Jesteś w: Strona główna » Finanse Osobiste » Banki


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

06.06.2017 11:15  Banki
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Upadłość banku nie musi oznaczać dla jego klientów utraty wszystkich zdeponowanych w nim pieniędzy.  Depozyty są objęte gwarancją do określonej kwoty.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją, która gwarantuje klientom banków zwrot środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do określonej ustawowo kwoty w przypadku niewypłacalności banku. Masa majątkowa funduszu tworzona jest z wpłat dokonywanych przez banki, będące uczestnikami Funduszu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty klientów zgromadzone w:

bankach krajowych, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego,
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
oddziałach banków zagranicznych, o ile oddział banku zagranicznego nie jest uczestnikiem innego systemu gwarantowania albo system, do którego przynależy nie zapewnia gwarancji co najmniej w zakresie i w wysokości, w jakiej zapewnia je Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Gwarancjami BFG nie są objęte depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa, wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100.000 euro jest gwarantowana w całości. Limit gwarancji dotyczy łącznej kwoty należącej do deponenta w danym banku lub SKOK-u, bez względu na liczbę posiadanych tam przez niego rachunków. W przypadku rachunku wspólnego środki każdego ze współposiadaczy rachunku są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100.000 euro.

Wypłata środków gwarantowanych dla deponentów następuje:

w przypadku banku – gdy nastąpi zawieszenie działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i ustanowienie zarządu komisarycznego oraz złożenie przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości banku albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji;
w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – gdy nastąpi zawieszenie działalności kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządcy komisarycznego oraz złożenie przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości kasy albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji;
 w przypadku oddziału banku zagranicznego – gdy sąd uzna orzeczenie o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od waluty rachunku wypłata następuje w złotych. Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u. Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego stanowią zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta. Można ich dochodzić w postępowaniu upadłościowym. Należy w tym celu zgłosić wierzytelność w terminie i miejscu wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.


Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny to bardzo dobra rzecz, zabezpiecza majątki wielu ludzi. Do niedawna nie interesowałem się tym tematem, ale teraz cieszę się, że np taki Raiffeisen Polbank jest objęty BFG, człowiek od razu pewniej się czuje

    ~BAMF   (4 lipca 2017 o 09:21)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste