Jesteś w: Strona główna » Biznes

Akcje BEST bardziej dostępne dla inwestorów

19.05.2015 09:27  Biznes
Akcje BEST bardziej dostępne dla inwestorów Podział akcji, zawarcie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i przejście do notowań ciągłych – to działania, które podejmuje BEST, aby zwiększyć dostępność akcji Spółki dla inwestorów.

– Mimo że akcje BEST notowane są na warszawskiej giełdzie od 18 lat, w ostatnich latach inwestorzy mogli nas poznać przede wszystkim jako aktywnego emitenta obligacji korporacyjnych, szczególnie po uruchomieniu w 2014 r. programu publicznych emisji obligacji. Biorąc pod uwagę niski wskaźniki zadłużenia Grupy BEST na tle branży, obligacje pozostają preferowanym przez nas źródłem finansowania dalszego rozwoju. Obecnie podejmujemy również szereg działań zmierzających do zwiększenia płynności i tym samym dostępności akcji BEST dla inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, obrót akcjami BEST jest ograniczony. Obecnie są one notowane w systemie jednolitym (tzw. podwójny fixing). BEST właśnie zawarł umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który będzie pełnić rolę animatora akcji. Spółka postanowiła także przystąpić do Programu Wspierania Płynności, w związku z czym akcje BEST przeniesione zostaną do systemu notowań ciągłych.

Wśród planowanych przez BEST działań jest także podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br. Obecnie kapitał zakładowy BEST dzieli się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. Na GPW za akcje Spółki płacono ostatnio po 29,80 zł.

W wyniku planowanego splitu, łączna liczba akcji wzrośnie do ponad 20,8 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys.

– Free float naszych akcji pozostaje niewielki, jednak dzięki temu, że od lat jesteśmy spółką giełdową, spełniamy najwyższe standardy informacyjne. Systematycznie rozwijamy także nasze działania z zakresu relacji inwestorskich. Liczę, że dzięki zwiększeniu liczby akcji w obrocie w wyniku podziału oraz przejściu do notowań ciągłych, inwestorzy będą interesować się nie tylko obligacjami, lecz również akcjami BEST. Nasza Grupa pozytywnie wyróżnia się na tle sektora pod względem wskaźników rentowności oraz zadłużenia. Uważam, że także popularne wskaźniki giełdowe, takie jak C/Z, C/WK, świadczą o potencjale akcji BEST – powiedział Krzysztof Borusowski.

– Obecnie nie mamy w planach sprzedaży istniejących akcji ani planów emisji nowych. Jednak w długim okresie firma potrzebuje różnych źródeł pozyskiwania finansowania i dlatego chcemy być otwarci również na rynek akcji. Jako główny akcjonariusz, podtrzymuję moje długookresowe zaangażowanie w Spółkę – zapowiedział prezes BEST.


BEST

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes