Jesteś w: Strona główna » Biznes

Orion Investment S.A. dobrze wchodzi w 2015 r.

18.05.2015 09:31  Biznes
Orion Investment S.A. dobrze wchodzi w 2015 r. Grupa Orion Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się realizacją projektów deweloperskich, wypracowała w 1 kw. 2015 r. zysk netto w kwocie 1.042 tys. zł przy przychodach na poziomie 4.158 tys. zł. Emitent złożył również wniosek do KNF-u o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego oraz planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2014 r.

W analogicznym kwartale ub. roku Spółka w ujęciu skonsolidowanym zanotowała stratę netto sięgającą 97 tys. zł, a jej sprzedaż wyniosła 946 tys. zł. Tegoroczne dobre wyniki finansowe są efektem prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w realizowanej w Krakowie inwestycji o nazwie „Trzy Ogrody”. Zarząd Grupy Orion Investment S.A. bardzo pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki i liczy na ich utrzymanie w kolejnych kwartałach.

„Początek ubiegłego roku był okresem ponoszenia kosztów w związku z inwestycją „Trzy Ogrody” i niewielkiej sprzedaży mieszkań, które dopiero wchodziły do oferty Spółki. Obecnie na bieżąco sprzedajemy mieszkania w tej lokalizacji, finansując jednocześnie budowę kolejnych etapów osiedla oraz przygotowując inwestycję w Zabierzowie. Wydaje się, że Grupa Orion Investment trwale osiągnęła etap rozwoju, w którym każdy kwartał powinna zamykać zyskiem netto, a w ujęciu rocznym pokazywać dynamikę przychodów i zysków.” - stwierdza Tadeusz Marszalik, Prezes Zarządu Spółki Grupa Orion Investment S.A.

Emitent poinformował w minionym tygodniu, że Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła na jego wniosek postępowanie w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Podjęta przez Spółkę decyzja wynika z faktu podtrzymywania planów przeniesienia notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Zarząd Grupy Orion Investment S.A. będzie dążył do tego, aby debiut został przeprowadzony w III kw. br. W lipcu 2012 r. Spółka złożyła Prospekt Emisyjny do KNF-u, ale w kwietniu 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie jego zatwierdzenia.

„KNF wznowił na nasz wniosek postępowanie zawieszone 2 lata temu. Decyzję o wznowieniu starań o zatwierdzenie Prospektu podjęliśmy w oparciu o analizę sytuacji na rynku kapitałowym oraz perspektyw dla naszej Grupy Kapitałowej na najbliższe kilka lat. Mamy zamiar zaoferować inwestorom do 200 tys. akcji nowej emisji i docelowo przenieść notowania Spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.” - dodaje Marszalik.

Podczas najbliższego ZWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 01.06.2015 r., jej akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2014 r. Projekt uchwał zakłada przeznaczenie kwoty 2.619 tys. zł na wypłatę dywidendy, która w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 2,42 zł. Będzie to tym samym już 4. kolejny rok, w którym Spółka dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariusza. Grupa Orion Investment S.A. kontynuuje także rozpoczęty w styczniu br. Program skupu akcji własnych i do końca kwietnia liczba nabytych akcji wyniosła 1.633 szt., co stanowi ok. 0,1509% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samu udziału w głosach na WZA Spółki. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 2 mln zł, a czas trwania Programu jest przewidziany do dnia 25.06.2017 r.

„Dywidendę, zgodnie z dotychczasową polityką Spółki, wypłacamy co roku i podział zysku za 2014 rok wpisuje się w tę regułę. Chcemy aby Grupa Orion postrzegana była jako spółka o przewidywalnej polityce dywidendowej. Przy obecnym kursie proponowana dywidenda daje stopę na poziomie ok. 4,5%, co zważywszy na dynamikę wyników Grupy wydaje się być poziomem bardzo atrakcyjnym. Ponadto Spółka na bieżąco prowadzi skup akcji własnych, które w naszej ocenie są niedowartościowane.” - podsumowuje Prezes Marszalik.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. Orion Investment S.A. jest notowana na rynku NewConnect od lutego 2009 r. Do najważniejszych inwestycji Grupy Orion Investment S.A. należy zaliczyć budowę hali biurowo-produkcyjnej w Sosnowcu, 7-piętrowego apartamentowca „Przemysłowa 15” w Krakowie oraz realizowanie projektu „Trzy Ogrody” w Krakowie. Spółka prowadzi stabilną politykę dywidendową - dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem za trzy ostatnie lata. W tym roku Orion Investment zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W 2014 r. Spółka wypracowała na poziomie skonsolidowanym 8.527 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 30.536 tys. zł.Grupa Orion Investment S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes