Orzeł SA zadebiutuje na Catalyst

02.07.2010 12:20  CATALYST
Orzeł SA zadebiutuje na Catalyst
Obligacje NewConnectowej spółki ORZEŁ (Opony) SA o wartości blisko 7,3 mln złotych zadebiutują na Catalyst w najbliższy wtorek 6 lipca. Spółka będzie pierwszym podmiotem notowanym jednocześnie na obu rynkach alternatywnych. Dzięki temu ORZEŁ (Opony) SA zrealizuje kolejne projekty, które są zgodne z przyjętą strategią rozwoju spółki.

ORZEŁ (Opony) SA wprowadzi do obrotu 7.260 obligacji Serii A o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda. Za 2-letnie obligacje kuponowe na okaziciela obligatoriuszom przysługiwać będą odsetki w wysokości 15% w skali roku od wartości nominalnej obligacji, płatne kwartalnie.

- Debiut na alternatywnym rynku Catalyst to kolejny krok w realizacji przyjętych planów rozwoju spółki. Konsekwentnie spełniamy obietnice złożone inwestorom. Obecność na obu rynkach alternatywnych jest dla nas potwierdzeniem zaufania, jakim obdarza nas rynek – mówi prezes zarządu ORZEŁ (Opony) SA Jacek Orzeł. - Dzięki emisji obligacji zamknęliśmy etap pozyskiwania środków na budowę zakładu produkującego granulat gumowy. Sprzedaż granulatu pozwoli spółce na dywersyfikację źródeł przychodów i przyniesie nam dodatkowych 3,5 mln złotych zysku EBITDA już w 2011 roku – dodaje.

Koszt budowy nowej fabryki wyniesie 27 mln złotych. 17,5 mln złotych dotacji zostało przyznanych spółce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1, 3 mln złotych ORZEŁ (Opony) SA pozyskał z emisji akcji serii C. Wkład własny spółki uzupełniły środki z emisji obligacji serii A. Zakład rozpocznie działalność na początku 2011 roku, w związku z czym przychody spółki wzrosną o 7.5 mln złotych. ORZEŁ (Opony) SA rozważa również budowę drugiej fabryki granulatu w 2012 roku. Na ten cel spółka pozyskała już 22.5 mln złotych dotacji z Działania 4.4 POIG.

Potencjał spółki dostrzegł pierwszy inwestor instytucjonalny. W związku z zakończoną w marcu emisją akcji serii C jeden z subfunduszy inwestycyjnych AgioFunds TFI SA objął 7,32% kapitału zakładowego.

Firma rozpoczęła działalność w 1984 roku, z branżą motoryzacyjną związała się w 1996 roku. Dwa lata później powstał pierwszy serwis ogumienia pod marką „ORZEŁ”. Działalnością w zakresie hurtowej sprzedaży opon firma zajmuje się od 2000 roku., 10 kwietnia 2008 roku spółka zadebiutowała na New Connect. ORZEŁ (Opony) SA jest drugim w kraju sprzedawcą opon przez internet oraz prowadzi serwisy wymiany i naprawy opon. Spółka prowadzi również działalność w zakresie zbiórki i zagospodarowania zużytych opon zgodnie z najwyższymi standardami.

ORZEŁ (Opony) SA

jn

Notowania ORZLOPONY
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda