Jesteś w: Strona główna » Biznes

Najnowsze informacje TERAZ HISZPANIA

15.11.2016 08:27  Biznes
Najnowsze informacje TERAZ HISZPANIA Inwestycje w badania i rozwój  sposobem na zwiększenie  konkurencyjności i wydajności gospodarki Hiszpanii
 
Ostatnie reformy strukturalne służące rozwiązaniu kwestii rozdrobnienia rynków produktów i usług, uproszczeniu procedur zakładania nowych firm, poprawie sytuacji na rynku pracy oraz rynkach finansowych, według raportu OECD zmierzają w dobrym kierunku. Również wzrost konkurencyjności, zdolności produkcyjnej oraz innowacji powinny pobudzać w sposób trwały wydajność i przyczynić się do tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy. Autorzy raportu podkreślają, iż pobudzenie poprawy wydajności w Hiszpanii jest warunkiem niezbędnym w celu osiągnięcia stabilnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 
Zwiększenie w 2015 roku wydatków na badania i rozwój przez firmy zgrupowane w Ibex35, pomimo ogólnego spadku inwestycji o 0,37 proc. w stosunku do roku 2014, świadczy o silnym zdeterminowaniu, by podnieść poziom innowacyjności hiszpańskich przedsiębiorstw.
 
Według najnowszego raportu Global Innovation Index 2016, Hiszpania w klasyfikacji ogólnej zajęła 28. miejsce wśród 128 badanych krajów, zdobywając 47.2 pkt. 
 
Złożyło się na to kilka czynników: między innymi Hiszpania dobrze prezentuje się pod względem działań proinnowacyjnych (22. miejsce) i efektywności innowacji (28. miejsce).  Autorzy raportu wskazali również na mocne strony hiszpańskiej gospodarki, w tym na poziom zaangażowania na rzecz badania i rozwoju (22. miejsce), na który składają się między innymi, wysoko sklasyfikowane (14. miejsce) średnie wydatki B+R trzech największych, globalnych firm w Hiszpanii. 
 
Na plus zapisano stopień rozwoju infrastruktury, informacji i technologii komunikacji (10. miejsce z 62.6 pkt.), którego składową jest wskaźnik dostępności tych technologii (14. miejsce z 79.3 pkt.). 
 
Najlepiej są one wykorzystywane na linii komunikacji administracja państwowa – obywatele. Hiszpania ze względu na możliwość załatwienia urzędowych spraw online zajmuje 4. miejsce na świecie z 94,5 punktami na 100 możliwych. 
 
Wśród atutów wskazano też handel i konkurencyjność (8.) oraz wielkość rynku krajowego (16.), dzięki czemu wskaźnik stopnia rozwoju rynku osiągnął 62,3 pkt. dając Hiszpanii 13. miejsce na świecie.
„Nakłady na badania i rozwój w dziedzinie informacji i telekomunikacji traktowane są przez hiszpańskie firmy priorytetowo. Wysoka punktacja w dziedzinach związanych z innowacyjnymi technologiami i komunikacją, jest w przypadku Hiszpanii, czymś oczywistym” – zauważa Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG) Zuzanna Gołębiewska. 

Hiszpania w pierwszej dziesiątce państw zgłaszających nowe wzory i znaki towarowe
 
Dobra współpraca nauki z biznesem widoczna na przykładzie zastosowania wzornictwa i innowacji w przemyśle to kolejny atut hiszpańskiej gospodarki, na który zwraca uwagę Raport GII 2016, przyznając jej pod tym względem 73.8 punktów i 9. miejsce w światowym rankingu.
 
Hiszpańska kreatywność zwraca także uwagę w Polsce. Zuzanna Gołębiewska (PHIG) podaje, że Polski Urząd Patentowy UPRP w 2015 roku udzielił firmom hiszpańskim sześciu z jedenastu zgłoszonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, co dało Hiszpanom wraz z firmami szwedzkimi i brytyjskimi 8. miejsce.
 
Kreatywności i innowacyjność hiszpańskiej myśli technicznej, naukowej i artystycznej znalazła swoje odbicie w niedawno opublikowanym przez europejski Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) rankingu dwudziestu państw zgłaszających wzory przemysłowe. Hiszpanie w 2015 roku zgłosili do OHIM 3588 wzorów przemysłowych, zajmując ósme miejsce na świecie wśród poszukujących ochrony dla nowego designu. 
 
Równie aktywne są hiszpańskie firmy w przypadku znaków towarowych. W rankingu 20. państw o największej liczbie zgłoszeń oraz rejestracji wspólnotowych znaków towarowych dokonanych w 2015 roku w OHIM, Hiszpania zajęła 5. miejsce po Niemcach, USA, Wielkiej Brytanii i Włochach zgłaszając 9406 znaków towarowych, z których zostało zarejestrowanych 8056. 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes