Trigon DM: Producenci programów ERP - prognozy Q2’13

15.07.2013 12:13  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: Producenci programów ERP - prognozy Q2’13
Przedstawiciele sektora wskazują, że głównym powodem spadku popytu na rozwiązania IT jest utrzymująca się niepewność co do przyszłej koniunktury gospodarczej.

Klienci mają świadomość potrzeb inwestycyjnych, często też mają środki na ich sfinansowanie, jednak wstrzymują swoje decyzje oczekując rozstrzygnięcia. Skutkuje to przede wszystkim zmniejszeniem sprzedaży nowych rozwiązań, tak u dotychczasowych jak i u nowych klientów. Przychody z utrzymania pozostają stabilne.

Dostawcy systemów ERP sektora przestali liczyć na dodatkowy impuls popytowy wynikający z wprowadzanych obecnie zmian w podatku VAT. Zmiany zostały rozłożone na kilka etapów: pierwszy, z punktu widzenia korekt w systemach informatycznych najmniej wrażliwy był wprowadzony od stycznia br., drugi pojawił się w połowie roku, a ostatnie zmiany zaczną obowiązywać dopiero od stycznia 2014 r. Część zmian została po prostu uwzględniona w aktualizacjach udostępnianych w ramach abonamentów.

Obie spółki generują wysoki CF operacyjny, co przy stabilnych wydatkach inwestycyjnych (pokrywanych amortyzacją) pozwala wypłacać większość zysku w postaci dywidendy. Zakładamy powtórzenie wartości wypłaconej dywidendy, co przy obecnych wycenach daje wskaźnik DY odpowiednio na poziomie: ABS=7,5%, MCL=7%. Bardziej atrakcyjne wydaje się obecnie Asseco BS: wyższy DY, oczekiwany wzrost zysków w Q2’13, relatywnie słabszy kurs w ostatnich tygodniach.

Asseco Business Solutions

W opinii zarządu trudny rynek objawia się brakiem wzrostu sprzedaży i zysków, a nie spadkiem wyników. Główne czynniki determinujące wyniki II kwartału to: wzrost wysokomarżowych przychodów z licencji i usług, niższa sprzedaż hardware’u, brak przychodów z outsourcingu, wyższa amortyzacja, niższe koszty ogólne. Skutkowało to zmniejszeniem przychodów do ok. 31,3 mln PLN (-5% r/r) i wzrostem zysku o ok. 6%.

Spółka w III kwartale 2012 zakończyła świadczenie usług data center (segment outsourcing), które generowały ok. 1,6 mln PLN kwartalnej sprzedaży. ABS nie realizował też żadnego dużego projektu spoza core biznesu, jak było to np. w Q2’12. Te dwa elementy obniżyły naszym zdaniem przychody II kwartału o ok. 3 mln PLN względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższa jest też sprzedaż sprzętu komputerowego, jednak zostało to skompensowane z nadwyżką wyższymi przychodami z usług i licencji. Oczekujemy wzrostu w segmencie ERP o 5%, tj. ok. 1,5 mln PLN. Uwzględniając wszystkie te tendencje prognozujemy 31,3 mln PLN (-5% r/r) łącznych przychodów ABS w II kwartale 2013 r.

Spadek sprzedaży miał miejsce przede wszystkim w obszarach o niższej rentowności (outsourcing, dostawy sprzętu). Z tego powodu można byłoby oczekiwać poprawy marży brutto na sprzedaży. Rośnie jednak amortyzacja, jako efekt kończenia i tym samym „odwieszania” kosztów związanych z wytworzeniem wielu nowych produktów. Już w I kwartale br. amortyzacja wzrosła prawie do 3 mln PLN (z 2,7 mln PLN rok wcześniej), spodziewamy się jej utrzymania w Q2’13, co jeszcze zwiększy różnicę gdyż przed rokiem obserwowaliśmy spadek amortyzacji z kwartału na kwartał. Wyższa amortyzacja przy niższych wydatkach na nowe projekty poprawi i tak niezły CF operacyjny firmy.

Spółka bardzo dobrze kontroluje koszty ogólne. Nie widzimy powodów, aby wynik zanotowany w I kwartale (3,5 mln PLN) miał się pogorszyć. Oczekujemy spadku kosztów ogólnych o 1,5 mln PLN w porównaniu do Q2’12. Ten element jest naszym głównym powodem prognozowanego wzrostu EBIT oraz zysku netto.

Na początku czerwca ABS wypłaciło 26,4 mln PLN dywidendy (0,79 PLN/akcję). Zmniejszenie poziomu wolnych środków finansowych oraz systematyczny spadek oprocentowania lokat skutkowały niższymi dochodami odsetkowymi.

Planowane na ten rok akwizycje nie dojdą do skutku. Oba projekty zostały zawieszone i będą uruchomione najwcześniej w II kwartale 2014 r. W każdym przypadku szansa na powrót do negocjacji jest niższa niż 50%. Ponieważ zarząd nie miał innych projektów o równie wysokim zaawansowaniu, środki planowane na przejęcia mogą zasilić kwotę dywidendy. Uważamy za bardzo realne wypłacenie całego zysku roku bieżącego, tym bardziej, że spółka dysponuje wolnymi środkami przewyższającymi generowane zyski (np. z wyższej amortyzacji). Przyjmując, że ABS powtórzy zysk z 2012 r. (26,5 mln PLN), co wydaje się założeniem racjonalnym przy prognozowanych zyskach za półrocze nie gorszych niż w analogicznym okresie ub.r., do wypłaty przypadłaby kwota podobna jak przed rokiem (0,8 PLN, DY=7,5%).

Raport półroczny ukaże się 7 sierpnia. Tradycyjnie planowane jest spotkanie z inwestorami.Macrologic

Po półroczu zarząd podtrzymuje plan zakładający powtórzenie wyników rocznych z 2012 r. Oznacza to naszym zdaniem wyniki I półrocza zbliżone do zanotowanych przed rokiem. W samym II kwartale prognozujemy 12,3 mln PLN przychodów i 0,8 mln PLN zysku netto. Przed rokiem zysk był 0,5 mln PLN wyższy, jednak z uwagi na one-off wyniósł tylko 0,3 mln PLN.

Podstawą przychodów MCL jest jego szeroka baza klientów, którzy regularnie kupują oprogramowanie i usługi oferowane przez spółkę. Przychody określane jako stałe (powtarzalne z roku na rok) to ok. 70% sprzedaży jednostkowej (35-36 mln PLN). W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów, w Q2’13 popyt ze strony "starych" klientów zmalał. Oczekiwali oni na aktualizację oprogramowania czekając na nową wersję flagowego programu Xpertis, który pojawił się dopiero na początku czerwca i nie zdążył wygenerować istotnych przychodów. Zarząd zwraca jednak uwagę na duży wzrost nowych wdrożeń, tendencji nie obserwowanej od wielu kwartałów. Daje to nadzieje na wyższą sprzedaż w przyszłości, gdyż nowe wdrożenia budują bazę klientów.

Spółka w dalszym ciągu redukuje koszty, choć należy oczekiwać, że możliwości w tym zakresie ma już ograniczone. Ponieważ jednak ponad 70% to koszty stałe (60-70% to koszty pracownicze, do których dochodzą stałe obciążenia amortyzacji i kosztówi najmu), sezonowe zmniejszenie przychodów ma negatywny wpływ na marże. Szacujemy, że w II kwartale marża EBIT spadła do 8,5% z 21% w Q1’13.

Zarząd podtrzymuje plan zrealizowania w całym roku 55 mln PLN przychodów i ok. 6,5 mln PLN zysku netto (P/E=10,5x). Na poziomie przychodów zakłada on powtórzenie wyniku z ubiegłego roku, natomiast zysk netto powinien być wyższy o ok. 1 mln PLN (tyle zdjął z zysku one-off w 2012 r. - odpis na sprzedaną spółkę Response). Pozwoliłoby to utrzymać wartość wypłacanej dywidendy na poziomie sprzed roku, tj. 2,5 PLN/akcję (DY=7%).

Raport półroczny pojawi się już 31 lipca.Michał Sztabler
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

kk

Notowania ASSECOBS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda