Trigon DM: PA Nova - prognozy Q2'13

23.07.2013 12:50  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: PA Nova - prognozy Q2'13 W II kwartale przychody były zbliżone do notowanych przed rokiem i nieco lepsze niż w Q1’13. Na zysk wpływ miał wynik na zakończonym jednym kontrakcie budowlanym oraz stabilne dochody z działalności deweloperskiej. Zysk netto szacujemy na ok. 4,6 mln PLN.

- W II kwartale PA Nova realizowała 4 kontrakty na klientów zewnętrznych, z czego 1 został w tym okresie ukończony (hala dla TRW w Gliwicach). Oczekujemy przychodów z usług budowlanych na poziomie ok. 25 mln PLN (-10% r/r, skutek opóźnienia startu budowy obiektu Tesco w Krośnie), kolejne 9 mln PLN przyniosły dochody z najmu (+80%, efekt oddania dwóch nowych centrów handlowych w II połowie 2012 r.), pozostałe 2 mln PLN to usługi projektowe i IT. Szacujemy, że łączne przychody wyniosły ok. 36 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do I kw.’13 (+12%) i stabilizację w relacji r/r. Po półroczu przychody były niższe niż w H1’12, jednak wyniki Q1’12 były zaburzone rozliczeniem jednej transakcji na dostawy sprzętu IT (ok. 8 mln PLN dodatkowych przychodów). Core biznes spółki (rozumiany jako działalność budowlana i deweloperska) był na podobnym poziomie, przy czym niższe przychody z usług budowlanych skompensowane zostały wzrostem dochodów z deweloperki.

- Ukończony w prognozowanym okresie tylko jeden kontrakt miał wartość ok. 32 mln PLN. Przyjmując 10-proc. rentowność na działalności budowlanej otrzymujemy ok. 3,2 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. W II kwartale oczekiwaliśmy także zysku ze sprzedaży gruntu pod obiekt Tesco w Płocku, jednak transakcja zostanie sfinalizowana zapewne w Q4’13. Rentowność biznesu deweloperskiego szacujemy na 60%, dlatego prognozowane 9 mln PLN przychodów dało 5,4 mln zysku brutto. Wynik na pozostałej działalności jest symboliczny (0,3 mln PLN). Koszty ogólne przyjmujemy na porównywalnym poziomie, tj. ok. 0,7 mln PLN.

- W II kwartale spółka dokonała odpisu na należności w segmencie deweloperskim. Szacujemy na 0,5 mln PLN. Koszt ten obniżył wynik operacyjny.

- Po wzroście kosztów finansowych w I kwartale br., w Q2’13 prognozujemy ich stabilizację na poziomie 2 mln PLN kwartalnie.

- Biorąc pod uwagę planowany harmonogram rozliczania wyniku na kontraktach budowlanych (przypominamy, że spółka stosuje metodę zerowej marży), najlepszy pod względem prezentowanych zysków będzie IV kwartał. Wówczas ukończone powinny zostać kontrakty o łącznej wartości ponad 50 mln PLN, co dawałoby ok. 5 mln PLN zysku brutto. Uwzględniając wyniki na pozostałej działalności i inne koszty (koszty ogólne, finansowe), w ostatnim kwartale spółka powinna wygenerować ok. 7 mln PLN zysku netto.

- Publikacja wyników planowana jest na 22 sierpnia. Tego samego dnia odbędzie się spotkanie zarządu z inwestorami.
Michał Sztabler
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

adNotowania PANOVA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda