"Produkty Grupy pojawiają się: w budownictwie, motoryzacji, elektronice, przemyśle włókienniczym, oraz w wytwarzaniu sprzętu AGD" - Relacja z czatu inwestorskiego z Grupą Azoty

06.12.2018 12:23  Czaty inwestorskie
"Produkty Grupy pojawiają się: w budownictwie, motoryzacji, elektronice, przemyśle włókienniczym, oraz w wytwarzaniu sprzętu AGD" - Relacja z czatu inwestorskiego z Grupą Azoty W środę, 29 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 odbył się czat inwestorski w którym wziął udział Paweł Łapiński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty SA..
Głównym tematem spotkania było omówienie wyników finansowych za III kwartał 2018 r. Głównym tematem spotkania było omówienie wyników finansowych za III kwartał 2018 r. jednak czat jest też okazją do zadanie pytań bezpośrednio przedstawicielom Spółki o inne kwestie związane z działalnością. 

Spotkanie przyciągnęło bardzo duże zainteresowanie. Wzięło udział 538 uczestników, którzy zadali łącznie 87 pytań.
W imieniu Zarządu Grupy Azoty i serwisu Inwestycje.pl zapraszamy do zapoznania się z relacją.

Paweł Łapiński

Dzień dobry, Witam Państwa na dzisiejszym czacie. Jesteśmy po publikacji wyników za trzeci kwartał 2018 roku. W poniedziałek sfinalizowaliśmy transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH (Compo Expert). Tematów do rozmowy jak zwykle nie brakuję, zachęcam więc do zadawania Pytań.

ekspert

Dlaczego wyniki po 3 kwartałach są takie słabe?

Paweł Łapiński

Przygotowanie inwestycji w kompleks POLIMERY POLICE idzie zgodnie z obowiązującym planem i harmonogramem. Mamy za sobą kosztowną dokumentację. Właśnie otrzymaliśmy oferty na wykonawstwo tej kilkumiliardowej inwestycji. Planowo w ciągu ok. sześciu miesięcy nastąpi wybór wykonawcy.

Andrzej

Jakie perspektywy dla segmentu nawozów ? Jakimi segmentami spółka nadrabia straty z poprzednich kwartałów ?

Paweł Łapiński

W horyzoncie krótkoterminowym 6-12 miesięcy spodziewamy się poprawy w segmencie nawozowym zgodnie ogólnoświatowym trendem wzrostowym notowań mocznika i nawozów saletrzanych. Należy także pozytywnie oceniać wzrostowy trend płodów rolnych z przełożeniem na zwiększoną siłę nabywczą rolników. Wobec czego spodziewamy się przy stabilizacji cen surowców podniesienie marzy na produktach odbudowując niską bazę marżową 3 kwartałów 2018. Z perspektywy pełnej oceny wyników skonsolidowanych trudna sytuacja w segmencie nawozowym z uwagi na rynek surowcowy łagodzona jest w segmentach B2B tj Tworzywa Pigmenty OXO gdzie cena finalna uwzględnia zmienność strony surowcowej. Dodatkowo korzystamy z cyklu surowcowego podnosząc marże na sprzedaży siarki co solidnie pozwala łagodzić niekorzystne trendy w segmencie Agro.

darek

Czy ATT wspiera start-upy w rozwoju biznesów, które byłyby synergiczne z obecnie prowadzoną działalnością operacyjną?

Paweł Łapiński

Oczywiście! Współpracujemy w szczególności ze stat-up’ami, które oferują usługi i narzędzia do usług komplementarnych w stosunku do naszej oferty nawozowej dla agrobiznesu. Zachęcamy też do wejścia na realny rynek start-up’y w segmencie Tworzywa, w ogóle nawiązaliśmy kontakty umowne z kilkudziesięcioma start-up’ami, zarówno proweniencji świata nauki, jak pozauczelnianymi.

Ontersky

Dlaczego wyniki po 3 kwartałach są takie słabe?

Paweł Łapiński

Słabość wyników rynku nawozowego jest generalnie cechą charakterystyczną całej branży nawozowej w Europie. Wysokie ceny surowców energetycznych wraz z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w pierwszym kwartale przełożyły się na erozje marży którą stopniową odrabiamy od 3 kwartału z natężeniem efektów na 4 kw/1kw 2019 przy założeniu stabilizacji wyników pozostałych segmentów B2B

gromee

Dzień dobry. Mam dwa pytania. Czy przedstawiciele zarządu spółki posiadają akcje spółki, a jeżeli tak, to ile akcji i kto te akcje posiada? I drugie pytanie, jaka jest zdaniem zarządu wartość godziwa akcji w chwili obecnej?

Paweł Łapiński

Informacja o stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające Spółką publikowana jest w każdym raporcie okresowym. W tym momencie żaden z członków Zarządu nie posiada akcji Spółki. Jeśli to się zmieni – będziemy informować niezwłocznie stosownie do przepisów rynku kapitałowego. O wartości godziwej mogę powiedzieć tylko, że uważam akcje Grupy Azoty S.A. w tym momencie za niedowartościowane, w szczególności w porównaniu do wycen naszych konkurentów.

eryk

Jakich wzrostów w przychodach należy spodziewać się po konsolidacji wyników z Compo Expert ?

Paweł Łapiński

Grupa COMPO EXPERT w ostatnim zaudytowanym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 r. osiągnęła przychody w wysokości 333 mln EUR. Szacuje się, że konsolidacja Grupy COMPO EXPERT zwiększy skonsolidowane roczne przychody finansowe Grupy Azoty w roku 2019 o około 1,5 mld PLN.

sentreyu

czy prowadzą Państwo badania nad rozwojem nowej lini produkcyjnej, usprawnianiem obecnych produktów? jak to się może przełożyć na biznes?

Paweł Łapiński

Oczywiście prowadzimy Badania i Rozwój, zarówno obecnych produktów (segmenty biznesowe Nawozy, Tworzywa, Melamina, OXO-plastyfikatory, Biel tytanowa – pigmenty), jak i nowych, na razie niskotonażowych, korzystnie dywersyfikujących obecną ofertę rynkową Grupy Azoty. Robimy to w celu poprawienia marży na obecnych produktach a także poszerzenia kompetencji i rynku o produkty pokrewne do obecnych a także całkiem nowe – choć konsekwentnie trzymamy się przemysłu chemicznego, na którym się dobrze znamy.

akcjonariusz

Gratulacje, to na wstępie jakie są główne założenia całej akwizycji ?

Paweł Łapiński

Specjalistyczne portfolio produktowe COMPO EXPERT uzupełni obecną ofertę produktową Grupy Azoty bazującą na nawozach wielkotonażowych, podstawowym typie produktów stosowanych na całym świecie. Transakcja otwiera nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności przy równoległym pozyskaniu innowacyjnej technologii oraz rozwiniętej sieci dystrybucyjnej. Zdywersyfikowana produktowo i geograficznie struktura sprzedaży Grupy COMPO EXPERT zmniejszy zależność wyników finansowych Grupy Azoty od niekorzystnych zjawisk pogodowych o charakterze lokalnym. Za sprawą mniejszej wrażliwości cenowej popytu produktów specjalistycznych, ograniczy ekspozycję Grupy Azoty na światowe cykle koniunkturalne. Dodatkowo, z uwagi na niższe powiązanie cen nawozów specjalistycznych z kosztem surowców wykorzystywanych do ich produkcji, nowe produkty zmniejszą wrażliwość wyników Grupy Azoty na wahania cen gazu ziemnego. Ocenia się, że przejęcie COMPO EXPERT może pozwolić uzyskać następujące synergie: 1. Synergie w obszarze know-how produkcyjnego. 2. Synergie sprzedażowe. 3. Synergie w obszarze badań i rozwoju. 4. Synergie surowcowo-produktowe. 5. Synergie w obszarze finansowania. Synergie te nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach.

remek

Co wpłynęło głównie na spadek marży EBITDA ? Czy wobec słabszej marżowości można nadrabiać wynik wyższą produkcją i sprzedażą na nowe rynki? Jakie jest obecne obłożenie mocy produkcyjnych w poszczególnych segmentach?

Paweł Łapiński

Spadek marży EBITDA to efekt w głównej mierze materializacji ryzyk po stronie kosztowej głównie w obszarze surowców energetycznych. Kwestia odbudowania marży i nacisk w tej materii będzie skierowany na politykę cenową. Temat produkcji i wykorzystania posiadanych zdolności w tym roku (po3 kwartałach) pokazuję niższą bazę r/r z uwagi na dopasowanie produkcji azotu w I półroczu do nadpodaży na rynku. W pozostałych segmentach maksymalizujemy produkcje i sprzedaż korzystając z dobrej koniunktury w całym segmencie B2B

Inwestor

Czy spółka zabezpiecza kontraktami cenę gazu? Jaki wpływ na wyniki mają różnice kursowe a zwłaszcza w ostatnim czasie słaby złoty?

Paweł Łapiński

Ceny gazu Grupa Azoty w kontrakcie z głównym dostawcą, są ukształtowane w oparciu o notowania rynkowe gazu w Europie, co pozwala nam zachowywać konkurencyjną pozycję w stosunku do głównych producentów nawozów. Grupa Azoty nie zawiera natomiast terminowych kontraktów na zabezpieczenie cen gazu. Z kolei odnosząc się różnic kursowych, uwzględniając że Grupa Azoty posiada eskpozycję walutową w USD oraz w EURO, wobec powyższego część tej ekspozycji zabezpiecza w rocznym horyzoncie czasowym, zwiększając współczynnik zabezpieczenia wraz z pewnością realizacji planowanej ekspozycji. Ogranicza to skutecznie ryzyko zmienności wyniku wskutek zmian kursów walut, tym niemniej w sytuacji utrzymującej się w ostatnim okresie słabości złotego do USD i EUR, Grupa na otwartej niezabezpieczonej ekspozycji realizuje dodatnie wyniki z tytułu różnic kursowych, częściowo ograniczając słabsze wyniki z działalności operacyjnej.

michal

Na jakim poziomie są koszty zarządu, czy poziomy są zgodne ze standardami spółek państwowych?

Paweł Łapiński

Nie ma czegoś takiego jak standardy spółek państwowych w tym zakresie. Staramy się tak optymalizować wszelkie koszty, by to nie skutkowało ujemnie na bieżącej działalności. Efektywne zarządzanie kosztami to dziś już standard w dużych organizacjach.

Gucio

Ile osób obecnie pracuje w Grupie Azoty?

Paweł Łapiński

Grupa zatrudnia ponad 14 000 pracowników

derik

Jak ocenia Pan aktualny kurs akcji, czy prowadzą Państwo działania zmierzające do ustabilizowania spadków. Jaki jest odbiór inwestorów zagranicznych w kwestii obecnej wyceny spółki ?

Paweł Łapiński

Jak powiedziałem powyżej, uważam że obecnie akcje Grupy Azoty S.A. są niedowartościowane. Wszyscy rozumiemy oczywiście, że rynek ma swoje prawa i czasem reaguje nieracjonalnie. Staramy się jak najlepiej komunikować z naszymi akcjonariuszami, w szczególności przedstawiamy plany strategiczne, inwestycyjne, rzetelnie komunikujemy też informacje mogące wpływać niekorzystnie na cenę. Płynność akcji wspiera dwóch animatorów. Jesteśmy w kontakcie z inwestorami instytucjonalnymi w kraju i za granicą. Właśnie z zagranicy obserwujemy zwiększone zainteresowanie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Dla instytucji zagranicznych obserwujących Spółkę w długiej perspektywie obecne poziomy wydają się być ciekawą okazją inwestycyjną.

blaze

Która linia produktowa generuje najwyższe marże, a która cechuje się największą chłonnością na rynku?

Paweł Łapiński

Z perspektywy marż na pewno dominują produkty Bieli tytanowej oraz poliamidów w tym compoundów (tj poliamidów modyfikowanych). Nie sposób nie wspomnieć o pozytywnych trendach na rynku siarki wspartej relatywnie wysokim kursem USD Z perspektywy chłonności rynku II półrocze znacząco poprawiło sytuacje popytową w nawozach przy utrzymywaniu – w ujęciu rocznym - wysokiej chłonności produktów szeroko rozumianej chemii (tj tworzyw pigmentów i oxo)

marcin

Czy Grupa Azoty będzie konsolidowała wyniki Compo już w 2018 roku?

Paweł Łapiński

Tak Grupa będzie konsolidować Compo już w 2018 roku

Krezus

Czy wynecjowana cena za zakup spółki Compo Expert jest optymalna?

Paweł Łapiński

Cena zakupu udziałów została określona m.in. na podstawie wieloletnich, długoterminowych prognoz cen i marżowości produkcji nawozów dla poszczególnych rynków na świecie gdzie COMPO EXPERT sprzedaje swoje produkty. Cena zakupu udziałów znajduje się w przedziale wyceny określonym przez doradcę transakcyjnego i została potwierdzona dodatkową niezależną opinią.

kalimos

Od kiedy spółka będzie konsolidować wyniki przejętej firmy ? Wyniki Grupy będą podawane w PLN czy EUR?

Paweł Łapiński

Grupa będzie konsolidować Compo już w 2018 roku. Sprawozdanie Grupy Azoty sporządzane jest PLN

GFy

Witam, w ostatnim miesiącu mamy ładny wzrost kursu i niezłe obroty. Pytanie czy wiecie Państwo kto stoi za nimi? Prezes Łapiński mówił o spotkaniach z zagranicznymi funduszami, czy one weszły do akcjonariatu spółki?

Paweł Łapiński

Przypomnę, że w ostatnim czasie miały miejsce reklasyfikacje zarówno Polski jak i Spółki w indeksach zagranicznych, co nie pozostawało bez wpływu na dokonywanie transakcji w ramach wymiany portfeli. Akcjonariusze zobowiązani są do ujawniania stanu posiadania powyżej 5%, natomiast nie otrzymaliśmy żadnych informacji o przekroczeniu tego progu przez nowych inwestorów.

anders

W jakie startupy zatem będzie inwestować ATT dokładnie z nazwy?

Paweł Łapiński

Z całą pewnością nie chcielibyście Państwo, jako nasi Inwestorzy, abyśmy publicznie oznajmiali przedmioty naszych inwestycji "z nazwy", póki nie są przesądzone do końca. To mogłoby niekorzystnie wpłynąć na naszą pozycję negocjacyjną w przyszłych transakcjach. Nie zawsze zresztą dla osiągnięcia obustronnej korzyści jest niezbędna inwestycja kapitałowa – w wielu wypadkach może na pierwszych etapach wystarczyć współpraca komercyjna, badawcza lub marketingowa.

andrzej

Jakie gałęzie przemysłu i ich kondycja wpływa bezpośrednio na sprzedaż w Grupie Azoty?

Paweł Łapiński

Grupa Azoty jest spółką chemiczną, specjalizującą się w produkcji nawozów mineralnych, dlatego w tym segmencie kluczowa jest kondycja sektora rolnego. Jednocześnie Grupa jest producentem produktów które są surowcami w wielu gałęziach przemysłu. Produkty Grupy pojawiają się: w budownictwie, motoryzacji, elektronice, przemyśle włókienniczym, oraz w wytwarzaniu sprzętu AGD. Dlatego, bez wątpienia, kondycja w wymienionych branżach będzie miała wpływ na sprzedaż Grupy Azoty.

marco

Jaki jest teraz wskaźnik dług netto/EBITDA w spółce po przejęciu Compo?

Paweł Łapiński

Wskaźniki dług netto /EBITDA ustalamy w horyzoncie 12 miesięcznym na każdą datę sprawozdawczą kiedy sprawozdanie ocenione jest przez audytora opinią z badania bądź raportem z przeglądu na półrocze. Na dzień dzisiejszy nasz monitoring wskaźnika pokazuje znacznie poniżej wskaźników granicznych niemniej pozostajemy czujni i reagujemy na ryzyka. Dbamy o poprawę naszej pozycji gotówkowej oraz aktywnie zarządzamy wydatkami capex.

pewer

Czy spółka nie obawia się problemów z utrzymaniem konwentów wobec banków wobec ostatnio dokonanej akwizycji. Jeżeli ‚rozjadą’ się wyniki, mogą być problemy z utrzymaniem linii kredytowych.

Paweł Łapiński

Grupa Azoty aktywnie oraz z wyprzedaniem zarządza swoimi korporacyjnymi umowami kredytowymi, w pełnym współdziałaniu z bankami strategicznymi które nas finansują, a tym samym zawierając w 2018 roku cały pakiet umów oraz aneksów do tych z bankami komercyjnymi oraz z EBI i EBOiR, Grupa tak ukształtowała i wzajemnie zharmonizowała kowenanty tych umów, aby m.in. uwzględnić skutki planowanej akwizycji Grupy Compo oraz kształtowanie się EBITDA Grupy. Co istotne na moment nabycia Grupy Compo faktycznie następuje istotne zwiększenie zadłużenia netto Grupy, jednakże już począwszy od przyszłego roku wyniki EBITDA Grupy Compo będą skutkowały pozytywnie na wzrost skonsolidowanej EBITDA Grupy Azoty, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ poziom wskaźnika długu netto od przyszłego roku.

Aga

Czy według zapowiedzi spółka obniży Capex z 1,6 mld na 1,1 mld?

Paweł Łapiński

Prognoza zakłada optymalizacje wydatków CAPEX do poziomu ok 1,1 mld optymalizując budżety projektów bądź przesuwając pracę realizacyjne na następne kwartały Zasadniczo nie zmieniamy kierunków rozwoju tylko dostosowujemy ich harmonogram do aktualnej sytuacji finansowej Grupy

komiko

Panie Wiceprezesie gdzie upatruje Pan przyczynę spadków w ATT?

Paweł Łapiński

Spadek cen akcji Spółki w ostatnich miesiącach może być spowodowany wieloma występującymi równocześnie czynnikami działającymi na niekorzyść Spółki, w tym m.in. trudną sytuacją na europejskim rynku nawozowym, będącą konsekwencją niesprzyjających warunków atmosferycznych, wysokimi cenami gazu oraz wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2. • Wpływ na sentyment rynku mogły mieć również opinie niektórych inwestorów w odniesieniu do programu inwestycyjnego Spółki, związane głównie z jeszcze niewidoczną w wynikach efektywnością projektów inwestycyjnych, co mogło przekładać się na ich zaniżoną wycenę. • Istotna jest również obecna sytuacja na rynku kapitałowym, gdzie obserwowaliśmy spadek zaufania uczestników rynku do funduszy inwestycyjnych i powiązaną z nim wyprzedaż akcji spółek średniej wielkości takich jak Grupa Azoty, niski udział akcji Spółki pozostających w wolnym obrocie, decyzja FTSE o przeniesieniu Polski z kategorii Emerging Markets do Developed Markets i spowodowana tym sprzedaż akcji przez fundusze Emerging Markets nie zniwelowana zakupami przez fundusze Developed Markets.

logos

Czy ma pan akcje spółki Grupy Azoty ?

Paweł Łapiński

Nie mam

janek

Jaka firma zajmuje pierwszą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych?

Paweł Łapiński

Yara

marek

Panie Prezesie, czy udało się renegocjować kontrakt z PGNIG, o czym wspominaliście podczas konferencji wynikowej?

Paweł Łapiński

Negocjacje są w toku

saxo

Na czym polega deficyt w handlu chemią w Polsce? Jak ATT może być beneficjentem planowanych inwestycji w tym sektorze?

Paweł Łapiński

Sformułowanie "deficyt w handlu chemią w Polsce" oznacza, że obecnie cały nasz kraj sprzedaje za granicę mniej towarów klasyfikowanych jako najszerzej pojęte chemikalia, niż kupuje. Dla Grupy Azoty oznacza to szansę, iż będziemy beneficjentem choć częściowego zaspokojenia popytu zagranicznego, nie-polskiego, na nawozy, tworzywa poliamidowe, w które właśnie zainwestowaliśmy, zwłaszcza wysokoprzetworzone compoundy. A szczególnie budując duży kompleks produkcyjny POLIMERY POLICE spodziewamy się być beneficjentem zmniejszania deficytu handlowego Polski w obszarze chemikaliów. Spodziewamy się i planujemy sprzedawać kilkadziesiąt procent polipropylenu za granicę Polski, głownie do środkowozachodniej Europy. Skorzystają też mniejsze od Grupy Azoty polskie firmy, które będą miały na miejscu bazowy propylen i polipropylen do dalszego przetwórstwa, i zapewne częściowo do sprzedaży za granicę, z wysoką wartością dodaną. Skorzysta cała polska gospodarka.

Hubert

Kto jest największym konkurentem w Polsce i Europie dla grupy Azoty?

Paweł Łapiński

Konkurencja uzależniona jest od segmentu w którym działamy. Z uwagi na pozycję rynkową Grupy Azoty w Polsce i Europie konkurujemy z największymi graczami rynkowymi. Stąd też w portfolio nawozowym - Yara, Agrofert, Eurochem, Phosagro. W tworzywach - BASF, Lanxess. W Plastyfikatorach - Evonik, BASF, Ineos, oraz w melaminie - OCI, Borealis.

Krezus

Co zmieni się w spółce po przejęciu spółki Compo Expert?

Paweł Łapiński

Do Grupy Azoty dołącza organizacja o szerokiej obecności międzynarodowej i ugruntowanej renomie i reputacji wśród klientów profesjonalnych i konkurentów rynkowych. Specjalistyczne portfolio produktowe COMPO EXPERT uzupełni obecną ofertę produktową Grupy Azoty bazującą na nawozach wielkotonażowych. Transakcja otwiera m.in. możliwości pozyskania innowacyjnych technologii COMPO EXPERT stosowanych w produkcji nawozów specjalistycznych oraz osiągnięcie dalszych synergii w obszarze badań i rozwoju oraz w know-how produkcyjnego. Zakłada się również m.in. osiągnięcie synergii w zakresie sprzedaży np. poprzez rozszerzenie oferty produktowej Grupy Azoty w Polsce o specjalistyczne produkty COMPO EXPERT. Spodziewane są również korzyści ekonomiczne z uwagi na powiązania surowcowo-produktowe COMPO EXPERT oraz Grupy Azoty.

sergio

W których częściach biznesu widzicie potrzebę największych nakładów inwestycyjnych? Która spółki wyróżnia się na tle najlepiej?

Paweł Łapiński

Nasze plany inwestycyjne obejmują zasilenie Segmentu Nawozy – np. nowa instalacji kwasu azotowego i modernizacja instalacji nawozów azotowych, Segmentu Tworzywa – inwestujemy w wysokoprzetworzone i wysokomarżowe compoundy poliamidu, Segmentu OXO – instalacja nowoczesnego plastyfikatora do tworzyw. Sporo inwestujemy w unowocześnienie energetyki wewnętrznej, i zbliżenie jej do ideału, jeśli chodzi o neutralność dla środowiska naturalnego człowieka. Z dumą i powagą realizujemy projekt inwestycji w nowe tworzywo – polipropylen. Co do podziału inwestycji między Spółki Grupy – jest i będzie on dość równomierny. Oczywiście w najbliższych trzech latach wyróżniać się będzie specjalnie wydzielona spółka Polimery Police a to ze względu na skalę przedsięwzięcia inwestycyjnego w ww. propylen i polipropylen.

korfanty

Dzień dobry, czy przy słabych wynikach nie będzie dywidendy za 2018 rok?

Paweł Łapiński

Zgodnie z przyjętą w strategii Grupy Azoty polityką dywidendową, górny próg dywidendy to 60% zysku netto Spółki, ta deklaracja pozostaje niezmienna. Zawsze zaznaczamy jednak, że przy opracowaniu rekomendacji musimy pamiętać o planach inwestycyjnych Grupy Azoty i konieczności zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zawsze należy do Walnego Zgromadzenia.

mati

Jaki wpływ na biznes mają uzgodnienia Parlamentu Europejskiego dotyczące ustalenia na 60 mg/kg limitu kadmu w nawozach?

Paweł Łapiński

Proces legislacyjny nadal trwa. Obecnie jest wypracowany kompromis Trialogu (rozmowy trójstronne Parlamentu Europejskiego Rady UE oraz Komisji Europejskiej). Zespół negocjacyjny przedstawi tekst najwcześniej na początku grudnia br. Następnie będą jeszcze głosowania w Radzie i Parlamencie Europejskim, dlatego można powiedzieć, że temat jest bliższy końca, niż początku, jednak nadal otwarty.

Albert

Jak wyglada proces konsolidacji Grupy Azoty, ile będzie to jeszcze trwało?

Paweł Łapiński

Konsolidacja wewnętrzna Grupy, w skład której wchodzą cztery duże /jak na polskie warunki/ główne kompleksy przemysłowe, cztery średnie i trzydzieści małych, gdzie przenika się kilka głównych segmentów biznesowych, z wewnętrznymi i rynkowymi współzależnościami i synergiami – to wszystko jest warte grube miliony złotych korzyści z konsolidacji, dlatego nie zrezygnujemy. Normalnie takie przedsięwzięcie trwa np. 3 lata w przeliczeniu na jedną spółkę – a my samych Spółek Kluczowych mamy cztery.

marek

Jakie wyniki miała Compo w 2018 roku, czy zbliżone do 2017?

Paweł Łapiński

Otrzymane przez Grupę Azoty wstępne wyniki znormalizowane za rok finansowy 2018 są zbliżone do wyników znormalizowanych za rok 2017

marcin

Co z projektem zgazowania węgla który miał być realizowany z Tauronem, czy jest zawieszony czy trwają prace?

Paweł Łapiński

Projekt Zgazowania węgla jest kontynuowany we współpracy z Tauronem. Przygotowujemy Spółkę celową do przygotowania inwestycji, zależymy tu od współpracy z Partnerem, posiadającym stabilny dostęp do surowca – węgla kamiennego odpowiedniej jakości, bez którego na pewno nie zrobimy następnego kroku.

adam

Czy nie uważa Pan że Spółka kupiła za drogoCompo, wskaźnik 10-12 EBITDA za spółkę jest zdecydowanie powyżej średniej ostatnich akwizycji w branży chemicznej

Paweł Łapiński

Cena zakupu udziałów została określona m.in. na podstawie wieloletnich, długoterminowych prognoz cen i marżowości produkcji nawozów dla poszczególnych rynków na świecie gdzie COMPO EXPERT sprzedaje swoje produkty. Cena została również odniesiona do notowań lub cen transakcyjnych podmiotów konkurencyjnych. Cena zakupu udziałów znajduje się w przedziale wyceny określonym przez doradcę transakcyjnego i została potwierdzona dodatkową niezależną opinią.

malon

Chciałbym pogratulować komunikacji w zakresie relacji inwestorskich, mimo słabych wyników komunikujecie na wysokim standardzie. Czy dostrzegacie jako spółka wpływ prowadzonych działań komunikacyjnych na wycenę firmy?

Paweł Łapiński

Dziękuję, dokładamy wszelkich starań aby komunikować rzetelnie wszelkie informacje jakie mogą być przedmiotem zainteresowanie akcjonariuszy. Także te, które mogą wpływać negatywnie na postrzeganie Grupy Azoty.

elegant

Dzień dobry, ile bedzie trwał czat ?

Paweł Łapiński

Szanowni Państwo, Otrzymałem informację że nasz czas w dniu dzisiejszym dobiega końca. Nie zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tak duża liczba i dociekliwość dzisiejszych pytań potwierdzają nam zasadność organizowania tego typu spotkań w przyszłości. Już teraz zapraszam na czat po zakończeniu roku 2018.

Moderator

Dziękujemy za udział w czacie, zapraszamy na kolejne spotkania w przyszłości.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


podstrony