Trigon: Producenci programów ERP – prognozy Q2’12

17.07.2012 12:53  Analizy spółek giełdowych
Trigon: Producenci programów ERP – prognozy Q2’12 Przedstawiciele firm działających na rynku systemów ERP wskazują na spadek popytu wynikający z pogarszających się perspektyw biznesowych klientów oraz oszczędności na inwestycjach w IT. Ograniczenie wydatków występuje przede wszystkim w nowych projektach, choć coraz częściej widoczne jest także w obszarze maintenance.

Kolejny ważnym czynnikiem są rosnące należności. Klienci opóźniają płatności (rośnie liczba spraw kierowanych do windykacji), co również świadczy o kłopotach finansowych przedsiębiorstw.

Asseco Bussines Solution


W pierwszej kolejności zostają ograniczane wydatki na nowe projekty (to ma miejsce od ubiegłego roku) – coraz trudniej jest przekonać klienta do zakupu nowego systemu, klienci oczekują szczegółowych informacji nt. korzyści wynikających z zakupu systemu ERP (wydłuża się czas przygotowania do wdrożenia), porównują oferty innych dostawców licząc na obniżenie ceny. Nowym trendem jest wstrzymywanie się z wykupywaniem aktualizacji czy usług typu maintenance. To naszym zdaniem świadczy o dużych obawach klientów dotyczących dalszego funkcjonowania ich firm w perspektywie 1-2 lat. Coraz częściej oszczędności wynikają wprost z braku środków na inwestycje w warunkach pogarszającej się sprzedaży tych podmiotów. W efekcie spada sprzedaż firm software’owych, i to również w dotychczas pewnym segmencie przychodów od „starych” klientów (traktowanym jako stała część przychodów). Naszym zdaniem w II kwartale br. przychody spadły bardziej niż w poprzednich dwóch okresach, choć nie spodziewamy się jeszcze załamania sprzedaży w ujęciu r/r. W porównaniu do I kwartału, z uwagi na sezonowość w branży, przychody będą z pewnością niższe.

Kolejnym skutkiem niższej sprzedaży jest dalsza erozja marż. W pierwszej kolejności wynika to z rosnącej presji cenowej ze strony klientów (przy niezmienionych kosztach wdrożeń). Ponadto działalność firm software’owych charakteryzuje się wysoką dźwignią operacyjną i spadek sprzedaży ma negatywny wpływ na osiągane rentowności.Koszty stałe trudno jest zmienić w krótkim terminie, dlatego przyjęliśmy je na poziomie zbliżonym do I kwartału. Nieco mniejsze mogą być jedynie koszty sprzedaży (efekt niższych przychodów), jednak ich wpływ na wynik operacyjny jest niewielki.

Na koniec I kwartału ABS dysponował 60 mln PLN wolnych środków finansowych. W czerwcu wypłacił z tego 32 mln PLN w formie dywidendy. Szacujemy dodatkowe przychody finansowe w II kwartale na ok. 0,4 mln PLN.

Zarząd wskazuje na pogorszenie spływu należności. Nie są to jeszcze dane alarmistyczne i nie wpływają istotnie na wyniki finansowe (spółka tworzy rezerwy na 50% kwoty przy 180 dniach opóźnienia i 100% przy 360 dniach), jednak potwierdzają słabnącą kondycję finansową wielu klientów.

Publikacja raportu półrocznego będzie miała miejsce 13 sierpnia (poniedziałek) po sesji. Następnego dnia planowane jest spotkanie z inwestorami.Macrologic

Mocniej spadają przychody z nowych umów, w segmencie maintenance odnotowano w II kwartale wzrosty. Na wynik netto wpływ miała strata na sprzedaży udziałów w firmie Response. Prognozujemy w II kw.’12 spadek przychodów do 12,5 mln PLN (-11% r/r) i zysku netto do 0,5 mln PLN (-55%).

W przeciwieństwie do ABS, Macrologic od połowy 2010 wykazywał wzrost przychodów. Jeszcze w I kwartale udało się zwiększyć sprzedaż mimo wysokiej bazy (w I kw.’11 r. klienci masowo wymieniali systemy fin.-księgowe po zmianie stawek podatku VAT). W II kwartale nadeszło jednak załamanie sprzedaży, przede wszystkim w segmencie nowych umów, gdyż „starzy” klienci w dalszym ciągu kupują oprogramowanie spółki (polityka handlowa MCL bazuje na bardzo ścisłym przywiązaniu klienta do spółki). Uważamy, że przy braku nowych znaczących kontraktów wdrożeniowych trudno będzie w całym półroczu wykazać przyrost sprzedaży. A to oznaczałoby spadek przychodów w II kwartale. Szacujemy go na ok. 10%.

W związku ze spadkiem udziału nowych umów i wdrożeń spodziewamy się poprawy rentowności r/r. Wyjęcie spółki generującej straty (o czym piszemy w dalszej części komentarza) także powinno poprawić marże. Oczekujemy tylko nieznacznego przyrostu r/r (przyjęliśmy poziom marży brutto na sprzedaży taki sam jak w I kwartale, tj. 43%), gdyż nie udało się uniknąć wzrostu niektórych składników kosztów (amortyzacja, wydatki na utrzymanie samochodów – spółka posiada duża flotę własnych aut).

W czerwcu Macrologic informował o sprzedaży całego pakietu (100%) akcji spółki zależnej Response. Inwestycja ta nie spełniła oczekiwań zarządu, sytuacja podmiotu uległa pogorszeniu (generował straty), konieczne stało się dokapitalizowanie firmy czego nie planowano. Stąd decyzja o sprzedaży. Alternatywą było ogłoszeniu upadłości. Wpływ na wyniki II kwartału będzie negatywny – transakcja zamknęła się stratą na poziomie ok. 1,1 mln PLN ujętą w pozycji „koszty finansowe”.

Na koniec I kwartału Macrologic dysponował 4,5 mln PLN wolnych środków finansowych, z tego w kwietniu wypłacono dywidendę w kwocie 4,7 mln PLN. Wynik odsetkowy nie będzie miał znaczeni na końcowego wyniku spółki w II kwartale.

Zarząd nie widzi na razie większych kłopotów z należnościami, na co już wskazuje konkurencja. Zważywszy, że trudności te nie dotyczą wybranego segmentu klientów, należy liczyć się z wystąpieniem podobnych problemów w przyszłości w Macrologic.

Publikacja raportu półrocznego planowana jest w dn. 31 lipca.

Michał Sztabler
DM Trigon

ni


Notowania ASSECOBS
Notowania GPW
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda