Czym jest Fund, Asset i Property Management na rynku nieruchomości?

28.01.2016 11:14  Asset Management
Czym jest Fund, Asset i Property Management na rynku nieruchomości? RICS opublikował dzisiaj dokument informacyjny określający zakres obowiązków i odpowiedzialności profesjonalistów związanych z rynkiem asset management nieruchomości.

Biorąc pod uwagę znaczenie nieruchomości jako kategorii aktywów inwestycyjnych oraz dostępność otwartych i zamkniętych wehikułów inwestycyjnych na rynku, właściwe opisanie zawodów związanych z procesem inwestowania w nieruchomości jest niezwykle istotne. Wybrane funkcje mogą różnić się w zależności od kraju a związane z nimi terminy używane są w różnych kontekstach, rodząc często konfuzję i nieporozumienia. Aby uporządkować i ujednolicić ogólną terminologię RICS opublikował dzisiaj dokument określający obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych profesji związanych z rynkiem asset management nieruchomości.

Wraz z publikacją: „Fund, asset i property management nieruchomości: usługi inwestycyjne” (ang. “Real estate fund, asset and property management: investment services”), RICS, w oparciu o bieżącą praktykę, dostarcza jasny i przejrzysty opis poszczególnych funkcji i określa granice odpowiedzialności osób zaangażowanych w obsługę inwestycji w nieruchomości.

Jak zapewnia Richard G. Roy MRICS, czołowy autor dokumentu: „Celem RICS było umożliwienie fund, asset i property managerom nieruchomości wzajemnego, bardziej kompleksowego zrozumienia poszczególnych ról i dostarczenie cennego źródła wiedzy praktykom rynku oraz ich klientom.

Wyraźny rozdział definicji powinien pomóc inwestorom w lepszym zrozumieniu umów określających zakres usług świadczonych przez fund managerów, w odniesieniu do istniejących jak i nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz dostarczyć informacji o możliwych do oddelegowania zadaniach na rzecz asset i property managerów. Dokument powinien być również przydatny dla pracowników działów finansowych ułatwiając im zrozumienie i wyznaczenie zakresu odpowiedzialności finansowej firm uczestniczących w procesie obsługi inwestycji.

Fund, asset i property managerowie pełnią odrębne i odmienne role, zdeterminowane różnymi okolicznościami takimi jak lokalna praktyka, profil budynku i funduszu czy określone ustawodawstwo. Zakres ich odpowiedzialności opisuje dokument RICS, stanowiąc wartościowe źródło informacji i definicji w ramach ogólnie przyjętej terminologii.

FUND MANAGEMENT

W procesie inwestycyjnym w nieruchomości fund management jest funkcją na poziomie wykonawczym. Fund Manager odpowiada bezpośrednio przed inwestorami za tworzenie, zarządzanie, strategię, rozwój albo zamknięcie funduszu inwestycyjnego. W działaniach tych wspierają go asset managerowie i odpowiednio property managerowie.

ASSET MANAGEMENT

Asset management odnosi się do strategicznego i operacyjnego zarządzania wszystkimi środkami mającymi wpływ na ryzyko i zwrot z nieruchomości i/lub portfela nieruchomości w ramach całego cyklu życia nieruchomości. Gdy pod kontrolą asset managera znajduje się kilka nieruchomości stosowany jest względem niego niekiedy termin portfolio managera. W ramach tej funkcji mogą być świadczone indywidualne usługi na poziomie nieruchomości jak i danej firmy.

PROPERTY MANAGEMENT

Property Manager zarządza wynajmowaną nieruchomością w imieniu jej właściciela za określoną opłatą. Świadczone przez niego usługi obejmują m.in.: realizację celów inwestycyjnych właściciela nieruchomości, zapewnienie i utrzymanie określonej liczby najemców, zapewnienie przestrzegania warunków umowy najmu w zakresie m. in. czynszu i wydatków operacyjnych, przygotowanie zestawień kosztów usług zewnętrznych i raportów dotyczących stanu nieruchomości, bliska współpraca i codzienny kontakt z najemcami, wywiązywanie się ze zobowiązań ustawowych, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków w budynku oraz zarządzanie nieruchomością zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.The Royal Institution of Chartered Surveyors


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste