Jesteś w: Strona główna » Biznes

Agora S.A. ogłasza ofertę skupu akcji

01.04.2015 09:06  Biznes
Agora S.A. ogłasza ofertę skupu akcji Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 1.138.380 akcji Spółki, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 2,23% kapitału zakładowego Spółki ("Oferta").

Oferta została ogłoszona w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych na zasadach określonych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki. Treść uchwały została opublikowana w formie raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie są wszyscy akcjonariusze Spółki. W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 1.138.380 akcji, na które składa się 771.960 akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 366.420 akcji imiennych. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 12,00 zł. Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 13.660.560 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 7 kwietnia 2015 r., a zakończy w dniu 17 kwietnia 2015 r. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK.


Pełna treść Oferty znajduje się w załączniku do raportu bieżącego....Więcej informacji w załączniku

AGORA S.A.

Notowania AGORA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes