Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka » Budownictwo

Budowa bez pozwolenia od lipca

26.06.2015 11:23  Budownictwo
Budowa bez pozwolenia od lipca Spora liczba formalności z zakresu prawa i biurokracji, które trzeba było załatwić, aby móc rozpocząć budowę domu, odchodzi w zapomnienie. Wchodząca w życie w niedzielę nowela ustawy Prawo budowlane zniesie też wymagania wydania pozwolenia na budowę domu.

W 2014 roku przeciętny czas niezbędny do uzyskania wszystkich stosownych zezwoleń koniecznych do rozpoczęcia budowy wynosił 220 dni. Od lipca ma on skrócić się o połowę.  Dzięki nowelizacji przepisów znacznemu usprawnieniu ulegnie proces budowlany, gdyż  zamiast konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia inwestycji wraz z projektem do urzędu gminy lub miasta. Do zgłoszenia  trzeba będzie załączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zniknie obowiązek przedstawienia oświadczeń dotyczących warunków przyłączenia, czyli  dostępu do wody, energii, ciepła oraz gazu. Jednak już w momencie zgłoszenia do użytkowania, będą one potrzebne.

Od początku lipca o połowę skróci się m.in. okres, w którym urzędnik będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec budowy. W starym trybie miał na to 60 dni (plus 14 dni na uprawomocnienie) na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Nowe przepisy skracają ten czas do 30 dni.

Jak tłumaczy Kinga Cekiera z kancelarii prawnej Brevells Cekiera Grzywacka Oleksiewicz, starosta mający uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, będzie weryfikował, czy to zgłoszenie oraz inwestycja są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy takiego planu nie ma, odniesieniem będzie decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto będzie on sprawdzał, czy nie są wymagane innego rodzaju pozwolenia i uzgodnienia dotyczące budowy danego obiektu.

Oprócz domów jednorodzinnych, uproszczone procedury obejmują altany, ogrodzenia oraz budynki rekreacyjne położone na obszarze działek, dla których projektowane są te obiekty budowlane. 

Obawy o samowolkę budowlaną po wprowadzeniu nowych przepisów, według Kingi Cekiery, są bezpodstawne, ponieważ zgłoszenia budowy nowych obiektów lub ich rozbudowy nadal będą podlegać urzędowej kontroli.


Sylwia Stwora
Inwestycje.pl


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes