Co decyduje o wyborze pracy i jej zmianie?

16.11.2016 12:32  Jak napisać CV?
Co decyduje o wyborze pracy i jej zmianie?
Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wyborze pracy i jej zmianie, jest atrakcyjne wynagrodzenie. To zrozumiałe, że pracownikom zależy na zaspokojeniu podstawowych potrzeb. W związku z tym, rynek pracy staje się dla pracodawców coraz trudniejsze. Malejące bezrobocie sprawia, że wynagrodzenie przestaje być jedynym i kluczowym czynnikiem warunkującym wybór danej firmy. Wpływ na tę decyzję mają również inne elementu. 
 
Ze stworzonego przez Grafton Recruitment Polska badania „Rynek świadczeń pozapłacowych 2016 oczami pracowników” wynika, że pracownicy coraz większą wagę przywiązują do możliwości rozwoju zawodowego, który niewątpliwie pomaga w budowaniu kariery. Są też pragmatyczni.
 
Ważna jest dla nich lokalizacja firmy, forma zatrudnienia i atmosfera w zespole. Pracownikom zależy również na atrakcyjnym pakiecie świadczeń i to bardziej niż np. na prestiżu firmy czy międzynarodowym środowisku pracy.
 
Najważniejszym argumentem oprócz wynagrodzenia wskazywanym przez potencjalnych pracowników jest możliwość rozwoju (86,8 %), dla 58 procent ważna jest dogodna lokalizacja, a dla nieco mniejszej liczby istotna jest forma zatrudnienia oraz atmosfera  w zespole. Prawie 43 procent ankietowanych zainteresowanych jest elastycznymi godzinami pracy i ofertą świadczeń pozapłacowych, a dla niespełna 23 ważny jest prestiż firmy. 
 
Z kolei w inżynierii i produkcji, gdzie płace nie należą do najwyższych, świadczenia są doskonałym uzupełnieniem oferty wynagrodzeń. Podejście do świadczeń pozapłacowych zależy również od stanowiska. Na oferowany przez pracodawców pakiet zwracają uwagę przede wszystkim specjaliści i menedżerowie. Wyższe kierownictwo stawia na pracę  w międzynarodowym środowisku. Dla pracowników fizycznych ważniejsza jest lokalizacja firmy i forma zatrudnienia.
 
Pewną różnicę można zauważyć w preferencjach kobiet i mężczyzn: dostęp do nowoczesnych technologii jest dwukrotnie ważniejszy dla mężczyzn niż dla kobiet, które przywiązują większą wagę do dogodnej lokalizacji miejsca pracy. Dla kobiet również forma zatrudnienia jest bardziej istotna niż dla mężczyzn, co jest praktyczną wskazówką do komunikacji rekrutacyjnej skierowanej do kandydatów różnych płci.

Zainteresowanie dodatkowymi świadczeniami jest mocno zróżnicowane ze względu na branże.
 
Świadczenia pozapłacowe są istotne przede wszystkim dla pracowników branży IT, nowoczesnych technologii oraz inżynierii i produkcji. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że płace w pierwszej z nich osiągnęły dla niektórych firm pułap nie do przekroczenia, dlatego starają się skusić najlepszych do zmiany pracodawcy bogatym pakietem dodatków.
 
Dla prawie 78 proc. ankietowanych bogatsza oferta świadczeń pozapłacowych nie jest dostatecznym argumentem, by zmienić pracę na gorzej płatną. To zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę wysoką rangę wynagrodzenia jako głównego motywatora do zmiany pracy. Gdy jednak oferta wynagrodzenia nie jest konkurencyjna rynkowo, warto zadbać o bogatą ofertą świadczeń pozapłacowych. Okazuje się bowiem, że ponad 22 proc. badanych przyjęłoby ofertę pracy z niższym niż do tej pory wynagrodzeniem, a większą ofertą świadczeń pozapłacowych.
 
Blisko 57 proc. badanych deklaruje chęć zmiany pracy i przeniesienia się do mniejszej firmy pod warunkiem otrzymania bogatszego pakietu świadczeń pozapłacowych. Dotyczy to przede wszystkim decyzji o przyjęciu propozycji pracy w mniejszej lub w mniej znanej firmie. To dobra informacja zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, których nie stać na konkurowanie z dużymi podmiotami o pracowników. Eksponowanie oferty świadczeń pozapłacowych przez mniejsze firmy może być mocnym punktem komunikacji, wspierającym pozyskiwanie kandydatów do pracy.

Grafton Employment

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes