Jak (nie)komunikują się emitenci obligacji notowanych na rynku Catalyst

04.01.2016 13:31  CATALYST
Jak (nie)komunikują się emitenci obligacji notowanych na rynku Catalyst Aż 1/4 spółek-emitentów notowanych w 2015 r. tylko na rynku Catalyst nie posiada jakichkolwiek korporacyjnych zasobów online dedykowanych inwestorom. Połowa spółek nie ujawnia na swoich stronach internetowych tak podstawowych informacji jak struktura własnościowa i skład Zarządu, a także raportów bieżących, których publikacja jest obowiązkowa – wynika z badania przeprowadzonego przez NOBILI PARTNERS.

NOBILI PARTNERS zrealizowało drugą edycję jedynego w Polsce badania relacji inwestorskich (IR) prowadzonych przez emitentów obligacji notowanych na rynku Catalyst, nienotowanych jednocześnie na rynkach akcji. Badaniem objęto zasoby internetowe emitentów - narzędzie z którego powszechnie korzystają inwestorzy, a przy tym niewymagające od spółek znaczących nakładów.

Daj się poznać inwestorom

Na pytanie kto zarządza, nadzoruje lub odpowiada przed obligatariuszami, odpowiedz można odnaleźć na stronach internetowych u zaledwie 44 proc. emitentów. Jedynie 42 proc. spółek prezentuje swoją strukturę właścicielską.

Badanie potwierdziło także intuicyjną tezę, że spółki które zrealizowały choć jedną emisję obligacji w trybie oferty publicznej bardziej transparentnie podchodzą do relacji z inwestorami w stosunku do spółek realizujących emisje w ofertach prywatnych. Potwierdzają to zarówno wskaźniki udostępniania raportów rocznych i półrocznych, raportów biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych, jak również udostępniania danych do kontaktu z osobą odpowiadającą za kontakt z uczestnikami rynku kapitałowego. Przykładowo 70 proc. przebadanych emitentów obligacji „publicznych” udostępnia raporty bieżące na swoich stronach WWW. Emitenci obligacji „prywatnych” podchodzą do tematu ujawnień znacznie swobodniej – jedynie 43 proc. z nich decyduje się na opublikowanie raportów na korporacyjnej stronie WWW.

Wśród emitentów obligacji notowanych na rynku Catalyst warto wskazać spółki świadomie budujące reputację na rynku kapitałowym, jak choćby Bank Pocztowy, Multimedia Polska czy PCC Autochem, spółka z Grupy PCC. Jednak wyniki tegorocznej edycji badania NOBILI PARTNERS wskazują, że wciąż nie dla wszystkich oczywiste jest, że dobre relacje inwestorskie po prostu się opłacają, również emitentom obligacji. A przecież dobrze prowadzony IR pozwala chociażby dotrzeć do szerszej grupy inwestorów, co bywa kluczowe przy kolejnych emisjach.

Ponadto spółki, które wielokrotnie emitowały papiery dłużne wskazują, że aktywna, dwustronna komunikacja zwiększa lojalność tych, którzy zainwestowali choć raz w obligacje ich spółki – komentuje Piotr Bieżuński, prezes Zarządu NOBILI PARTNERS.


Szczegóły na wagę złota

Badanie NOBILI PARTNERS wskazało także na bardzo niskie standardy komunikacji w obszarach wymagających większego wysiłku niż umieszczenie linku do opublikowanych raportów czy podanie kontaktu do osoby odpowiadającej za kontakt z obligatariuszami.

Przykładowo wyniki badania wskazały, że zaledwie 12 spośród 47 ww. spółek publikuje na stronie www główne dane finansowe w tabelarycznej postaci, wygodnej dla zainteresowanych wynikami spółki. Z kolei tabele odsetkowe publikuje 14 spółek. Na sporządzanie arkusza kalkulacyjnego z wynikami do analizy, tzw. „spreadsheet”, zdecydował się jeden emitent. Podobnie jedna spółka zdecydowała się przygotować i udostępnić na swojej stronie kalkulator rentowności obligacji.

Jako ciekawostkę można przytoczyć istnienie spółki notowanej na warszawskim parkiecie instrumentów dłużnych, która nie posiada strony internetowej.

Niestety rodzimy rynek długu nie dopracował się jak dotąd dobrych odpowiednich standardów relacji inwestorskich. Z jednej strony negatywnie zaskakuje niski poziom IR wśród spółek. Doświadczenia wskazują, że inwestorzy-obligatariusze nie są aktywni w bezpośrednich kontaktach z emitentami obligacji. Na podniesienie standardów wpłynie zapewne większa konkurencja pomiędzy spółkami o kapitał i zainteresowanie inwestorów, spodziewana w 2016 r. Ciekawym rozwiązaniem, które mogłoby podnieść jakość komunikacji byłoby na pewno rozważenie opublikowania przez Giełdę Papierów Wartościowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek, których papiery wartościowe są notowane tylko na rynku Catalyst – dodaje Piotr Bieżuński.NOBILI PARTNERS


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda