Citi Handlowy zgodnie z oczekiwaniami

13.08.2015 14:58  Banki
Citi Handlowy zgodnie z oczekiwaniami
  • 367 mln zł zysku w I półroczu 2015 r.
  • Rosną wolumeny: kredyty konsumpcyjne 9 proc. r./r., kredyty dla klientów instytucjonalnych 3 proc. r./r.
  • Wskaźniki efektywnościowe niezmiennie na wysokim poziomie powyżej sektora: ROE - 12,4% i ROA - 1,6%
  • Koszty konsekwentnie w dół  - 3 proc. r./r.
  • Dobra jakość portfela i niskie koszty ryzyka
  • Nowe transakcje w ramach programu Emerging Market Champions dla firm inwestujących za granicą
  • Bankowość detaliczna rośnie w strategicznych obszarach: klienci Citigold 5 proc. r./r. w górę, sprzedaż inwestycji o 35 proc. r./r. w I półroczu bieżącego roku 

 W pierwszym półroczu widoczna jest nasza zmiana strategii jeśli chodzi o ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Świadomie zmniejszyliśmy je co przełożyło się na niższe dochody. To wyraz naszej odpowiedzialności za realizację strategii banku bezpiecznego i stabilnego. Takie działanie pozwala nam utrzymać zobowiązanie wobec akcjonariuszy o konsekwentnie realizowanej polityce dywidendowej, powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy, Jednocześnie wobec ryzyka zmiany trendu stóp procentowych, przesuwamy akcenty z papierów wartościowych na wzrost wolumenów klientowskich. Wspieramy strategiczne projekty naszych klientów i działania te kontynuować będziemy w kolejnych miesiącach.

W I półroczu Bank wypracował zysk netto w wysokości 367 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 29% r./r. (513 mln zł w I półroczu 2014 r.). 

Bank, pomimo spadku wywołanego presją wymagającego otoczenia rynkowego, uzyskał zwroty powyżej sektora bankowego, wskaźnik ROE - 12,4% i ROA - 1,6% oraz odnotował wzrost w strategicznych obszarach. Bank obronił też swoją pozycję lidera bezpieczeństwa i efektywności. To kolejne półrocze dobrej sytuacji jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego (NPL 4,7 proc.) i koszty ryzyka, które utrzymują się na niskim poziomie (-0,09 %). Dobra pozycja płynnościowa Citi Handlowy (kredyty/depozyty na poziomie 74%) pozwala na kontynuację realizacji celu wzrostu biznesu i zwiększenia dynamiki wzrostu wolumenów.

Rozwój bankowości detalicznej

W obszarze bankowości detalicznej Bank, w I półroczu 2015 r., wzmocnił pozycję nowoczesnego i globalnego Banku. W ramach rozwoju Bankowego Ekosystemu Smart otwarto 4 kolejne placówki Smart: w Katowicach, Poznaniu i Krakowie. Tym samym I półrocze Bank zamknął z siecią 16 placówek Smart.

Wprowadzono też innowacyjną aplikację sprzedaży karty kredytowej online, która pozwala zrealizować proces sprzedaży produktu w 100 proc. bez użycia papieru. Zaawansowane technologicznie narzędzie gwarantuje klientom możliwość uzyskania wstępnej decyzji kredytowej w 60 sekund. Aplikacja ta to jeden z podstawowych wyróżników mobilnych doradców Citi Handlowy, którzy działają w 6 największych miastach w Polsce, w najpopularniejszych lokalizacjach (galerie handlowe, kina, lotniska etc.)

W I półroczu 2015 r. Bank kontynuował wzrosty w strategicznych obszarach: liczba klientów Citigold wzrosła o 5% r./r., a o 35 proc. r./r. wzrosła też sprzedaż produktów inwestycyjnych. Na koniec I półrocza 2015 roku saldo kredytów hipotecznych powiększyło się z kolei o 12% r./r.

Bank wzmocnił pozycję lidera na rynku kart kredytowych uzyskując wysoki współczynnik aktywacji kart. 80% nowych kart klienci aktywują w czasie krótszym niż 3 miesiące. Karty aktywne w całym portfelu utrzymują się na poziomie 70 proc. Wprowadzona w maju Karta Kredytowa Citi Simplicity cieszy się dużym zainteresowaniem nowych klientów i stanowi już ponad połowę realizowanej akwizycji.

Lider bankowości korporacyjnej


W pierwszym półroczu w bankowości korporacyjnej bank kontynuował wzrosty w kluczowych obszarach. Kredyty dla klientów instytucjonalnych wzrosły o 3 proc. r./r.  Rosły też wolumeny depozytowe tworząc stabilną bazę dla dalszego finansowania gospodarczych inicjatyw. Bank zwiększył swoje zaangażowanie w segmencie bankowości przedsiębiorstw pozyskując 186 nowych klientów, w tym 23 duże przedsiębiorstwa, 156 małych i średnich oraz 7 podmiotów z  sektora publicznego. O 25 nowych relacji wzrósł z kolei portfel klientów globalnych.

Pierwsze dwa kwartały tego roku to kolejne miesiące rozwoju Programu Emerging Market Champions, w ramach którego Bank wspiera realizację ekspansji zagranicznej klientów biznesowych. Wśród flagowych projektów zrealizowanych w I półroczu znalazły się m.in. finansowanie bieżącego funkcjonowania oraz potrzeb inwestycyjnych kanadyjskiej spółki z Grupy ORLEN – ORLEN Upstream Canada. Citi Handlowy wsparł także dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Inter Cars i stworzenie Europejskiego Centrum Logistycznego ILS. 

Bank uczestniczył również w jednej historycznych transakcji, jaką w I półroczu było finansowanie przejęcia aktywów Agros Nova przez Grupę Maspex, w wyniku czego powstała największa polska grupa spożywcza. Wraz z wystawionym z kolei przez Citi Handlowy kompletem gwarancji bankowych dla firmy Budimex powstanie kolejny odcinek drogi ekspresowej S7.

W I półroczu Bank zaoferował też klientom możliwość realizacji przelewów w ponad 130 walutach na całym świecie,  realizując tym samym misję wspierania rozwoju przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. Usługa odbywa się bez konieczności otwierania rachunków walutowych i utrzymywania rachunków lokalnych za granicą, tworząc unikalne rozwiązanie na polskim rynku.City Handlowy

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste