Trigon DM: Medicalgorithmics - wyniki 2Q

19.08.2013 12:06  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: Medicalgorithmics - wyniki 2Q Zaprezentowane w dniu dzisiejszym wyniki Medicalgorithmics (po raz pierwszy zgodnie ze standardami MSR, dotychczas PSR) nie odbiegają od nas naszych oczekiwań. Spółka w II kwartale 2013 roku osiągnęła co prawda nieco wyższe od prognozowanych przez nas przychody, ale jednocześnie wyższe były również koszty działalności, w szczególności wynagrodzeń, więc na poziomie zysku operacyjnego oraz netto wyniki są zgodne z naszą prognozą.

Wyniki po raz kolejny są bardzo dobre. Medicalgorithmics systematycznie zwiększa sprzedaż i notuje najwyższy w historii zysk operacyjny. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wyniki spółki pozostaną w trendzie wzrostowym.

Przychody Medicalgorithmics w II kwartale wyniosły 3,7 mln PLN (vs. prognoza 3,6 mln PLN). W relacji kw./kw. tempo ich wzrostu nawet się zwiększyło (14% vs. odpowiednio 12% i 7% w dwóch poprzednich kwartałach). Słabszy natomiast niż miało to miejsce w ostatnim czasie jest przyrost sprzedaży r/r. Wyniósł on w II kwartale 21% (porównaj w tabeli). Spadku dynamiki w II kwartale 2013 roku należało oczekiwać z uwagi na jednorazowo zawyżoną bazę II kwartału 2012 roku (wysoki wolumen dostaw sprzętu do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych). W kolejnych kwartałach dzięki systematycznego zwiększaniu liczby obsługiwanych abonamentów w USA oczekujemy dalszego wzrostu sprzedaży spółki.

Jak już wspomnieliśmy, w dalszym ciągu Medicalgorithmics notuje wzrost kosztów działalności. W porównaniu do poprzedniego okresu największy wzrost dotyczył kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych. Związany jest z rozszerzeniem składu zarządu oraz zatrudnieniem w I połowie roku kolejnych programistów i nowych osób w zakresie marketingu i rozwoju sprzedaży międzynarodowej oraz nowych produktów medycznych. W kolejnych kwartałach koszty zatrudnienia powinny się ustabilizować.

Zysk operacyjny spółki w II kwartale wyniósł 2,3 mln PLN (+39% r/r i +11% kw./kw.). Marża zysku operacyjnego wyniosła 61%, nieco niższej niż oczekiwaliśmy, ale też wyższe były przychody spółki. Oczekujemy, że kolejne kwartały powinny przynieść niewielką poprawę poziomu marży.

Tradycyjnie pozytywny wpływ na wynik brutto i netto miało saldo na działalności finansowej (prawie 0,95 mln PLN). Medicalgorithmics dysponuje nadwyżkami finansowymi w wysokości ponad 73 mln PLN (z uwzględnieniem długoterminowych aktywów finansowych). Zmniejszeniu kw./kw. uległ stan posiadanych środków pieniężnych – zostały one ulokowane w długoterminowe aktywa finansowe (papiery dłużne).

Zysk netto spółki w II kwartale przekroczył 2,6 mln PLN (+61% wyższy r/r i +8% kw./kw.) i był zgodny z naszą prognozą kwartalną. Realizacja naszej prognozy rocznej po I półroczu na poziomie zysku EBITDA oraz netto sięga 46-48%.Hanna Kędziora
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

kk


Notowania MEDICALG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda