Trigon DM: Producenci programów ERP - prognozy Q3’13

18.10.2013 12:42  Analizy spółek giełdowych
Trigon DM: Producenci programów ERP - prognozy Q3’13 Wciąż głównym powodem spadku popytu na rozwiązania IT pozostaje utrzymująca się niepewność co do przyszłej koniunktury gospodarczej. Klienci mają świadomość potrzeb inwestycyjnych, często też mają środki na ich sfinansowanie, jednak wstrzymują swoje decyzje oczekując rozstrzygnięcia.

W efekcie nie rośnie sprzedaż nowy rozwiązań oraz niższe są dochody z usług wdrożeniowych (w tym także ze sprzedaży hardware’u, który choć nisko marżowy to jednak widoczny był na poziomie przychodów).

Przedstawiciele sektora przestali liczyć na dodatkowy impuls popytowy wynikający z wprowadzanych obecnie zmian w podatku VAT. Zmiany zostały rozłożone na kilka etapów: pierwszy, z punktu widzenia korekt w systemach informatycznych najmniej wrażliwy był wprowadzony od stycznia br., drugi pojawił się w połowie roku, a ostatnie zmiany zaczną obowiązywać dopiero od stycznia 2014 r. Część zmian została po prostu uwzględniona w aktualizacjach udostępnianych w ramach abonamentów.

Obie spółki systematycznie wypłacają dywidendę, co przy wynikach za cały 2013 r. podobnych do ubiegłorocznych (MCL – wynik gotówkowy, nominalnie będzie on wyższy r/r), pozwala oczekiwać wypłaty dywidendy na poziomie sprzed roku. Wskaźniki DY: MCL=6,5%, ABS=6,5%.

Wskaźnikowo bardziej atrakcyjny jest Macrologic.

Asseco Business Solutions


W opinii zarządu trudny rynek objawia się brakiem wzrostu sprzedaży i zysków, a nie spadkiem wyników. Główne czynniki determinujące wyniki III kwartału to: nieznaczny wzrost sprzedaży software’u, niższa marża ale też niższe koszty ogólne (efekt zmiany dekretacji kosztów), brak rozliczeń dużych kontraktów. Skutkowało to nieznacznym wzrostem przychodów do ok. 33 mln PLN (+2,5% r/r) i spadkiem zysku o ok. 10%.

W podstawowym obszarze działalności nie wystąpiły istotne zmiany. Znaczna część przychodów ma charakter powtarzalny, co gwarantuje bezpieczeństwo biznesu, ale też nie pozwala na dynamiczne wzrosty sprzedaży. Segmentem, który mógłby takie wzrosty wygenerować jest integracja (czytaj: współpraca z integratorami), który jednak miał w poprzednich kwartałach problemy z wykonaniem planów i dopiero od września raportuje ożywienie na rynku.

Struktura sprzedaży w Q3’13 była podobna do tej sprzed roku (tj. bez usług outsourcingowych), przez co nie występował już „efekt bazy” obniżający przychody w relacji r/r. Przyjmujemy, że dynamika przychodów była zbliżona do tempa wzrostu wyników w poprzednim kwartale (po skorygowaniu o wyniki działalności outsourcingowej: ok. 1,6 mln PLN kwartalnie), czyli plus 2-3% r/r.

Na poziomie zysku brutto na sprzedaży miały miejsce dwa wydarzenia, który negatywnie wpłynęły na wyniki Q3’13: a) zmiana dekretacji części kosztów z poziomu zarządu do kosztów bezpośrednich (zmiana miała miejsce od początku 2013 r., widoczna była także w I półroczu), b) brak dużych kontraktów, których marża w momencie startu projektu jednorazowo podnosiła zyski. Taki przypadek miał miejsce w Q3’12, kiedy to we wrześniu ABS rozpoczął realizację dużego zlecenia dla operatora komórkowego i od razu wykazał znaczący zysk na poziomie marży brutto na sprzedaży (ok. 1 mln PLN). Co prawda tego typu projekty są rozliczane jako kontrakty długoterminowe, jednak w początkowym okresie do wyniku trafia od razu duża część kosztów poniesionych wcześniej (np. przygotowanie produktu, licencja itp.), co pozwala wykazać proporcjonalnie dużo zakładanej na projekcie marży. W rezultacie rentowność brutto na sprzedaży skoczyła w porównywalnym okresie ub.r. do prawie 36% z ok. 30% w Q2’12.

Jak wcześniej wspominaliśmy, od początku 2013 r. zarząd zmienił sposób przyporządkowania części kosztów przenosząc je z kosztów zarządu do kosztów bezpośrednich. Obniżyło to koszty ogólne o ok. 1,5 mln PLN kwartalnie. Widoczne są też efekty ciągłej optymalizacji kosztów, choć ich wpływ na wynik jest coraz mniejszy gdyż coraz mniej jest obszarów, gdzie można szukać oszczędności. Dla porównania koszty zatrudnienia rosną, gdyż zwiększa się liczba pracowników oraz rosną płace.

Na początku czerwca ABS wypłaciło 26,4 mln PLN dywidendy (0,79 PLN/akcję). Zmniejszenie poziomu wolnych środków finansowych oraz systematyczny spadek oprocentowania lokat skutkowały niższymi dochodami odsetkowymi.

Planowane na ten rok akwizycje nie dojdą do skutku. W zaktualizowanej strategii zarząd zdecydował samodzielnie budować sieć sprzedaży zagranicznej dla systemu Touch. Proces ten nie będzie wymagał dużych nakładów kapitałowych, gdyż opierać się ma na grupie partnerów – zagranicznych firm wdrożeniowych.

Ponieważ zarząd nie miał innych projektów o równie wysokim zaawansowaniu i potrzebach finansowych, środki planowane na przejęcia mogą zasilić kwotę dywidendy. Uważamy za bardzo realne wypłacenie całego zysku roku bieżącego, tym bardziej, że spółka dysponuje wolnymi środkami przewyższającymi generowane zyski (np. z wyższej amortyzacji). Przyjmując, że ABS powtórzy zysk z 2012 r. (26,5 mln PLN), co wydaje się założeniem racjonalnym przy prognozowanych zyskach po 3 kwartałach niewiele niższych niż w analogicznym okresie ub.r., do wypłaty przypadłaby kwota podobna jak przed rokiem (0,8 PLN, DY=6,5%).

Raport półroczny ukaże się 5 listopada. Tradycyjnie planowane jest spotkanie z inwestorami.Macrologic


Po słabszym półroczu, zarząd wskazuje na stopniowe odbudowywanie popytu. W pozyskiwaniu nowych klientów pomaga wprowadzenie w czerwcu kolejnej wersji flagowego produktu Xpertis. Z tego m.in. powodu oczekujemy zwiększenia przychodów z licencji i co najmniej powtórzenia przychodów z usług. Lepszy mix produktowy (wyższa marża) i niższe koszty ogólne (efekt restrukturyzacji kosztowej, widoczny już w poprzednich kwartałach 2013 r.) pozwalają prognozować wzrost zysku operacyjnego oraz netto w relacji r/r. Choć III kwartał jest sezonowo najsłabszym okresem roku, oczekujemy zysków wyższych kw./kw. przy podobnej wielkości sprzedaży.

Wakacje tradycyjnie są okresem spadku sprzedaży. Zaskoczeniem był silny wzrost popytu na produkty spółki we wrześniu. Klienci decydowali się na aktualizacje starych systemów i dokupowali nowe funkcjonalności – rosła więc przede wszystkim sprzedaż licencji. Wdrożeniom towarzyszą zazwyczaj dodatkowe usługi, dlatego też spodziewamy się poprawy we fragmencie biznesu, który od 5 kwartałów notował spadki przychodów.

Sprzedaż licencji jest najbardziej rentownym obszarem biznesu (marża brutto na sprzedaży ok. 60-70%). Wyższe przychody z tego tytułu powinny zwiększyć całkowitą marżę spółki.

Spółka w dalszym ciągu redukuje koszty: w pierwszym półroczu koszty ogólne były niższe o ok. 0,6 mln PLN (głównie na poziomie kosztów zarządu). Przyjmujemy, że w III kwartale ich wartość się nie zmieni.

Biorąc pod uwagę realizację I półrocza i nasze prognozy na Q3’13, realne jest wypracowanie w całym 2013 r. ok. 53-54 mln PLN przychodów i ok. 6,5 mln PLN zysku netto (P/E=11x). Na poziomie przychodów zakładamy powtórzenie wyniku z ubiegłego roku, natomiast zysk netto powinien być wyższy o ok. 1 mln PLN (tyle zdjął z zysku one-off w 2012 r. - odpis na sprzedaną spółkę Response). W samy IV kwartale przychody musiałyby wzrosnąć o ok. 10% r/r (cel dość ambitny), natomiast zysk netto o 6% (jak najbardziej wykonalne). Osiągnięcie podobnych do prognozy wyników pozwoli utrzymać wartość wypłacanej dywidendy na poziomie sprzed roku, tj. 2,5 PLN/akcję (DY=6,5%).

Raport za III kwartał pojawi się już 22 października.Michał Sztabler
Research Department
Trigon Dom Maklerski S.A.

kk


Notowania ASSECOBS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda