Jesteś w: Strona główna » Biznes

Kruk miał 68,99 mln zł zysku netto, 105,72 mln zł EBIT w IIQ2019

06.09.2019 09:50  Biznes
Kruk miał 68,99 mln zł zysku netto, 105,72 mln zł EBIT w IIQ2019 Kruk odnotował 68,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 98,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 105,72 mln zł wobec 146,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 316,59 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 320,56 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 166,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 189,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 621,6 mln zł w porównaniu z 604,9 mln zł rok wcześniej.

Spłaty z nabytych portfeli wyniosły w raportowanym okresie 874 333 tys. zł. Dwa segmenty geograficzne – Polska i Rumunia, wygenerowała odpowiednio 400 312 tys. zł i 270 415 tys. zł spłat. Spłaty we Włoszech wyniosły 85 126 tys. zł, a na pozostałych rynkach 118 351 tys. zł, podano w raporcie.

"Grupa Kruk w raportowanym okresie zainwestowała łącznie 308 923 tys. zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3 287 752 tys. zł. Suma inwestycji obejmuje transakcję zawarcia cesji wierzytelności na rumuńskim rynku wtórnym z Getback Recovery S.R.L. Dnia 8 czerwca 2019 r. podpisana została umowa nabycia niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 37 290 tys. zł. Wartość inwestycji na poszczególnych rynkach kształtowała się następująco: Rumunia (147 391 tys. zł), Polska (117 782 tys. zł), pozostałe kraje łącznie (43 750 tys. zł)" - czytamy dalej.

"Zamknęliśmy pierwsze półrocze ze spłatami powyżej 874 mln złotych i mocną EBITDA gotówkową. Dobry wynik był wypadkową działalności w czterech segmentach geograficznych: Polsce, Rumunii, Włoszech oraz na pozostałych rynkach. W przypadku Polski i Rumunii odnotowaliśmy bardzo dobre spłaty i dokonaliśmy nieco niższych od oczekiwań inwestycji, jednak przy wyższych zakładanych zwrotach w przyszłości niż w latach 2016-2018. We Włoszech wstrzymaliśmy się z inwestycjami, skupiając na poprawie i rozwijaniu procesu operacyjnego" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane wyniki Kruka za pierwsze półrocze obejmują wyniki Wongi za maj i czerwiec, z uwagi na nabycie 100% udziałów spółki 30 kwietnia 2019 roku. Wonga okresie od maja do czerwca udzieliła finansowania na kwotę 72 mln zł, sprzedając 39,1 tys. produktów, co przełożyło się na portfel pożyczek o wartości 112,0 mln zł na koniec 1 poł. 2019 roku. Wyniki finansowe w okresie od maja do czerwca były zgodne z założeniami z biznesplanu z przed transakcji i wyniosły 9,7 mln zł przychodów oraz -0,4 mln zł EBITDA.

"Wyniki Wongi w pierwszych miesiącach są zgodne z oczekiwaniami zakładanymi przy akwizycji spółki. Zespół skupia się na budowie portfela klientów o niskim ryzyku. Przyglądamy się dalszemu rozwojowi spółki i potencjalnym zmianom na polskim rynku, które mogą istotnie zmienić niebankowy rynek pożyczek konsumenckich. Wonga koncertuje się na pozyskiwaniu klientów o niskim profilu ryzyka i w tym segmencie buduje swoją skalę" - powiedział Krupa.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2019 r. wyniosła 70,22 mln zł wobec 76,12 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

źródło: ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
Biznes według Enter Air   PODSUMOWANIE ROKU 2018 (DEWELOPERZY): Mateusz Mucha, DM Navigator
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes