Jesteś w: Strona główna » Biznes

Marka S.A. publikuje wyniki i umacnia swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych

14.05.2015 09:32  Biznes
Marka S.A. publikuje wyniki i umacnia swoją pozycję na rynku pożyczek gotówkowych Notowana na NewConnect firma pożyczkowa opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 4,23 mln zł, a zysk netto  336,99 tys. zł. Marka S.A. stosuje obecnie restrykcyjną politykę udzielania pożyczek, co w konsekwencji ma prowadzić do poprawy jakości portfela pożyczkowego. Spółka zakończyła również drugą emisję obligacji pozyskując 1,085 mln zł w ramach prowadzonego Programu Publicznej Emisji Obligacji.

W I kwartale 2015 r. białostocka firma zanotowała nieznaczny spadek poziomu przychodów ze sprzedaży, które stanowią 4 225,01 tys. zł., czyli o 4,63% mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., kiedy przychody ze sprzedaży stanowiły 4 429,91 tys. zł. Natomiast osiągnięte przychody są większe o 9,63% w porównaniu do wyniku IV kwartału 2014 r., kiedy wyniosły 3 853,82 tys. zł. Spółka osiągnęła dodatni wynik netto o wartości 336,99 tys. zł. W analogicznym kwartale 2014 r. wynik netto wyniósł 527,35 tys. zł.

- Zdecydowaliśmy się zaostrzyć politykę udzielania pożyczek. Dokładna ocena pożyczkobiorców, co prawda zwiększa poziom odrzuconych wniosków o pożyczkę, a tym samym wpływa na osiągane przychody, ale jednocześnie zwiększa jakość naszego portfela pożyczkowego. Mam nadzieję, że zmiany przyczynią się do  wzrostu wartości fundamentalnej Spółki i zapewnią bezpieczny oraz stabilny rozwój prowadzonej działalności operacyjnej w 2015 r. – skomentował Jarosław Konopka – Prezes Zarządu Marka S.A.

Spadek przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2015 r. jest związany między innymi z sezonowością na rynku sprzedaży pożyczek przy jednoczesnym wprowadzeniu przez Spółkę restrykcyjnej polityki sprzedażowej. Restrykcje sprzedażowe dokonane w stosunku do nowych, jak i obecnych klientów, pociągnęły za sobą zwiększenie poziomu odrzuconych wniosków o zaciągnięcie pożyczki gotówkowej. Jednocześnie taka polityka automatycznie wyklucza klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych w terminie i wpadają w tzw. spiralę zadłużenia. W efekcie tych działań nastąpiło istotne polepszenie jakości portfela pożyczek Marka S.A udzielonych od początku roku.

- Fundamentalna zmiana strategii rozwoju Spółki, wdrożenie programu gruntownej restrukturyzacji i stały monitoring zmian, jak również aktywna współpraca z Pośrednikami Finansowymi miały duży wpływ na osiągnięte przez nas wyniki finansowe w I kwartale 2015 r. W zakresie zwiększenia sprzedaży prowadzimy intensywne rozmowy oraz prace celem rozszerzenia bazy pośredników kredytowych. Ponadto ciągle pracujemy nad lepszym dopasowaniem  produktu do potrzeb klienta – dodał Jarosław Konopka.

W I  kwartale 2015 r. wysokość podstawowych kosztów operacyjnych wyniosła 2.516,76 tys. zł, czyli o 1,57% mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. ale już o 6,19% mniej w odniesieniu do IV kwartału 2014 r.  Systematyczne kwartalne zmniejszenie kosztów to efekt programu optymalizacji kosztowej i wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych.

Zarząd na podstawie danych finansowych za I kwartał 2015 r. i przyjętych założeń na 2015 r. podtrzymuje prognozę na 2015 rok, w której przewiduje przychody w wysokości 24 542,00 tys. zł oraz zysk netto 3 511,00 tys. złMarka S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes