Jesteś w: Strona główna » Biznes

Biuro Maklerskie BPH - Raport Rynkowy

21.09.2016 10:53  Biznes
Informacje gospodarcze
 
Z kraju:
 
J. Żyżyński z RPP nadal widzi niewielką przestrzeń do redukcji stóp NBP.
 
M. Chrzanowski wycofał swój wniosek ws. odwołania z RPP.
 
MF  zawiesi  pobór  podatku  od  sprzedaży  detalicznej  w  obecnej  formie,  ale wprowadzi  go  w  innej. Resort nie spodziewa się, że wpływy do budżetu w 2017 r. z tytułu daniny od sprzedaży detalicznej będą  niższe  niż  1,6  mld  zł  zapisane  w  projekcie  budżetu  -  poinformował  minister  finansów
P. Szałamacha. Podatek w nowej formule wystartuje 1 stycznia 2017 r.
 
Dług Skarbu Państwa w lipcu spadł o 9 638,2 mln zł, czyli o 1,1% do 889 350,6 mln zł - podał resort finansów.
 
Zadłużenie  Skarbu  Państwa  nominowane  w  złotych  w  lipcu  2016  r.  wyniosło  66%  wobec  65,9% w czerwcu 2016 r. i 65,1% na koniec 2015 r. - podał we wtorek MF.
 
Zapadalność  zadłużenia  krajowego  w  obligacjach  skarbowych,  według  stanu  na  koniec  lipca, wynosiła 35 134 mln zł - podał resort finansów.
 
Zapadalność  zadłużenia  zagranicznego,  według  stanu  na  koniec  lipca,  wynosiła  477  mln  euro  - podał resort finansów.
 
Wartość  gwarancji  udzielonych  przez  BGK  w  ramach  programu  de  minimis  do  końca  sierpnia wyniosła  31,68  mld  zł,  co  pozwoliło  firmom  uzyskać  kredyty  w  wysokości  56,24  mld  zł  –  wynika z danych BGK.
 
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła dla banków stawkę opłaty ostrożnościowej na IV  kwartał  2016  roku  w  wysokości  0,01975%  łącznej  kwoty  ekspozycji  na  ryzyko,  a  stawkę obowiązkowej opłaty na poziomie 0,04175% - poinformował BFG.
 
ZUS  przekazał  OFE  91,45  mln  zł  -  poinformował  ZUS.  We  wrześniu  OFE  otrzymały  105,09  mln  zł. W 2016 roku OFE otrzymały 2 121,9 mln zł.
 
Ze świata:
 
Bank  Japonii  utrzymał  główną  stopę  procentową  na  poziomie  -0,1%  i  zadeklarował,  że  będzie zwiększać  bazę  monetarną,  dopóki  inflacja  nie  ustabilizuje  się  powyżej  2%.  Bank  zamierza  prowadzić luzowanie ilościowe i jakościowe z kontrolą krzywej rentowności.
 
Dziś  o  20:00  opublikowana  zostanie  decyzja  FOMC  ws.  stóp  procentowych.  Konsensus  zakłada utrzymanie stóp bez zmian, na poziomie 0,5%. 
 
Dziś o 20:00 opublikowane zostaną projekcje makroekonomiczne FOMC za wrzesień.
 
Dziś o 20:30 odbędzie się konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC.
 
 ...Więcej informacji w załączniku


BM BPH


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes