Jesteś w: Strona główna » Biznes

Wycena spółki, poznaj najpopularniejsze metody wyceny spółek

03.12.2019 16:28  Biznes
Wycena spółki, poznaj najpopularniejsze metody wyceny spółek

Wycena spółki ma na celu ustalenie, jakiej wartości jest dane przedsiębiorstwo, ponieważ może to mieć ważny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem danym podmiotem. Istnieje kilka najpopularniejszych metod, które służą oszacowaniu wartości spółki i każda z nich reprezentuje inne podejście do wartości firmy. Praktyka pokazuje, że nie ma jednej, idealnej metody, którą można byłoby uznać za standard pasujący do każdej możliwej sytuacji i stadium rozwoju spółki, jego otoczenia i towarzyszącego ryzyka prowadzenia działalności. Sprawdźmy, jakie najczęściej stosuje się metody wyceny spółek.

Metody wyceny spółek


Różnorodność sytuacji, kiedy potrzebna jest informacja o wartości spółki, spowodowała potrzebę wyodrębnienia kilku odrębnych metod wyceny. Najczęściej spotykana klasyfikacja to:

  • metody majątkowe 
  • metody dochodowe
  • metody porównawcze

W dokonywanej analizie wartości przedsiębiorstwa zawsze należy brać pod uwagę fazę rozwoju spółki, jej wielkość, branżę w której działa oraz płynność i możliwość zbycia akcji/udziałów przedsiębiorstwa. Na stronie rzeczoznawcy.net.pl znajdziemy przykładowy opis wyceny udziałów w spółce z o.o.

Metody majątkowe

 

Metody majątkowe opierają się na wycenie składników majątku danej spółki pomniejszonego o zobowiązania obciążające przedsiębiorstwo.Najpopularniejsze wśród metod majątkowych są: metoda księgowa, skorygowanych aktywów netto, likwidacyjna i odtworzeniowa.  W artykule https://rzeczoznawcy.net.pl/uslugi-podstawowe/wycena-przedsiebiorstwa/ znajdziemy dokładne informacje na temat poszczególnych metod majątkowych. Wybór metodologii wśród dostępnych metod majątkowych w głównej mierze zależy od stadium rozwoju wycenianej spółki. Metody majątkowe opierają wynik swojej oceny o twarde dane na temat rzeczowych składników majątkowych firmy, co sprawia, że mała jest możliwość manipulacji wyniku, a końcowy efekt wyceny przejrzysty i wiarygodny. Należy jednak podkreślić, że nie są to idealne metody wyceny, ponieważ nie uwzględniają one np. wartości intelektualnych przedsiębiorstwa albo wartości posiadania stałych klientów. 

Metody dochodowe

 

Metody dochodowe (Discounted Cash Flow Methods) - znane jako DCF bazują na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości. Należy wziąć pod uwagę wszystkie przyszłe, wolne od obciążeń przepływy pieniężne pochodzące z działalności przedsiębiorstwa. Prognozowane przepływy należy doprowadzić do wartości obecnej za pomocą procesu dyskontowania odpowiednią stopą dyskontową.  Zaletą metod dochodowych jest najczęściej brak ograniczeń przy stosowaniu tej metody (oprócz firm generujących ujemne przepływy finansowe). Metody te pozwalają na przełożenie dochodów i oczekiwanego ryzyka na wartość podmiotu i można je stosować nie tylko do wyceny spółek, ale też przedsięwzięć inwestycyjnych.

Metody porównawcze

 

Metody porównawcze nazywane są również metodami rynkowymi albo mnożnikowymi. Porównuje się tutaj daną spółkę do innej o podobnym profilu działalności. Założenie tych metod polega na odniesieniu wartości spółki porównywalnej do spółki wycenianej przy pomocy mnożnika. Mnożnik liczy się jako wartość przedsiębiorstwa (EV) albo kapitalizacji (P) do określonych wielkości ekonomicznych. Popularne mnożniki to: cena do zysku netto (P/E), wartość przedsiębiorstwa do wyniku z działalności operacyjnej (EV/EBIT) oraz wartość przedsiębiorstwa do przychodów ze sprzedaży (EV/S). Metody porównawcze są relatywnie proste w obliczeniach i w większości przypadków nie wymagają one dokonywania analizy bardzo dużego zakresu danych. Ważne jest to, że dane są powszechnie dostępne, dzięki czemu analizę można wykonać w dowolnym momencie. 


Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
DLACZEGO CENY NIERUCHOMOŚCI W POLSCE CAŁY CZAS ROSNĄ? - 5 PYTAŃ O RYNEK NIERUCHOMOŚCI   FLASH #47: Litwa ma pierwszego jednorożca
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes