nieruchomości to 94 mln EUR. Obiekt jest obciążony zobowiązaniami kredytowymi na kwotę 56,8 mln EUR. NAV wynosi więc 35,6 mln EUR, tj. 150 mln PLN. W konserwatywnym wariancie zakładającym brak zmian głównych parametrów wyceny, LC Corp zapłacił za SkyTowera 66 mln powyżej jego wartości. Potencjalny spadek wartości jednej akcji to 0,15 PLN (9%).

... więcej informacji w załączniku

Trigon DM

kk


Notowania LCCORP
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda