Trigon DM: Medicalgorithmics - prognozy 2Q

30.07.2013 12:49  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: Medicalgorithmics - prognozy 2Q Zakładamy, że w II kwartale 2013 roku sprzedaż Medicalgorithmics zwiększy się o kolejne 10% kw./kw. Spółka utrzyma wysoki poziom rentowności operacyjnej i zanotuje około 2,3 mln PLN zysku operacyjnego.

Tradycyjnie już z uwagi na znaczące przychody finansowe zysk netto (2,6 mln PLN) przekroczy poziom wyniku operacyjnego. Wyniki na tym poziomie są w naszej ocenie dobre; nie widzimy zagrożeń co do realizacji naszej prognozy całorocznej (sprzedaż: 15,2 mln PLN, EBIT: 9,6 mln PLN, zysk netto: 10,6 mln PLN).

Zgodnie z naszą prognozą przychody Medicalgorithmics sięgną w II kwartale około 3,6 mln PLN. Oznacza to, że kw./kw. zwiększą się o około 10%, jednocześnie przyrost r/r sięgnie około 17%. Będzie to obniżenie dynamiki r/r w porównaniu z poprzednimi kwartałami (wzrosty powyżej 40%), ale wynika to z wysokiej bazy II kwartału 2012 roku, kiedy sprzedaż została jednorazowo zawyżona przez wysoki wolumen dostaw sprzętu do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych.

Ten sam czynnik, z uwagi na niską rentowność sprzedaży urządzeń (zwłaszcza na tle sprzedaży abonamentowej), zaburza porównanie marż spółki w relacji r/r. W naszych prognozach przyjmujemy, że w br. spółka będzie sprzedawać urządzenia równomiernie w ciągu całego roku. Tym samym oczekiwane przez nas w II kwartale rentowności są bardziej zbliżone do wyników I kwartału br. niż II kwartału 2012. Marżę zysku operacyjnego szacujemy na około 64% (63% w I kwartale br. i 53% przed rokiem). Wynik ten uwzględnia zanotowany w I kwartale wzrost kosztów działalności związany z planowaną ekspansją na nowe rynki.

Pozytywny wpływ na zysk brutto i netto mieć będzie saldo na działalności finansowej. Na koniec marca br. spółka posiadała około 73 mln PLN gotówki netto, która w I kwartale pozwoliła na wygenerowanie ponad 1 mln PLN przychodów finansowych. W II kwartale saldo finansowe zakładamy na 0,9 mln PLN. Czynnik ten sprawi, że zysk netto ostatecznie wyniesie około 2,6 mln PLN. Wynik ten będzie o blisko 60% wyższy r/r i o kilka % wyższy kw./kw.

W naszej ocenie wyniki na tym poziomie są dobre. Spółka systematycznie zwiększa skalę biznesu i poprawia realizowane dochody. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego wzrostu wyniku operacyjnego. Przypominamy, że środki pieniężne będące w posiadaniu spółki docelowo zostaną przeznaczone na przejęcie podmiotów w segmencie cardiac safety; wówczas należy oczekiwać zmiany struktury jej wyników.

Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wyniki operacyjne Medicalgorithmics pozostaną w trendzie wzrostowym. W prognozach nie zakładamy przejęć (w najbliższych miesiącach możliwe jest podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu spółki brytyjskiej działającej w segmencie cardiac safety) ani też sprzedaży na nowe rynki (prawdopodobnie w przyszłym roku).


Hanna Kędziora
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

kk


Notowania MEDICALG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda