Obligacje Polskiej Grupy Farmaceutycznej debiutują na Catalyst

17.02.2016 14:26  CATALYST
Obligacje Polskiej Grupy Farmaceutycznej debiutują na Catalyst Polska Grupa Farmaceutyczna, największy w Polsce dystrybutor leków i produktów medycznych, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 18 lutego 2016 r.

Polska Grupa Farmaceutyczna („PGF”) wyemitowała 100 000 obligacji 5-letnich, każda o wartości 1.000 PLN. Obligacje PGF w całości zostały objęte przez instytucje finansowe i trafią do obrotu wtórnego na Catalyst. Pierwsze notowanie zostało zaplanowane na 18 lutego 2016 r.

Wypłata odsetek będzie realizowana w oparciu o półroczny zmienny kupon odsetkowy, oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6m + marża 2,6 p.p. Termin wykupu obligacji ustalono na 24 listopada 2020 r. „Uplasowanie obligacji wśród inwestorów finansowych potwierdza zasadność prowadzonej przez Spółkę polityki rozwoju i zwiększa wiarygodność PGF na rynku” – mówi Anna Socha, prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na prowadzenie bieżącej działalności oraz dalszy rozwój Spółki. Program emisji został ustanowiony na łączną kwotę 300 mln PLN, umożliwiając przeprowadzenie w przyszłości kolejnych emisji obligacji o wartości do 200 mln PLN.

Emisja obligacji PGF była koordynowana przez konsorcjum banków: Bank Pekao S.A. i Bank Zachodni WBK S.A., przy wsparciu BGŻ BNP Paribas oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.Polska Grupa Farmaceutyczna


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda