Trigon DM: PA Nova - prognozy Q1’13

24.04.2013 13:48  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: PA Nova - prognozy Q1’13 W I kwartale prognozujemy spadek przychodów w relacji r/r wynikający z niższej sprzedaży w segmencie budowlanym oraz IT. Podwoją się jednak w porównaniu z Q1’12 przychody z wysokomarżowego segmentu deweloperskiego, dlatego na poziomie operacyjnym spodziewamy się wzrostu wyniku o ponad 100%.

Po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe (ok. 3,2 mln PLN ekstra zysku netto w Q1’12) końcowy wynik również będzie znacznie lepszy niż przed rokiem.

W I kwartale PA Nova realizowała 6 kontraktów na klientów zewnętrznych, z czego 2 zostały w tym okresie ukończone. Oczekujemy przychodów z usług budowlanych na poziomie ok. 20 mln PLN (-15% r/r), kolejne 10 mln PLN przyniosły dochody z najmu (+100%, efekt oddania dwóch nowych centrów handlowych w II połowie 2012 r.), pozostałe 2 mln PLN to usługi projektowe i IT (-70%, przed rokiem spółka zrealizowała dostawy sprzętu o wartości ok. 8 mln PLN). Szacujemy, że łączne przychody wyniosły ok. 32 mln PLN, co oznacza spadek zarówno w relacji do I kw.’12 (-12%) jak i do IV kw.’12 (-45%).

Ukończone w prognozowanym okresie 2 kontrakty miały łączną wartość 32 mln PLN. Przyjmując 10-proc. rentowność na działalności budowlanej otrzymujemy ok. 3,2 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. Rentowność biznesu deweloperskiego szacujemy na 60%, dlatego prognozowane 10 mln PLN przychodów dało 6 mln zysku brutto. Wynik na pozostałej działalności jest symboliczny (0,3 mln PLN). Koszty ogólne przyjmujemy na porównywalnym poziomie, tj. ok. 0,7 mln PLN.

W I kwartale 2012 wynik operacyjny obciążony był jednorazowym kosztem związanym z rozliczeniem transakcji zakupu udziałów w spółce Galeria Galena powołanej do budowy centrum handlowego w Jaworznie (ok. 1,6 mln PLN). Korygując EBIT 1Q’12 o powyższego one-offa, dynamika wzrostu wyniosłaby ok. +100%. Drugim istotnym skutkiem rozliczenia tej transakcji było wykazanie w pozycji „przychody finansowe” wyniku na przeszacowaniu gruntu w kwocie +5,5 mln PLN. W sumie przejęcie kontroli nad Galerią Galena przyniosło ok. 3,2 mln PLN dodatkowego zysku netto. Korygując końcowy wynik w Q1’12 o powyższą kwotę, otrzymalibyśmy w Q1’13 ponad 2-krotny wzrost zysku w ujęciu r/r.

W I kwartale br. wzrosły koszty finansowe na skutek otwarcia nowych centrów handlowych. Łączne koszty finansowe szacujemy na ok. 2,5 mln PLN, z czego ok. 2 mln PLN to koszty odsetkowe, a pozostała część to ujemne różnice kursowe (przeszacowanie kredytów inwestycyjnych).

Biorąc pod uwagę planowany harmonogram rozliczania wyniku na kontraktach budowlanych (przypominamy, że spółka stosuję metodę zerowej marży), najlepszy pod względem prezentowanych zysków będzie IV kwartał. Wówczas ukończone powinny zostać kontrakty o łącznej wartości ponad 50 mln PLN, co dawałoby ok. 5 mln PLN zysku brutto. Uwzględniając wyniki na pozostałej działalności i inne koszty (koszty ogólne, finansowe), w ostatnim kwartale spółka powinna wygenerować ok. 7 mln PLN zysku netto.

Publikacja wyników planowana jest w dn. 9 maja.Michał Sztabler
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

kk


Notowania PANOVA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda