Trigon DM: Medicalgorithmics - wyniki 1Q

15.05.2013 12:44  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: Medicalgorithmics - wyniki 1Q Wyniki Medicalgorithmics nie odbiegają od naszych oczekiwań. Spółka w I kwartale 2013 roku zanotowała 44% wzrost sprzedaży r/r (kw./kw. wzrost wyniósł 12%). Wysoki wzrost to, podobnie jak w ostatnich okresach, efekt zwiększenia liczby obsługiwanych abonamentów w USA. Wynik netto wyniósł 2,5 mln PLN; na pozycję tę, podobnie jak w ostatnich kwartałach, pozytywny wpływ miało saldo finansowe.

Z uwagi na wzrost kosztów marża zysku na sprzedaży zmniejszyła się z 72% przed rokiem do 62% obecnie (66% w IV kwartale). Spadek ten mógł być oczekiwany. Największą dynamiką r/r odznaczają się koszty usług obcych oraz wynagrodzeń. Rosnące koszty usług obcych to efekt outsourcowania procesów, które nie są kluczowe dla spółki. Z kolei wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z rozszerzenia składu zarządu, stworzenia nowych komórek organizacyjnych (w zakresie marketingu i rozwoju sprzedaży międzynarodowej) oraz powiększenia zespołu Badań i Rozwoju o nowych programistów. W kolejnych kwartałach wzrost kosztów r/r może być zbliżony, natomiast dynamika kw./kw. powinna zdecydowanie spaść.

Zysk operacyjny Medicalgorithmics w I kwartale wyniósł nieco ponad 2 mln PLN ( 25% r/r i 6% kw./kw.).

Pozytywny wpływ na wynik brutto i netto miało relatywnie wysokie saldo na działalności finansowej. Po przeprowadzonej w połowie 2012 roku emisji akcji, Medicalgorithmics nadal dysponuje nadwyżkami finansowymi w wysokości ponad 70 mln PLN (z uwzględnieniem długoterminowych aktywów finansowych). W I kwartale roku spółka odnotowała ponad 1 mln PLN przychodu finansowego.

W efekcie zysk netto wyniósł 2,5 mln PLN ( 89% wyższy r/r i 1% kw./kw.). Wynik był zgodny z naszą prognozą na poziomie 2,44 mln PLN.

W naszej ocenie zaraportowane wyniki są dobre. Spółka systematycznie zwiększa skalę biznesu i notuje dalsze wzrosty sprzedaży. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wyniki operacyjne pozostaną w trendzie wzrostowym. Dynamika zysku netto może spaść, jeśli spółka, zgodnie z planami zrealizuje przejęcie w segmencie cardiac safety.

Zarząd spółki przedstawił w dniu dzisiejszym rekomendację dotyczącą polityki wypłaty dywidendy. Zgodnie z nią z zysku za 2012 rok spółka wypłaci dywidendę w wysokości 1,1 PLN na akcję (1,5% DY). Na ten cel przeznaczone zostanie więc około 50% wypracowanego zysku netto. W kolejnych latach dywidenda ma wynieść odpowiednio: 1,35 PLN; 1,6 PLN i 1,85 PLN (z zysku za 2015 rok; DY=2,6%). W naszych prognozach nie uwzględnialiśmy, że dywidenda będzie wypłacana.


Hanna Kędziora
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

kk


Notowania MEDICALG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda