Jesteś w: Strona główna » Biznes

Ranking Lista 100 Największych Instytucji Finansowych

11.05.2014 12:35  Biznes
Ranking Lista 100 Największych Instytucji Finansowych Najwięksi i najlepsi

Mimo że gospodarka Polski była w 2013 roku dużo słabsza niż w roku 2012, to zyski sektora finansowego okazały się tylko minimalnie mniejsze.  Lista obejmuje wszystkie ważniejsze instytucje finansowe działające w Polsce, przy czym zbierając dane na potrzeby Listy, fokusowaliśmy się na instytucjach bankowych (przychody z odsetek, prowizji, akcji i udziałów oraz różne inne przychody operacyjne), towarzystwach ubezpieczeniowych(składka brutto, pozostałe przychody techniczne, przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów) i firmach leasingowych (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe).

Laureatów tegorocznej Listy 100 Największych Instytucji Finansowych wytypowała międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode D&B Polska we współpracy z redakcją „Gazety Bankowej”. Zwycięzcy zestawienia zostali wybrani na podstawie niezmiennie obowiązujących od I edycji kryteriów. Czynnikiem decydującym o uszeregowaniu instytucji finansowych jest wartość osiąganych przychodów. Główne kategorie, które podlegają analizie, to:

•  poziom przychodów – do pokazania pozycji rynkowej instytucji finansowych uczestniczących w zestawieniu używamy realnie przepływających przez nie środków;
• dynamika pozycji rynkowej – w tej kategorii jako główny miernik wskazujemy na kwotowy wzrost poziomu uzyskanych przychodów;
• efektywność – mierzona przede wszystkim przez wynik finansowy netto, ale w Liście równocześnie uwzględniono także relację zysku do przychodów oraz średniego poziomu aktywów.

Tabela 1. Ranking instytucji finansowych według przychodu z działalnościŹródło: Bisnode D&B Polska  

Tabela 2. Ranking instytucji finansowych według przyrostu przychodów
Tabela 3. Ranking instytucji finansowych według wyniku finansowego nettoOgółem zebraliśmy dane od blisko 120 podmiotów finansowych. W tej grupie zdecydowanie przeważają banki i to właśnie one zdominowały górną część zestawienia(…)

(…)Pod tym względem niekwestionowanym liderem, podobnie jak w roku ubiegłym, jest PKO Bank Polski, który w 2013 roku wykazał się przychodem 15,2 mld zł. Miejsce drugie zajęło PZU, z ponad 13,3 mld zł  przychodu, a na trzecim uplasował się Bank Pekao SA z wynikiem 9,5 mld zł. Kolejne pozycje zajmują Bank Zachodni WBK SA, mBank i ING Bank Śląski SA. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce swój przychód w skali roku powiększyły tylko PZU SA oraz Bank Zachodni WBK SA, przy czym ten ostatni zwiększył swój przychód z 5,6 mld zł w 2012 roku do ponad 7,5 mld zł w 2013 roku, co stanowi wzrost o 1,9 mld zł. Pod tym względem na dalszym miejscach lokują się kolejno trzy firmy ubezpieczeniowe:

PZU SA ze wzrostem przychodów na poziomie 1,8 mld zł, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA.

Cały artykuł znajdziecie Państwo w numerze majowym „Gazety Bankowej”:  Ranking Lista 100 Największych Instytucji Finansowych- „Gazeta Bankowa” prezentuje zwycięzców 2013 roku.

Autorem artykułu jest Tomasz Starzyk z Bisnode D&B Polska.Źródło: Gazeta Bankowa nr.5/1157

au


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes